İşletme Proje, Tez, Ödev, Makale Konuları – İşletme Ödev, Proje, Makale, Tez Yaptırma

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

İşletme Proje, Tez, Ödev, Makale Konuları – İşletme Ödev, Proje, Makale, Tez Yaptırma

14 Eylül 2019 İşletme Makale Konular İşletme Makale Konuları İşletme Ödev Konular İşletme Ödev Konuları İŞLETME ödev Yaptırma İŞLETME ödevleri İşletme Proje İşletme Proje Konular İşletme Proje Konuları İşletme Tez Konular İşletme Tez Konuları Ödevcim 0
İşletme Proje, Tez, Ödev, Makale Konuları

 

İşletme alanında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine ücretli ödev, proje, makale, tez yaptırma desteği vermekteyiz. Hemen bize mail üzerinden veya sağ alttaki Whatsapp tuşundan ulaşabilirsiniz.


İşletme bölümü okuyan öğrenciler proje konusu bulmakta zorluk çekmektedir. Çareyi internette arayan öğrenciler google ve diğer tarayıcılarda

işletme tez örnekleri pdf, tez konu başlıkları, işletme bitirme ödevi konuları, tezsiz yüksek lisans proje sunumu, örgütsel davranış proje konuları, tez konusu önerileri, pazarlama tez konuları, isletme konulari, iktisat tez örnekleri pdf, tez örnekleri indir

gibi aramaları popüler olarak yapmaktadır.

Aşağıda işletme bölümü için danışmanlarınıza sunabileceğiniz konuları bulabilirsiniz.

 • İşletmelerde iş kazalarının psikoteknik yöntemle analizi ve önlenmesi (bir uygulama denemesi)
 • İşgörenler ve halkla ilişkiler
 • Yöneticilerin liderlik davranışlarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve örgütsel adalet algısının düzenleyici rolü: Muğla konaklama sektörü örneği
 • Küresel rekabet ortamında rekabet üstü olabilmek için müşteri odaklı pazarlama stratejileri
 • Türk sosyoloji tarihinde Naima’nın yeri ve Osmanlı Devleti’nin çöküş sebepleri
 • Kar hedefi açısından pazarlama ve Türkiye’de pazarlama faaliyetleri
 • Türkiye’de radyo reklamcılığı, radyonun bölge reklam aracı olarak kullanımına bir örnek:Erzurum radyosu (1973-1978)
 • Türk Bankacılığında Hizmetçi Eğitim (iki Banka Örneği)
 • Örgütsel sağlık ve erdemli raporlama (whistleblowıng) arasındaki ilişkinin araştırılması: Eğitim ve sağlık kuruluşları örneği
 • Birleşik imalat sisteminde maliyetleme teknikleri
 • Kuruluş yeri seçimi ve bir uygulama
 • Endüstri işletmelerinde kapasite planlaması sorunu ve bir uygulama
 • Küçük sanayi işletmelerinde iş kazaları
 • Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek bölümlerinde standart reçete kullanımı: İstanbul, Ankara ve İzmir’deki seçilmiş belgeli konaklama işletmelerinde bir araştırma
 • Türkiye’nin ihracat potansiyelinin arttırılmasında yeri bir uluslararası pazarlama modeli: Genel preferanslar sistemi
 • Doğrudan pazarlama ve Türkiye uygulamaları: Yayıncılık sektörü örneği
 • Hizmet sektörü çalışanlarının iş stresi ve tükenmişlik ilişkisi: İstanbul örneği
 • Türkiye’deki orman ikincil ürünleri üzerine bir araştırma
 • Çalışma sermayesi yönetimi ve analizi: İşletme bazında iki uygulama
 • Kırsal alanın örgütlenmesinde köy kalkınma kooperatifleri ve İzmir örneği
 • Organizasyonel yaklaşımla üst yönetimin kalite kontrolüne bakışı ve bir uygulama
 • Etkinliklerin duyurulmasında web sitesi kullanımı
 • ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartları ile Avrupa Birliği Çevre Etiketi ve aralarındaki ilişki: Türkiye’deki uygulamalar
 • Spor pazarlaması: Sporun topluma yaygınlaştırılmasında pazarlama tekniklerinden yararlanma
 • Ticaret bankalarında halkla ilişkiler ve uygulaması
 • Sanayi işletmelerinde personel eğitimi ve ülkemizdeki sanayi işletmelerinde personel eğitimi uygulamaları
 • Sosyal zeka boyutları ile tükenmişlik boyutları arasındaki ilişki: Dumlupınar Üniversitesinde bir uygulama
 • Sanayi işletmelerinde üretim planlama kontrol ve bir gıda sanayi işletmesinde üretim planlama ve kontrol uygulaması
 • Yeni kurumsal kuram çerçevesinde KOSGEB desteklerinin KOBİler arasındaki eşbiçimsellik üzerine etkileri
 • Holdinglerde denetim ve konsolide mali tablolar
 • Muhasebe dersi alan lisans öğrencilerinde etik karar alma davranışları : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi örneği
 • Portföy analizi ve Markowitz ve Sharpe yöntemlerinin İMKB için uygulanması
 • Ki-kare dağılımı ve uygulama alanları
 • İşletmelerde çağdaş ücret yönetiminde iş değerlemesinin yeri: puanlama yöntemi ve bir değerlendirme
 • Otel işletmelerinde yiyecek, içecek, oda maliyetlerinin hesabı ve kontrolu
 • Türkiye Elektrik Kurumu’nda elektrik enerjisi maliyetlerinin analizi ve fiyat politikası
 • Sanayi işletmelerinde kalite kontrolü ve TÜMOSAN A.Ş.’nde kalite kontrolü uygulaması
 • İhracatın teşvikinde T.C.Merkez Bankası’nın rolü
 • Tekstil işletmelerinin yurt dışında üretim tesisi kurma kararlarının stratejik performansa etkisi
 • Sanayi işletmelerinde üretim kayıpları (fire, artık, bozuk mamül ve kusurlu mamül)-verimliliğe ve maliyetlere etkisi-
 • Kamu ve özel sektör yöneticilerinin ‘astların motivasyonu’ açısından değerlendirilmesi (Dört bankada karşılaştırmalı bir uygulama)
 • Demir-çelik sanayii işletmelerinde verimlilik analizi ve İSDEMİR’de bir uygulama
 • Sınırsız iyileşme ve inovasyonun Kobi’lerin performansı ile ilişkisi: TR82 bölgesi Kastamonu örneği
 • Teşvik tedbirleri ve Erzurum’da uygulamalar
 • Hastanelerde genel ve tıbbi komitelerin işlevleri ve hastane yönetimine katkıları
 • Hastane katı atıklarının yarattığı çevre sorunlarının yönetsel ve örgütsel çözüm yolları ve hasta başına çıkan atıkların cins ve miktarlarının tespiti ile ilgili bir araştırma
 • Endüstri işletmeleri için mali başarısızlık tahmini-çok boyutlu model uygulaması
 • Sermaye piyasası ve yatırım fonları
 • İstanbul halkının günlük yaşam biçimi ve tüketim davranışlarının istatistik yöntemlerle incelenmesi
 • Selçuk Üniversitesi Eğitim-Araştırma Hastanesi iç hastalıkları ve genel cerrahi servislerinde simülasyon yaklaşımıyla bir kuyruk modeli uygulaması
 • İşletmelerin büyümesinde ortaya çıkan organizasyon sorunları
 • İnşaat işletmelerinde muhasebe organizasyonu ve bir uygulama
 • Kur riski yönetimi
 • Seyahat acentalarında yönetici profili
 • Holdingler holdingleşme ve etkileri
 • Psikoloji bilimindeki gelişmelerin yönetim teorisine ve günümüz işletme yönetimine katkıları
 • Finansal başarısızlığı belirlemede istatistiksel yöntemlerin sınıflandırma performanslarının karşılaştırılması: Borsa İstanbul’da bir uygulama
 • Liderlik teorilerindeki gelişmeler ve organizasyon kültürü ile ilişkileri
 • İşletmelerde hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanması ve bir uygulamanın değerlendirilmesi
 • Örgüt-çevre etkileşimi açısından çatışma yönetimi
 • Menkul kıymetler yatırım ortakları ve yatırım fonlarının sermaye piyasasının gelişimine katkıları
 • Sürdürülebilir turizm değerleri kapsamında yerel halkın golf turizmi algısı: Antalya Belek örneği
 • Örgütsel değişme ve önderlik
 • İşletmelerde yöneten ve yönetilenlerin sosyal sorumlulukları algılayışları
 • Gıda sektöründe doğrusal programlama ve un değirmenlerinde örnek bir uygulama
 • Türkiye’de Kamu kesiminin finansman ihtiyacının iç borçlanmalar yoluyla karşılanması ve sermaye piyasası ilişkileri
 • Mimari özellikleri farklı ilk ve ortaokullardaki öğrenci ve öğretmenlerin okullarının bina ve bahçeleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
 • Personel seçiminde psikoteknik yöntem ve Nevşehir yöresi otel işletmelerinde bir anket uygulaması
 • İşletmelerde iş tatmini ve karşılaştırmalı bir uygulama araştırması
 • Kamu sektörü çalışanlarının işlerine ve kuruluşlarına karşı tutumları, bağlılıkları ve değerleri
 • Yönetimin işleyiş kanunlarından Parkinson kanunu ve Peter ilkesi açısından bürokratik örgütlerde örgütsel fonksiyon bozuklukları ve Tümosan A.Ş.’ndeki uygulama
 • Türkiye’de özel sigortacılık (1982-91) ve Bağ-Kur’un özelleştirilmesi
 • Sanayi işletmelerinde çalışma sermayesi yönetimi ve bir uygulama
 • Departmanlı mağazaların yönetimi-organizasyon yapıları ve Kayseri’de bir inceleme
 • İl özel idaresi: Yerel yönetim sistemi içindeki yeri ve geleceği
 • Yatırımları özendirme önlemlerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin yatırım kararlarına etkileri
 • Resort otellerin pazarlama kanallarının analizi: Türkiye üzerine bir inceleme ve araştırma
 • Türkiye’de gümrük kaçakçılık olayları ile gümrük muhafaza hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu
 • Adana ili sanayi işletmelerinde hizmet içi eğitim bir uygulama
 • Kurumlar ve gelir vergisi açısından finansal tabloların analizi ve bir uygulama
 • Örgütlerde bilgi teknolojisi kullamınının analitik bir yaklaşımla incelenmesi
 • Prosess kontrol metodları ve bir uygulama
 • Finansal kiralama -Türkiye uygulaması-
 • Materyal istek planlaması sisteminde talebin belirli olduğu durumlarda sipariş miktarlarının belirlenmesine yönelik yeni bir algoritma
 • İşletmelerde yönetim stratejilerinin oluşumunda çevresel faktörlerin rolü
 • Organize alışveriş merkezleri yönetimi ve tüketicilerin bu merkezlere ilişkin yaklaşımları
 • Katılım bankacılığının algılanmasında işleyiş sisteminin etkisi
 • Tam zamanında satın alma ve Türkiye uygulaması
 • Sanayi işletmelerinde işçilik maliyetlerinin verimlilik açısından kontrolü ve dokuma sanayiinde bir uygulama
 • Otomobil sahipliği ve satış sonrası hizmetlerinin tüketici davranışları açısından incelenmesi: Erzurum il merkezinde bir uygulama
 • Personel seçim yöntemleri ve psikoteknik (Karşılaştırmalı bir çalışma)
 • Yazılım pazarlaması ve Türkiye’de yazılım pazarındaki firmaların profili
 • Üretim ve stok kontrol sistemlerinin bilgisayar aracılığı ile planlaması, kontroliz ve bir büyük mağaza işletmesinde uygulaması
 • İşletmelerin ürün garanti yönetimine ilişkin politikaları ve uygulanabilirliğinin araştırılması
 • Düşük şiddetli sabit akımların yara kollagen sentezine etkisi
 • Şampuan ürünü itibariyle tüketicinin fiyat-kalite bilinci ve tüketici gözünde fiyat-kalite ilişkisinin anlamını belirlemeye yönelik pilot araştırma
 • Türkiye’de katalogdan giyim eşyası satınalan tüketiciler üzerine bir pilot araştırma
 • Hastanelerde verimlilik izleme yöntemleri ve üç büyük hastanenin verimlilik verilerinin ve oranlarının karşılaştırmalı analizi
 • İnsanların yaşadıkları konutlardan memnuniyetlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir saha araştırması
 • Muhasebede yapılan hata ve hilelerin muhasebe ve muhasebe denetimi yönünden değerlendirilmesi
 • Bankacılık sisteminde iştirakler
 • Mühendislerin iş tatminini etkileyen faktörler ve uygulamalı bir çalışma
 • Uluslararası tahvil piyasalarında bütünleşme eğilimi ve Türkiye
 • Turizm pazarlaması ve Kapadokya bölgesindeki (Nevşehir yöresi) otel işletmelerinde pazarlama faaliyetleri
 • Çok katlı bina yönetimi ve süreç tasarımı
 • Bankalarda mali başarısızlığın tahmin edilmesine yönelik karşılaştırmalı uygulama: Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye örneği

 


İşletme alanında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine ücretli ödev, proje, makale, tez yaptırma desteği vermekteyiz.

 

Bir yanıt yazın