Entelektüel Olgunluk – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Entelektüel Olgunluk – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

12 Mayıs 2022 Entelektüel birikim nasıl olur Entelektüel davranışlar Entelektüel ilgi ve alaka Ne Demek 0
AKILLI ARAMALAR

Entelektüel Olgunluk

Veriler, deney ve kontrol grubunun performansını etkileyen birçok bölgesel varyasyon olduğunu göstermektedir. Bölgesel çeşitlilik, dil, lehçe, kültür, coğrafi konum, sosyo-ekonomik faktörler vb. açısından her bir site/yer içindeki çeşitliliği ifade eder.

“Coğrafi” konum terimiyle ne demek istediğimi anlayalım. Kuzey Bölgesinde, çocukların MIE öğrenme istasyonuna 25 km’ye kadar uzaktan geldikleri “Hawalbagh” adlı bir alan var; oysa Rajasthan’daki Batı Bölgesi’nde, 5 km’den fazla bir yarıçapı bir çocuk için yabancı bir bölge haline getiren başka bir bölge daha var.

Başka bir coğrafi konum türü, sitenin şehre veya ana şehre yakınlığıdır ve bu da muhtemelen bölgeler arasında performansta bir farka neden olabilir. Deney ve kontrol grubu eşleştirilmiş olsa da, MIE öğrenme istasyonlarının kurulumundan önce performanslarında yine de farklılıklar gözlemlendiği doğrudur. Bunlar, ayrı ayrı araştırılması gereken birçok yabancı değişkene atfedilebilir.

İlginç bir şekilde, bulgular bölgeler arasında tutarlı değildir, örneğin bir parametrede, ön fazda deney ve kontrol arasında fark yoktur, başka bir bölge için aynı parametre iki grup arasındaki farkı gösterir. Daha önce belirtildiği gibi, mevcut makalede, başlangıç ​​ön testi için test edildiğinde deney ve kontrol grubunun birbiriyle eşit olmadığı durumları tartışmadık.

Bu gibi durumlarda deney grubunun performansının kontrol grubuna göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak, faz-sonrası testte, deney grubu kontrol grubundan daha iyi performans göstermiştir, ancak fark anlamlı değildir, dolayısıyla bu çalışmada rapor edilmemiştir.

Her parametreyi ayrı ayrı inceleyelim

Bilgisayar okuryazarlığı ile ilgili bulguları paylaşmadan önce, deney grubu çeşitli zaman noktalarında test edilirken, kontrol grubunun sadece 9. ayda test edildiğini belirtmek isterim. Kontrol grubuna benzer bir muamele yapılmamasının nedeni, öncelikle teste aşinalık olmamasını sağlamaktır. İkinci olarak, deney grubunun performansındaki farkın MIE öğrenme istasyonlarına maruz kalmasından kaynaklandığıdır.

Grafiklerden 1. gün deney grubu ve 9. ayda kontrol grubu tarafından tanınan simgelerin yüzdelerinin benzer olduğu görülmektedir. Gerçekte, deney grubunun performansındaki herhangi bir farklılık, öğrenme istasyonlarına atfedilir. Kişi bu ifadeye güvenle ulaşabilir çünkü; dokuz aylık araştırma dönemi boyunca bu çocukların çevreleri (başlangıçta ve bitişte) nispeten tutarlı olmuştur.

Bilgisayar Okuryazarlığı Performansı

MIE öğrenme istasyonlarına maruz kalan çocuklar, MIE öğrenme istasyonlarına maruz kalmayan çocuklara kıyasla dokuz ay boyunca bilgisayar okuryazarlığı (IAI tarafından ölçüldüğü gibi) kazandılar. Başka bir deyişle, MIE öğrenme istasyonları bilgisayar okuryazarlığına yol açmıştır. Ancak, bilgisayar okuryazarlığı bölgeler arasında aynı değildir, örneğin güney bölgesi simgelerin %39.86’sını tanırken, doğu bölgesi simgelerin %49.87’sini 9. ayda tanımıştır.

Öğrenme eğrisi, MIE öğrenme istasyonlarına daha fazla maruz kalmanın bilgisayar okuryazarlığı olduğunu açıkça göstermektedir. Ayrıca, bu kapasitenin bölgelere göre değişmesine rağmen, her bölgede bilgisayar okuryazarlığı kazanmanın daha fazla kapsamı olduğunu da öne sürüyor.

Örneğin, doğu bölgesinde, çocuklar simgelerin %49.87’sini tanımıştır ve simgelerin %50.63’ünü tanımanın daha fazla kapsamı vardır. Batı bölgesinde ise çocuklar potansiyellerinin (lojistik modeli kullanarak) %98,35’ine ulaşmış durumda ve daha fazla öğrenme için nispeten az alan bırakıyorlar.


Entelektüel ilgi ve alaka Ne Demek
Entelektüel yetenek nedir
Entelektüel davranışlar
Entelektüel görünmek için
Entelektüel birikim nasıl olur
Felsefe Ne Demek
Entelektüel merak nedir
Entellektüel yetenek


Öğrenme eğrisinde gözlemlenebilen bir başka ilginç özellik de S şeklidir. Tüm lokasyonlarda, öğrenme çoklu s-şekilli olmuştur. Başka bir deyişle, bir miktar öğrenme gerçekleşir, ardından bir plato gelir, ardından yine öğrenmede bir artış ve ardından bir plato gelir. Plato aşaması, çocuğun düşüncelerini kristalize ettiğini ve özümsediğini ve ardından yeniden öğrenmeye hazır olduğunun bir göstergesi olabilir.

Kuzey ve Güney bölgesinde, deney ve kontrol grubu ön aşamada Entelektüel olgunluklarında eşleşti. 9. ayda, deney grubu kontrol grubundan önemli ölçüde daha fazla kazandı. Çocuğun entelektüel olgunluğundaki bu büyük kazanç, büyük ölçüde, çocuğun bilişsel gelişimini arttırmada bir katalizör görevi gören MIE öğrenme istasyonuna atfedilebilir.

Zeka testi puanlarındaki belirgin değişimler, çevresel faktörlerin ve kişilik özelliklerinin testteki performans üzerinde önemli etkileri olabileceğini düşündürmektedir. Çalışmamızda öğrenme istasyonları çocuk için zenginleştirici bir ortam sağlamıştır.

Akademik performans

Akademik performansın iki bölgede önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir: Kuzey bölgesi ve Güney bölgesi. Sonuçlar cesaret vericidir, 17 siteden 11’inde çocuklar MIE öğrenme istasyonlarından akademik olarak yararlanmıştır.

Diğer her şey iki grup arasında sabit olduğundan, deney grubu öğrenme istasyonunu kullanmaktan kazançlı çıkmıştır. İlginç bir şekilde, literatür, yüksek zekanın eğitim başarısı ile önemli ölçüde ilişkili olmasının beklenebileceğini öne sürüyor. Kuzey ve Güney bölgesindeki deney grubu, entelektüel olgunlukta ve ayrıca akademik performanslarında önemli ölçüde kazanmıştır.

HiWEL Matematik ve İngilizce

Batı bölgesinde, çocuklar HiWEL Math & English’te dokuz aylık dönemde önemli ölçüde gelişme kaydettiler. Güney bölgesinde ise HiWEL Math’da çocuklar önemli ölçüde kazandılar. Olası nedenlerden biri, çocukların maruz kaldığı içerik olabilir. Örneğin Batı bölgesinde, sitelerden birinde çevrimdışı içeriğin yanı sıra İnternet bağlantısı da vardı. Benzer şekilde, Güney Bölgesi’nde (2 site) çocuklara çevrimdışı içeriğin yanı sıra İnternet bağlantısı da sağlandı.

Sonuç

MIE öğrenme istasyonları çocukları birden fazla şekilde etkilemiştir. Siteler arasında ve arasında büyük bölgesel, dilsel, kültürel farklılıklara rağmen, bazı ortak gözlemler ve bulgular olmuştur. Çocukların çoğu bilgisayar okuryazarlığını kendi kendine öğrendi, entelektüel olgunlukta önemli ölçüde arttı, okul performansında ve kurum içinde geliştirilen testlerde gelişti.

Ailenin ve okulun bir çocuğun büyümesini etkileyen kritik kurumlar olduğuna şüphe yoktur, ancak aynı zamanda çocuk için ergenlik öncesi ve erken ergenlik çağıdır. Bu süre zarfında aile ilişkileri önemlidir, ancak aynı zamanda akran grubu ilişkileri, öğrenme istasyonunun doğası gereği yüksek önceliğe sahiptir.

Bu öğrenme istasyonlarının tasarımı ve yetişkinlerden hiç veya çok az müdahale metodolojisi, bir esneklik ortamı yaratır ve arkadaşlar arasında maksimum etkileşimi teşvik eder. Burada çocuk, böylesine akıcı ve formel olmayan bir öğrenme ortamında aktif bir “anlam yapıcı”dır. Bu bağlamda, MIE öğrenme istasyonlarının büyük bir potansiyeli vardır ve örgün eğitime alternatif olarak kullanılabilir.