Eğitimde Geçerlilik – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Eğitimde Geçerlilik – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

9 Mart 2022 Geçerlilik Türleri nelerdir Geçerlilik ve güvenilirlik KPSS İçerik geçerliliği nedir 0
Teorik Örnekleme Derecesi

Ulusal değerlendirmelerin sonuçların daha fazla geçerliliğini ve karşılaştırılabilirliğini sunması

Standartlaştırılmış ulusal test verileri, Tayland’ın eğitim sisteminde kritik bir rol oynamaktadır. Veriler, iyileştirme ve hesap verebilirlik amaçları için kullanılan öğrenci başarısının bir resmini sağlar ve O-NET ve GAT ve PAT durumunda, testler örneğin bireysel öğrencilerin daha yüksek çalışmalara devam edip edemeyeceğini belirlemeye yardımcı olarak bir kapı bekçisi görevi görür.

Bununla birlikte, inceleme ekibinin NIETS standart testlerinin şu anda önemli rollerini oynayamayacağından şüphelenmesine neden olan birkaç faktör vardır. Önceki bölümde tartışıldığı gibi, NIETS, kuruluşun bazı yayınlarında vurguladığı bir şeyi açık bir kapasite açığından muzdariptir.

Belki de en çarpıcı olan şey, O-NET puanlarındaki büyük yıllık değişkenliktir, bu da değerlendirmelerin yıldan yıla zorluk derecesinde değişiklik gösterdiğini düşündürür. Daha önce belirtildiği gibi, NIETS, inceleme ekibinin bu değişikliğin arkasındaki nedenleri tam olarak değerlendirmesine izin vermek için yeterli belgeleri üretemedi, ancak bu son derece olağandışı ve geçmişte medyada da öne sürülen önemli teknik boşlukların altında yatan bir şeyi düşündürüyor. Yüksek kaliteli bir değerlendirme programı, birkaç önemli teknik faktörü dikkate almalıdır.

Bunlar, her biri testin geçerliliği ve güvenilirliğine ve sonuçların doğru yorumlanmasına bağlı teknik gereksinimleri ifade eden üç ana alanda özetlenebilir:

1. Tasarımları, iç mimarisi, ürün kalitesi, öğelerin ön testleri ve nihai formların oluşturulması dahil olmak üzere testlerin kalitesi. Sonuçların test formları arasında ve zaman içinde karşılaştırılabilir olmasını sağlamak çok önemlidir. Bu aynı zamanda bir testin kalitesini korumak için gereken işi de içerir.

2. Sınavın içeriğinin tüm öğrencilerin öğrenme fırsatına sahip olduğu şeyleri kapsayıp kapsamadığı ve fiziksel veya bilişsel özel ihtiyaçları olan öğrenciler için konaklama sağlanması ile ilgili konular da dahil olmak üzere, testin müfredat içeriği ve standartları ile bağlantısı. Dil ve kültürel farklılıklar için konaklamalar da bu kategoriye girer.

3. Test puanlarının doğru kullanımı ve yorumlanması ve bunun sınava girenler ve bunlardan elde edilen bilgileri kullanan paydaşlar üzerindeki etkisi. Aşağıda detaylandırıldığı gibi, testin temel özelliklerinden biri, ölçmesi gereken şeyi ne ölçüde ölçtüğü anlamına gelen geçerlilik derecesidir.

Bir testin kullanılma şekli ve sonuçlarının yorumlanma şekli, uygunluğunu belirler. Örneğin, bir üniversiteye giriş sınavı, ilgili eğitim ortamındaki performansı tahmin etmek için uygun olduğunu gösteren verilere sahip olmalıdır. Aynı anda birkaç amaca hizmet eden testler, her bir özel durumda geçersiz olma riski taşır.

Ulusal değerlendirmelerin karmaşık psikometrik sorunları hesaba katması gerekir. Bu konuyla ilgili birçok yayın vardır, en etkililerinden biri Eğitimsel ve Psikolojik Test Standartları’dır.


Geçerlilik ve güvenilirlik KPSS
Yapı geçerliliği nedir
Yordama geçerliliği
Kapsam geçerliliği
Görünüş geçerliliği
Geçerlilik Türleri nelerdir
Geçerlilik Türleri KPSS
İçerik geçerliliği nedir


Bu standartlar, testler ve test programlarının gerekli güvenilirlik ve geçerliliğe sahip sonuçlar üretmesi ve eğitim süreci üzerinde olumlu bir etkisi olması durumunda göz önünde bulundurulması gereken tüm yönlerin ve gereksinimlerin kısa ve net bir özetini sağlar. OECD/UNESCO ekibi, ONESQA veya NIETS ziyaretleri sırasında bu standartlardan hiç bahsedildiğini gözlemlemedi.

Standartların, karar süreçlerini daha iyi bilgilendiren daha geçerli çıkarımların yapılmasına izin verdiği için, yüksek riskli kararları desteklemek için birden fazla önlem ve/veya bilgi kaynağı kullanmayı gerektirdiği belirtilmelidir.

Tayland’ın bireylere, okullara, ülkenin eğitim sistemine ve nihayetinde Tayland’ın ekonomik ve sosyal ilerlemesine yönelik ulusal sınavlarıyla ilgili yüksek riskler göz önüne alındığında, O-NET ve benzeri sınavların sürekli olarak yüksek kalitede olması kritik önem taşımaktadır. Hatalı puanlar, bireysel öğrencilerin yaşamlarını haksız bir şekilde etkileyebilir ve öğretmenler ve okullar üzerinde benzer etkilere sahip olabilir.

Ayrıca kamu politikasının etkinliğini de engelleyebilirler. Örneğin, puanları yıldan yıla anlamlı bir şekilde karşılaştırmak mümkün değilse, her okuldaki O-NET puanlarında sabit bir yıllık artımlı iyileştirme gerektiren ekibe bildirilen politika önerileri gibi bazı politika önerileri büyük ölçüde kusurlu olacaktır. Böyle bir başarısızlık, eğitim sistemi ve bir bütün olarak ülkenin gelişimi için riskler içerir.

Geçerlilik

Geçerlilik, sonuçlarının kullanımı ve yorumlanması açısından bir değerlendirme programının kalitesini değerlendirmede merkezi kavram ve en önemli husustur. Basit bir ifadeyle, “geçerlilik”, bir testin ölçmeyi amaçladığı şeyi makul şüphenin ötesinde ölçmesi gerektiği anlamına gelir. Geçerlilik, bir testin nasıl kullanıldığına ilişkin birçok yönü ele alan karmaşık bir dizi gözlem ve çalışmaya dayanır. Bir testin geçerliliği, sonuçların güvenilir olduğunu, yani bunların doğru ve tutarlı olduğunu onaylar.

Yeni ufuklar açan bir makalede Samuel Messick (1989), geçerliliğin standart teknik tanımını şu şekilde sağlamıştır:  Geçerlilik, deneysel kanıtların ve teorik gerekçelerin, teste dayalı çıkarımların ve eylemlerin yeterliliğini ve uygunluğunu destekleme derecesinin bütünleşik bir değerlendirici yargısıdır. 

Bu tanım bir dizi unsuru içermektedir:

• kriter geçerliliği veya bir testin belirli bir kriterle korelasyonu, örneğin aynı yeteneği veya beceriyi ölçtüğü iddia edilen başka bir test gibi
• içerik geçerliliği veya bir testin ölçmek istediği şeyi ölçtüğü doğruluk
• tahmine dayalı geçerlilik veya bir testin elde edilen puanlara dayalı olarak başka sonuçları tahmin etme potansiyeli
• yapı geçerliliği veya ölçülen şeyin altında yatan teorik kavramın uygunluğu; bu, örneğin sonuçları ilgili diğer araştırmalarla üçgenleyerek, testin belirli bir yapıyı ölçtüğüne dair kanıt sunan bir dizi adım ve araştırma gerektirir.
• Sonuçsal etki veya test sonuçlarının yalnızca öğrenci için değil tüm paydaşlar (örn. okullar, eğitim sistemi veya politika yapıcılar) için sahip olduğu sonuçlar.

Bir değerlendirme programı geliştirirken, geçerlilikle ilgili endişeler, birkaç faktörün akılda tutulması gerektiği anlamına gelir: 1) testin amacı ve destekleyici kanıtlar; 2) testin içerik kapsamı ve bilişsel düzeyi; 3) performans standartlarının belirtilmesi; 4) maddelerin formatı ve diğer test özellikleri; 5) testin boyutu; ve 6) denklik ve uygunluk inşa etmek gerekir.