Eğitim Çıktıları – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

Eğitim Çıktıları – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

24 Ocak 2022 Eğitim çıktısı nedir Eğitim İzleme Raporu 2020 Uzaktan eğitime erişim oranı 0
Kişiselleştirilmiş Eğitim Arama Aracısı – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Eğitim Çıktıları – İzlandalı Çocukların İngilizce Yeterlikleri

İzlandalı çocukların İngilizce yeterlilikleri üzerine son on yılda bu gerçeği gösteren üç büyük araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar, benzer metodoloji ve ölçümler kullandıkları ve zaman içinde çocukların İngilizce yeterliliği ve kullanımına ilişkin iyi bir genel bakış sundukları için karşılaştırılabilir niteliktedir.

Burada iki çalışma sunulmaktadır ve üçüncü ve en sonuncusu bir sonraki bölümde sunulmaktadır. İlk çalışma, 2006 yılında gerçekleştirilen 275 genç İzlandalının İngilizce yeterliliği üzerine yapılan bir ankettir. Katılımcılar, İngilizce eğitimi olmayan sekiz okuldan dördüncü sınıf öğrencileri ve Reykjavik içinde ve dışındaki sekiz okuldan eğitimin ilk yılında beşinci sınıf öğrencileriydi.

Sonuçlar, anlama testinde puanın ortalama olarak %72 doğru yanıt olduğunu gösterdi. 5. sınıfta ortalama puan %77, erkekler için %80 doğru, kızlar için %74 idi. 4. sınıf için toplam puan, erkekler ve kızlar arasında sadece küçük bir farkla %69’du. Bu bulgular, çocukların resmi İngilizce eğitiminin başlangıcından önce İngilizce testlerinde yüksek puan aldıklarını ve İngilizce yeterliliklerinin okul dışında kazanıldığını gösterdiği için önemlidir.

Bu anlama testi, alıcı yeterliliğin bir göstergesidir. Yirmi çocuk daha tanıdık konular hakkında kısa sohbetler şeklinde üretken becerileri açısından test edildi. Çocukların çoğu, yönlendirmeli basit konuşmalara katılabilmiştir.

Araştırmacılar, çocukların İngilizcede “önemli” iletişim becerilerine sahip oldukları, İngilizcelerinin hedefe yakın olduğu ve o sırada 4. sınıf için yürürlükte olan 1999 Müfredat hedeflerini aştıkları sonucuna varmışlardır. Sözlü konuşma İngilizcesinde, çocuklar CEFR’nin A1/A2 yeterlilik seviyesine ulaşmışlardı.

2005/2006 çalışmasını tekrarlayan 182 üçüncü sınıf öğrencisi üzerinde yapılan bir takip çalışmasında, Lefever (2010), 3. sınıf öğrencilerinin de 4. sınıf için Müfredat yönergelerini aştığı sonucuna varmıştır. Ek olarak, katılımcılar, yaklaşık 100 saat eğitim almış olan Cambridge Genç Öğrenciler için Sınavı ile ölçüldüğü üzere başlangıç ​​düzeyinde İngilizce okuryazarlık becerileri geliştirmişlerdi. Lefever, 3. sınıf öğrencilerinin konuşma İngilizcesi becerilerinin Avrupa Ortak Çerçevesinde A1/A2 ile eşit olduğu sonucuna vardı.

Aynı şey İngilizce okuryazarlık becerileri için de geçerli değildir. Daha yakın tarihli bir çalışmada, Egilsdóttir (2012) 9. sınıf öğrencilerinin son otuz yılda ulusal İngilizce sınavlarının üç okuduğunu anlama bölümünü anlama düzeylerini karşılaştırdı. Katılımcıları, daha önce 1983, 1997 ve 2008’de uygulanmış olan üç anlama testini tamamlayan 2012 yılında 146 9. sınıf öğrencisiydi. Sonuçlar daha sonra, orijinal test katılımcılarının bu üç yılın her birindeki puanlarıyla karşılaştırıldı.

Sonuçlar, Akademik Kelime Listesi tarafından ölçüldüğü üzere metin uzunluğu ve akademik kelime sayısı ile ilişkili olan anlamada bir düşüş olduğunu göstermektedir. Metin ne kadar uzun ve akademik olursa, 2012 öğrencileri o kadar az anladı ve daha fazla hüsrana uğradı. Egilsdóttir, 2012’deki katılımcılarının akademik metinleri etkili bir şekilde okuduğunu anlamayı destekleyecek kadar geniş bir kelime dağarcığına sahip olmadığı sonucuna vardı.

Bu sonuç, Fleckenstein (2016) tarafından Nation tarafından tasarlanan bir kelime testi kullanılarak  10. sınıf öğrencisinin ortalama alıcı kelime dağarcığı boyutuna ilişkin bir çalışma tarafından desteklenmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen genel sonuç, öğrencilerin öğretimin başlangıcından önce bazı konuşma becerileri kazanmış olabileceği, ancak ilkokulun sonunda resmi akademik İngilizce becerilerinden yoksun olabileceğidir.


Eğitim çıktısı nedir
Uzaktan eğitime erişim oranı
OECD
Eğitim Raporu
Eğitim İzleme Raporu 2020
Türkiye’de eğitime erişim
OECD eğitim Raporu 2021
OECD Türkiye eğitim raporu 2021


Orta Düzeyde Resmi İngilizce Eğitimi (11–14)

Şimdi dikkatimizi ortaöğretim düzeyinde İngilizce eğitimine çeviriyoruz. İzlanda’daki İngilizce eğitimine yapılan ilk referanslar, Danimarkalı dilbilimci Rasmus Rask’ın halka İngilizce eğitimi sunduğu 19. yüzyılın başlarındandır. Resmi İngilizce eğitimi İzlanda’nın tek ortaokulunda 1847’de başladı.

İlk İngilizce ders kitabı 1863’te yayınlandı ve 1904’te orta öğretim için ilk Müfredat Kılavuzu, İngilizce’yi bir ders olarak içeriyordu. 1930’da İzlanda Ulusal Radyosu aracılığıyla halka İngilizce eğitimi verildi.

Matthiesen (1930) radyo kursuna ilişkin açıklamasında İzlanda kitapçılarında bulunan çeşitli İngilizce öğrenme metinlerinden bahseder. Bölüm, o seviye için Müfredat Kılavuzuna genel bir bakışla başlar ve ardından Kılavuzun uygulanması eğitim çıktılarıyla birlikte açıklanır.

Ortaöğretim Seviyesi için Müfredat Rehberi

Ortaöğretim düzeyindeki yabancı diller için mevcut Müfredat Rehberi, yabancı dil öğretimi ile ilgili yönergeler sağlar ve bu düzeyde öğretilen tüm yabancı diller için geçerlidir: İngilizce, Danca, Fransızca, Almanca, vb. Farklı yeterlilik seviyelerindeki bilgi ve becerilerin tanımı geçerlidir. Seviye ve dilsel bağlamdan bağımsız olarak tüm yabancı dillerde bireysel bir öğrencinin yeterliliğine göre uygulanır.

İlköğretim düzeyinde olduğu gibi, İngilizcenin diğer dillere göre durumu çok farklı olduğundan, İngilizcenin İzlanda’da yabancı dil olarak kabul edilemeyeceği bir noktaya kadar bu gruplandırmaya yönelik bazı eleştiriler olmuştur. 2011 Müfredat Rehberi, İngilizce yeterliliğini etkileyen zengin İngilizce girdi bağlamını kabul etmeden, okuma ve yazma dahil olmak üzere genel yetkinlikleri vurgulayan, özellikle en yüksek, üçüncü seviye olmak üzere geniş ve yoruma açıktır.

Ayrıca, 2011 Rehberi, öğrencilerin ders kitaplarının %90’ından fazlasının anadili İngilizce olan kişiler için yazıldığı İzlanda’da yükseköğretime devam ettikleri gerçeğini yansıtmamaktadır. Kılavuzda, ortaöğretim düzeyindeki derslerin öğrencileri İngilizce olarak üniversite eğitimine nasıl hazırlaması gerektiğine dair çok az referans vardır. Önceki bölümde görüldüğü gibi, ilköğretim düzeyinin tamamlanmasının ardından yeterlilik hedefi B1’dir ve öğrencilerin %60’ından fazlası fiilen B1/B2 düzeyinde yeterlilikle mezun olur.

Bu tanımlama, Düzey 1’in Avrupa düzeyi B1, Düzey 2 ile kısmen karşılaştırılabilir olduğu ortaöğretim düzeyinde devam eder ve Düzey 2, B1 ve B2 düzeyleriyle ve C1 Kılavuzu’ndaki Düzey üç ile karşılaştırılabilir. Ortaöğretim düzeyinin tamamlanmasında hedeflenen yeterlilik düzeyinin ne olması gerektiği konusunda herhangi bir öneri bulunmamaktadır. Kriterler, orta öğretimin sonundaki hedef yeterlilik hedeflerinden ziyade Avrupa Karşılaştırmaları ile uyumlu yeterlilik tanımlarıdır.

Ortaöğretim sonunda İngilizce standartlaştırılmış testlerin olmamasına eklenen kıyaslamaların hedef hedefler olmaması, ortaöğretim sonunda genel bir yeterlilik hedefinin oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. Bu, başvuru sahiplerinin Üniversiteye girmeden önce İngilizce yeterliliklerini ölçmek için bazı programlar için üçüncül düzeyde giriş sınavlarının geliştirilmesine yol açmıştır.

Guðmundsdóttir ve Arnbjörnsdóttir (2014), 2011 Müfredat Kılavuzunun genel ve yoruma açık olduğuna dikkat çekiyor. Müfredat Kılavuzunun uygulanması, ileri eğitim veya işgücü için yeterli hazırlıktan ziyade, ne tür kursların sunulduğuna ilişkin yönetim faktörünün maliyetin olabileceği bireysel okullara açık bırakılmıştır.