İzlanda Ulusal Müfredat – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

İzlanda Ulusal Müfredat – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

29 Ocak 2022 Finlandiya da eğitim sistemi İzlanda da eğitim sistemi İzlanda'da Eğitim sistemi 0
Eğitim Teknolojisi – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

İngilizce ve İzlanda Ulusal Müfredat Rehberi

Bu bölümün amacı, İzlanda Ulusal Müfredat Rehberinde (Kılavuz) sunulan öğrenme hedeflerini ve yansıttığı dil politikasını ve hangi okulların izlemesi gerektiğini açıklamaktır. Mevcut Kılavuz, Dil Öğrenimi için Avrupa Ortak Çerçevesini (CEFR) desteklediğinden, bunun İzlanda okullarında İngilizce öğretimi ve öğrenimine nasıl uyduğunu tartışacağız.

İngilizce, İzlanda’daki ilk yabancı dildir ve dördüncü sınıfta (9-10 yaş) müfredata göre başlar, ancak okullar İngilizce’yi daha erken yaşlardan itibaren sunabilir ve çoğu bunu yapar. İzlandalılar için genel olarak yabancı dil bilmenin pratikliği, 1999 yılından bu yana Ulusal Müfredat Kılavuzlarında vurgulanmaktadır.

1999’daki İzlanda Ulusal Müfredatı şunları belirtir: “Öğretmenin pratik olduğu ve ufku genişlettiği vurgulanmalıdır”. Bu nedenle dil öğreniminin pragmatik yönüne odaklanır ve genel bir EFL duruşunu yansıtır. Yabancı dil bilmenin bu önemi 2006 yılından itibaren Ulusal Müfredat’ta daha da vurgulanmaktadır; bununla birlikte, İzlandalılar için İngilizce’nin kilit bir rol oynadığı vurgulanmaktadır. 2011’in en son versiyonunda, İzlandalılar için İngilizce’nin önemi eskisinden çok daha ayrıntılı bir şekilde vurgulanıyor:

İngilizce, hem ekonomide hem de eğlencede [İzlanda’da] bir lingua franca olarak konumunu güçlendirdikçe, iyi derecede İngilizce bilmenin değeri daha belirgin hale geliyor. Bilgi ve multimedya dünyası aynı zamanda İngilizce yeterlilik gerektirir.

Burada Rehber, Lingua Franca kavramını bile kullanır. Ancak, 2011’den itibaren NC’de İngilizce hala diğer yabancı dillerle bir arada tutulmaktadır. Yabancı dil bölümünün girişinde ayrıca yabancı diller için Ulusal Müfredat’ın Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesini (CEFR) temel aldığı belirtilmektedir.

Kohonen (2007), CEFR’nin kültürlerarası iletişime yönelik eylem odaklı bir görüşü vurguladığını belirtmektedir. Dil kullanıcısı sosyal bir aracı olarak görülür ve öğrenci özerkliği, öğrenmeyi öğrenmenin ve özgün iletişim amaçları için dili kullanmayı öğrenmenin etkileşimli, diyalojik sürecinde gelişen olarak görülür.

Öğrenen stratejileri ve öğreniciye, öğrenme sürecinin her aşamasında kendi öğrenmelerini izleme ve değerlendirme becerileri kazandırmak, özerkliğin anahtarı olarak kabul edilir. Ayrıca, sınıfın ötesinde gerçek dünyada dilin bir kullanıcısı olarak öğrenciyle ilgili becerilerin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir.

Öğrencinin neler yapabileceğine vurgu yapan CEFR çerçevesinin felsefesi, kişisel olduğu kadar mesleki için de bir dizi öngörülemeyen durumlarda yabancı dilleri, özellikle İngilizceyi kullanmak zorunda kalacak olan günümüz öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. 

İzlanda Ulusal Müfredat Rehberi (2011 Ulusal Müfredat Rehberi), sınıf dünyasının sınırlı olduğuna, girdilerin sınırlı olduğuna ve bu nedenle öğretimin dış dünya ile mümkün olduğunca fazla bağlantı kurmak için düzenlenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu nedenle, okul İngilizcesi ile İngilizcenin “gerçek dünyada” kullanımı arasında bir köprü kurmayı desteklediği iddia edilebilir.

Öğrenenlerin dili kullanabilmeleri ve farklı koşullar altında kendilerine hizmet edecek pragmatik yeterlilik kazanmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Son olarak, hedef dile ve temsil ettiği kültüre/kültürlere karşı olumlu bir tutum geliştirmenin önemi vurgulanır. CEFR’ye göre, kişinin kendi kültürü hakkında konuşabilmesi ve uluslar ve kültürler arasındaki ortaklıkları ve farklılıkları görebilmesi de önemlidir.

Bu nedenle, yabancı dil durumu göz önünde bulundurularak tasarlanan CEFR yönergelerinin ve dolayısıyla İzlanda Ulusal Müfredat Kılavuzu’nun, toplumda İngilizce’nin hızlı gelişimi ile ne kadar iyi uyum sağladığını araştırmak ilgi çekicidir. ELF bağlamında İngilizce öğrenme hakkında öğrenenler olmuştur.


İzlanda eğitim sistemi pdf
Finlandiya eğitim sistemi
Japonya eğitim sistemi
İzlanda Eğitim sistemi
İzlanda okul öncesi eğitim sistemi


İzlanda’da İngilizce Öğretme ve Öğrenme Üzerine Araştırma

İzlanda’da İngilizce’nin değişen statüsü, İngilizce öğretimine yönelik geleneksel yaklaşımın yeniden incelenmesini gerektirmektedir. Özellikle, öğrencilerin öğrenme alanları önemli ölçüde değişti. Öğrenciler artık bilgisayarlar, televizyonlar ve filmler aracılığıyla çok çeşitli İngilizce materyallere erişebiliyor ve bunların tümü İzlanda’da İngilizce’ye yoğun bir şekilde maruz kalındığını gösteriyor. Bununla birlikte, bu yeterliliğin türü ve miktarı, İngilizce dilinde eğitim üzerindeki etkisi gibi henüz tam olarak araştırılmamıştır.

2006’da 5., 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin İngilizce’ye yönelik tutumları üzerine yapılan önceki bir anket, öğrencilerin kendilerini oldukça yeterli gördüklerini ve İngilizce’yi çalışılması gereken önemli bir konu olarak gördüklerini göstermektedir. Bu ankete göre İngilizce, 5. sınıftaki öğrencilerin %70’i için çok eğlenceli bir ders olmaktan 9. ve 10. sınıflarda %25’e geçti. Başka herhangi bir akademik konu ve gerçek yaşam durumlarında üretken dili uygulama fırsatları sınırlı olduğu için bir kopukluk oluştu.

Gençlerin öğrenme alanlarını kökten değiştiren faktörlerden biri de benimsedikleri yeni teknolojidir. Gençler, yeni teknoloji ve medya kullanımında uzmandır. İstatistik İzlanda’ya göre, İzlanda nüfusunun %95’i artık düzenli internet kullanıcısı ve ilginç bir şekilde, 16 yaşından küçük çocukların bulunduğu evlerin %99’unda bilgisayar var, bu Avrupa’daki en yüksek orandır.

2005 gibi erken bir tarihte yapılan bir anket, öğrenciler tarafından kullanılan birçok bilgisayar programının İngilizce olduğunu gösterdi. Bu nedenle, bu anketteki genç İzlandalı öğrencilerin bilgisayar ve diğer medya kullanımı yoluyla önemli miktarda İngilizceye maruz kaldıklarını varsaymak mantıklıdır.

Bu cildin önceki bir bölümünde İzlanda’da tesadüfen İngilizceye maruz kalmanın kapsamlı olduğu gösterilmişti. Arnbjörnsdóttir’in (2007) işaret ettiği gibi, “yüksek düzeyde bağlamsal ve görsel olarak geliştirilmiş girdiye maruz kalmanın etkisi, öğrencilerin pasif (veya alıcı) dil becerilerini geliştirmesidir”.

Daha sonra, öğrenciler konuşma dilinde üretken beceriler geliştirirler ve bu da onların oldukça yeterli olduklarına inanmalarına yol açar, çoğu zaman gerçekte olduğundan daha fazla. Yukarıda açıklanan durum ışığında, ilköğretimin sonunda (10. sınıf) öğrencilerin şu anda ve gelecekte İngilizce kullanımlarına ve okulda İngilizce öğrenmeye yönelik tutumlarının araştırılması ilgi çekici bulunmuştur.

Çalışma

Bu çalışmanın amacı, zorunlu eğitimden ayrılan genç ergenlerin İngilizce yeterliliklerini, şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını nasıl gördüklerini ve okulun bu ihtiyaçları nasıl karşıladığını hissettiklerini araştırmaktı. Bu nedenle aşağıdaki araştırma soruları geliştirilmiştir:

1. Onuncu sınıftaki öğrenciler İngilizce konusunda ne kadar yeterli olduklarını düşünüyorlar?
2. Öğrenciler, İngilizce’nin şimdiki ve gelecekteki kullanımlarını nasıl algılıyor ve tahmin ediyor?
3. Öğrencilerin okulda İngilizceye karşı tutumları nelerdir?
a. İngilizce müfredat materyallerine karşı tutumları nedir?
b. En çok hangi etkinliklerden öğrendiklerini düşünüyorlar?