Ulusal Müfredat Rehberi – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

Ulusal Müfredat Rehberi – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

24 Ocak 2022 Meb Öğretim Programı Müfredat Programı Örneği Öğretim Programı 0
Web Tabanlı Eğitimde Kişiselleştirme – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

İlköğretim Düzeyi İçin Ulusal Müfredat Rehberi

1999 Ulusal Müfredat Rehberi, 10. sınıfın sonunda İngilizce için müfredat hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmanın yollarını ve hedeflerini açıkça tanımlamıştı. Her okulun ayrıca Ulusal Müfredat Rehberi ile uyumlu bir okul müfredatı vardı. 2011b’deki mevcut Kılavuzda, bu ayrıntılı yaklaşımın yerini, Ortak Avrupa Referans Çerçevesi’ne (CEFR) dayalı tüm yabancı diller için yeterlilik için daha genel kriterler almıştır. Kılavuzun bir alt bölümü yabancı dillerin öğretilmesi ve öğrenilmesine ayrılmıştır.

Yazma sırasında yürürlükte olan yabancı diller için Müfredat Kılavuzu (2013) yedi farklı beceri alanında üç ölçüt veya yetkinlik seviyesi içerir: dinleme, okuduğunu anlama, sözlü etkileşim, sözlü üretim, yazma, kültürel okuryazarlık ve öğrenme 10. sınıfın sonundaki beceriler. Yeterlilikler bu seviyede öğretilen yabancı diller olan İngilizce ve Danca için geçerlidir ve genel geleneksel yabancı dil ve kültür yeterliliklerini yansıtır.

Kılavuz, kapsamlı ve geniş olmasına rağmen, çocukların bu iki dili öğrendiği çok farklı dilsel bağlamları göz ardı etmektedir. Kılavuzun girişinde İngilizce’nin önemi hakkında kısa bir paragraf bulunmaktadır. Şunları belirtir: “İngilizce, yüksek öğrenim ve bilimde anahtar dildir ve bu nedenle İzlanda üniversitelerindeki çoğu çalışma materyali İngilizce olduğundan, en başından itibaren iyi bir İngilizce bilgisine sahip olmak esastır”.

Bununla birlikte, bu durumun yeterliliklerin kendisinde bir yansıması yoktur ve İzlandalı çocukların bebeklikten aldıkları zengin İngilizce girdisinin kabulü de yoktur. Yukarıdaki açıklamaya rağmen, Rehberin kendisinde akademik İngilizceye özel bir vurgu yoktur.

Aksine, Danca veya diğer İskandinav dillerini öğrenmenin önemine yaklaşık üç kat daha fazla yer ayrılmıştır. Rehber, öğrencilerin İngilizce eğitimlerine ortaöğretim düzeyinde herhangi bir iyileştirme olmaksızın devam edebilmeleri için Rehber’de 3. seviyeye veya Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nde B1 seviyesine ulaşmış olmaları gerektiğini belirtmektedir. Aşağıdaki bölüm, İngilizce dil öğreniminin ilköğretim düzeyindeki uygulamasını kısaca açıklamaktadır.

İlköğretim Düzeyinde Öğretim, 1-10. Sınıf

Öğretim pratiği, eğitim materyalleri ve öğretmen hazırlığı dahil olmak üzere örgün İngilizce öğrenme alanları üzerine yapılan araştırmalar, geleneksel yaklaşımların hakim olduğunu ve çoğu İngilizce öğretmeninin İngilizce öğretmeni olarak çok az örgün eğitime sahip olduğunu ve İngilizce’nin haftada 2-4 saat öğretildiğini ortaya koymaktadır.

1999 Müfredat Rehberinin devamı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı o zamanki yeni Rehberin pratikte uygulanması üzerine bir çalışma yaptırmıştır. Katılımcılar İzlanda’daki sekiz ilköğretim okulunda 5, 9 ve 10. sınıflarda okuyan 788 öğrenci ve 23 öğretmendi. Veriler, anketler, görüşmeler ve sınıf gözlemlerini içeren karma yöntemlerle toplanmıştır.

Ana bulgular, yenilikçi iletişimsel yaklaşımlar mevcut olmasına rağmen, öğretimsel uygulama ve değerlendirmenin büyük ölçüde geleneksel olduğu ve öğrencilerin üretken becerileri uygulamaları için çok az fırsatla öğretmen merkezli olduğuydu. Bu bulgular daha sonraki çalışmalarla desteklenmektedir.


Talim Terbiye Kurulu
Talim Terbiye Kurulu Başkanı
Öğretim Programı
Meb Öğretim Programı
Talim Terbiye Kurulu Kararları
Talim Terbiye Kurulu Öğretim Programı pdf
müfredat.meb.gov tr
Müfredat Programı Örneği


Çoğu ilkokulda, 9. ve 10. sınıflarda haftada dört İngilizce dersi vardır. Alt sınıflarda haftada iki ders vardır, ancak bunlar birleştirilebilir, böylece birçok öğrenci yalnızca haftada bir İngilizce öğrenir. İngilizce öğretim materyalleri çoğunlukla İzlanda Müfredat Merkezi tarafından seçilir ve genellikle özellikle İzlandalı öğrenciler için yazılmaz.

Daha büyük öğrenciler çalışma materyallerinden memnun değiller, bu görüş bazı öğretmenler tarafından da dile getiriliyor. Kristjánsdóttir ve arkadaşlarının çalışmasında, katılan 23 öğretmenin üçte birinin İngilizce öğretmesi ve çoğu Reykjavík bölgesinde öğretmenlik yapması sertifikalandırılmıştır. Daha küçük sınıflarda, öğretmenlerin hiçbirinin İngilizce öğretmenliği sertifikası yoktu. 2014 itibariyle, İzlanda devlet okullarındaki öğretmenlerin sadece %5’i öğretmen sertifikasına sahip değildi.Özel olarak İngilizce öğreten öğretmenlerin sertifikaları hakkında herhangi bir sayı mevcut değildi.

İzlandalı öğretmenler için hizmet içi eğitim gelişigüzel, yapılandırılmamış ve isteğe bağlı görünmektedir. İlk sertifikasyonun tamamlanmasının ardından, mesleki bilginin artmasını ve yeni metodolojilerin ve yaklaşımların benimsenmesini engelleyen daha fazla mesleki gelişim için bir gereklilik yoktur.

Hükümet tarafından genel hizmet içi eğitim için ayrılan fon, büyük ölçüde yurt dışı “çalışma gezileri” için harcanmıştır. Bireysel okullar tarafından düzenlenen bu geziler, her zaman belirli konulara veya eğitime odaklanmaz ve “mesleki veya okul gelişimi için sınırlı değere sahiptir”.

Bu daha önceki çalışmalar, uygulamaların öğretmen merkezli olduğunu ve öğrencilerin İngilizce öğretimine ayrılan haftada birkaç saatte İngilizce üretmeleri için yetersiz fırsatların olduğunu vurguladı. Bu çalışmalarda bildirilen hizmet içi eğitim eksikliği, öğretmenlerin daha öğrenci merkezli öğretim uygulamalarını benimseme olasılığını artırmak için çok az şey yapar. Bir sonraki bölüm, yukarıda açıklanan sistemin eğitim çıktılarını ele almaktadır.

Eğitim Çıktıları – İzlandalı Çocukların İngilizce Yeterlikleri

İzlanda’daki standartlaştırılmış testlerin tarihi uzun değildir ve İzlanda eğitim sisteminin sonuçlarını ölçmek için bir araç olarak bu tür sınavlar fikrine karşı felsefi ve politik bir isteksizlik var gibi görünmektedir. Bununla birlikte, son birkaç yılda İzlanda’da standartlaştırılmış testler uygulamaya yönelik çabalar olmuştur. Halihazırda, ilköğretimin sonucu İzlandaca, Matematik ve İngilizce dillerinde isteğe bağlı Ulusal Sınavlar aracılığıyla ölçülmektedir.

İngilizce yeterliliği sadece ilkokul sonunda 10. sınıfta, diğer dersler de 4. ve 7. sınıfta yapılır. Yeterliklerin ölçüldüğü değerlendirme araçlarının sık sık değiştirilmesi, yıllar ve testler arasında herhangi bir karşılaştırma yapmayı zorlaştırmaktadır.

Mevcut Kılavuz, belirli bir okul seviyesinin zirvesinde ulaşılması gereken bir ustalık hedef ölçütü yerine bir öğrencinin yeterliliğinin bir tanımını sunmaktadır. Açıklama, A, B, C ve D harfleriyle verilen yetenek derecelerini içerir. 10. sınıfın sonunda İngilizce AB notu alan öğrenciler, İngilizce eğitimine devam etmek için gerekli olan yeterlilik düzeyi 2’ye (CEFR, B1/B2) ulaşmıştır. iyileştirme olmadan ortaöğretim düzeyindedir.

2014 yılında, 10. sınıftaki İzlandalı öğrencilerin %60’ından fazlasının zorunlu eğitimlerini tamamladıktan sonra İngilizce olarak 2. seviyede (B1/B2) olduğu tespit edildi. Bu, yukarıda sunulan eğitim resmine göre ölçüldüğünde paradoksal görünmektedir. Ancak, bu yeterliliğin okul dışında da edinilebileceği ve konuşma İngilizcesi becerilerinin, özellikle de anlama becerilerinin Ulusal Rehber’in yeterlilik hedeflerini aştığı diğer çalışmalardan açıkça görülmektedir.