Konular ve Anket Yönetimi – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Konular ve Anket Yönetimi – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

17 Haziran 2022 Anket soru tipleri Anket yöntemi Bilimsel araştırma anket örnekleri 0
Formel Teoriyi Keşfetmek

Konular ve Anket Yönetimi

Anket konuları, Singapur’daki lisans öğrencileridir ve bunların çoğu, yirmili yaşlarının başında veya yakınında gençler ve genç yetişkinlerdir. Özellikle belirli bir kurs modülüyle ilgili olan bir elektronik tartışma forumunu kullanma konusunda deneyim sahibidirler.

Anketler, çevrimiçi bir anket kullanılarak öğrencilere uygulanır. Öğrenciler ankete gönüllü olarak katılmaya davet edildi. Tüm öğrenciler tüm öğeleri 10 ila 15 dakika içinde tamamlar. Son olarak, toplam 103 yanıt kullanılabilir. Ankete biraz daha fazla erkek öğrenci katılıyor (%52,4)

Operasyonelleştirmeyi Oluşturma

Çoğu enstrüman öğesi önceki araştırmalardan uyarlanmıştır. Araştırmanın bağlamına uyması için birkaç madde çıkarılır veya değiştirilir.
Davis’in ardından, algılanan kullanım kolaylığı (PEU), öğrencilerin yanıt aramak ve fikirleri paylaşmak için çevrimiçi forumu kullanmanın çaba gerektirmeyeceğine inanma derecesi olarak tanımlanır.

Algılanan kullanışlılık (PU), öğrencilerin yanıt aramak ve fikir paylaşmak için çevrimiçi forum kullanmanın performanslarını artıracağına inanma derecesi olarak tanımlanır. Algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılık sırasıyla dört ve üç, 7’li Likert ölçeği maddesi kullanılarak ölçülür. Öğeler uyarlanır ve değiştirilir.

Cevap arama tutumu (AttSEEK) ve fikirleri paylaşma tutumu (AttSHARE), sırasıyla yanıt aramak ve fikirleri paylaşmak için çevrimiçi forumu kullanmaya yönelik inançları, duyguları, değerleri ve eğilimleri içeren karmaşık bir zihinsel durum olarak tanımlanır (http://www. cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn). Bu tutum yapılarının her biri, uyarlanan beş adet 7’li Likert ölçeği maddesi kullanılarak ölçülür.

Cevap arama niyeti (IntSEEK) ve fikir paylaşma niyeti (IntSHARE), deneğin sırasıyla cevap aramak ve fikir paylaşmak için çevrimiçi foruma katılmaya meyilli olma derecesi olarak tanımlanır. Bu iki yapının her biri kullanılarak ölçülür. uyarlanmış dört adet 7’li Likert ölçeği maddesidir.

Çevrimiçi forum kullanımı (OFU), kullanıcıların tartışma forumunu ziyaret etme, katkıda bulunma, indirme ve derecelendirme sıklıkları olarak tanımlanır. Bu, şuna benzer, kendi kendine bildirilen bir kullanımdır.

Bu çalışmada, öz-bildirimli kullanım için dört madde yer almaktadır: 1) forumu ziyaret etme sıklığı; 2) foruma katkıda bulunma sıklığı; 3) indirme sıklığı; ve 4) gönderilerin başkaları tarafından derecelendirilme sıklığı. Birinci madde 1, “neredeyse hiçbir zaman” ile “günde birden fazla” arasında değişen 7 puanlık bir ölçekle ölçülür. Diğer üçü, “hiçbir zaman” ile “günde birkaç kez” arasında değişen 7 puanlık bir ölçekle ölçülür.

Sayfa sayısı sınırlı olduğundan anket bu rapora dahil edilmemiştir. Ancak istenildiğinde yazarlarından temin edilebilir.

Veri Analizi

Tanımlanan model, hem SPSS sürüm 11 hem de Kısmi En Küçük Kareler (PLS grafiği sürüm 3.0) kullanılarak analiz edilir. PLS, ölçüm modelini ve yapısal modeli (yani yol katsayıları ve R2) aynı anda tek bir işlemde değerlendirebilen ikinci nesil çok değişkenli bir tekniktir.

Ek olarak, PLS küçük bir örneklem grubu için uygundur ve normal dağılım gereksinimine duyarlı değildir. Yol katsayılarını test etmek için, t-değeri, önyükleme olarak bilinen, parametrik olmayan bir anlamlılık testi ile değerlendirilir.


Sosyal bilimlerde anket yöntemi
Bilimsel araştırma anket örnekleri
Anket konuları
Anket soru tipleri
Sosyal anket örnekleri
10 soruluk anket örnekleri
Anket yöntemi
Anket Araştırması Nedir


Tanımlayıcı İstatistik ve Ölçüm Modeli

Tanımlayıcı istatistikleri gösterir. Tüm maddeler 0.88 ile 0.96 arasında değişen yeterli güvenirliğe sahiptir. Yapıların ayırt edici geçerliliğini göstermektedir.

SPSS tarafından üretilen faktör analizinin sonuçlarını gösterir. Tüm yüklemelerin 0.60’tan yüksek olduğunu gösterir. Ayrıca, kendi yapılarındaki tüm yükler diğer yapılardakinden daha yüksektir, yani sütunlardaki yüklemelerin karşılaştırılması, bloktaki her bir göstergenin diğer bloklardaki diğer göstergelerden daha yüksek olduğunu gösterir.

Yapısal Model

Yapısal model için sonuçları gösterir. Paylaşma niyetinden kullanıma giden yol dışındaki tüm hipotezler orta ila yüksek düzeyde anlamlıdır. Algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık ( = 0.476, t = 4.96), yanıt arama tutumu ( = 0.299, t = 2.75) ve fikirleri paylaşma tutumu ( = 0.221, t = 2.03) üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Algılanan kullanışlılık, hem paylaşma hem de tutum ( = 0.405, t = 3.38) ve cevap arama ( = 0.229, t = 2.75) üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Cevap aramaya yönelik tutumun cevap arama niyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır ( = 0.679, t = 12.60) ve benzer şekilde paylaşmaya yönelik tutumun da paylaşma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır ( = 0.392, t = 3.81). Arama niyetinin kullanım üzerinde olumlu bir etkisi vardır ( = 0.290, t = 2.26), paylaşma niyetinin kullanım ile anlamlı bir ilişkisi yoktur ( = -0.047, t = 0.3).

Model, algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığının yanıt alma tutumundaki varyansın yaklaşık %40’ını açıkladığını, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılığın ise paylaşıma yönelik tutumdaki varyansın yaklaşık %28’ini açıkladığını göstermektedir. Son olarak, her iki niyet (cevap almak ve paylaşmak) kullanımdaki varyansın yaklaşık %7’sini açıklamaktadır.

Yol Karşılaştırma

Tüm hipotezleri test etmek için, cevap arama ve fikirleri paylaşma arasındaki yol katsayılarını karşılaştıran istatistiksel analizler, bulunan benzer prosedürle gerçekleştirilir. Sonuçlar, algılanan kullanım kolaylığının yanıt arama tutumu ve paylaşma tutumu üzerindeki etkileri arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (t = 5.425, p < 0.001).

Öte yandan, algılanan kullanışlılığın cevap arama tutumu ve paylaşma tutumu üzerindeki etkileri arasında anlamlı bir fark yoktur (t = 1.536, p > 0.1). Bu nedenle, H1 hipotezi reddedilirken, H2 hipotezi veriler tarafından desteklenmektedir.

H3 hipotezini daha fazla test etmeye gerek olmadığını, çünkü fikirleri paylaşma niyetinden kullanıma etkisi anlamlı değilken, cevap arama niyetinden kullanıma etkisi anlamlıdır. Bu nedenle, H3 hipotezi veriler tarafından desteklenmektedir.

Tartışma ve Sonuç

Bu makale, öğrencilerin tartışma forumunda yapabilecekleri iki etkinliği incelemektedir: fikirleri paylaşmak ve cevaplar aramak. Sosyal mübadele teorisine ve teknoloji kabul modeli teorisine dayanarak, üç hipotez formüle ettik. Birincisi, algılanan kullanım kolaylığından hem fikirleri paylaşmaya hem de cevap aramaya yönelik tutuma giden yollarda hiçbir fark yoktur.

Ancak sonuç hipotezimizi desteklemiyor. Bu iki yol arasında önemli bir fark olduğunu gösterir. Algılanan kullanım kolaylığından yanıt aramaya giden yol, fikirleri paylaşmak için algılanan kullanım kolaylığından çok daha güçlüdür. Belki de, kullanıcıların bakış açısından, yanıt aramak (tarama) kullanmak, fikirlere katkıda bulunmaktan (yazarak) daha kolaydır.

İkinci hipotezimizde, algılanan faydadan, hem fikirlere katkıda bulunmaya hem de cevap aramaya yönelik tutuma giden yollarda bir fark olmadığını ve bu hipotezin verilerle desteklendiğini ve son olarak, paylaşım arasında yol katsayılarında önemli bir fark olduğunu varsayıyoruz. Fikirler ve cevaplar arama, özellikle cevap aramanın etkisi fikirleri paylaşmaktan daha güçlüdür.

Veriler de hipotezimizi desteklemektedir. Bu sonuç, insanlardan teşvikler vererek fikirlere katkıda bulunmalarını isteyen birçok bilgi yönetimi araştırması ile tutarlıdır. Kullanıcının fikirlerini paylaşmak için bazı teşviklere ihtiyacı olabilir gibi görünüyor.

Gelecekteki çalışma, özellikle fikirleri paylaşma konusunda daha iyi bir tutuma sahip olmak için öğrencilere hangi teşviklerin verilmesi veya sağlanması gerektiğini araştırmaya yönelik olmalıdır.