Küresel Öncelik  – Hindistan’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Küresel Öncelik  – Hindistan’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

7 Mayıs 2022 Evrensel KÜRESELLEŞME Küresel evrensel farkı Küresel pratik Nedir 0
Ölçüm Sorunları

Kapsayıcılık

Hindistan’da işgücü geliştirme görevi, bir yandan küreselleşmenin değişen gerçekleri ve diğer yandan kapsayıcı büyüme ihtiyacı ile karşı karşıya kalmıştır. Düşük okuryazarlık oranı ve Hint nüfusunun büyük bir çoğunluğu için beceri eğitimi eksikliği, bilgi ekonomisine doğru ilerlemek için büyük bir engel teşkil ediyor.

Bu nedenle, esnek, analitik ve itici güç olarak hizmet edebilecek yeni nesil eğitimli ve vasıflı işgücünün üretilmesi için daha kaliteli eğitim ve yoksullar ve ayrıcalıklı olmayanlar için mesleki eğitim ve beceri eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik politikalara ihtiyaç vardır. 

Ağırlıklı olarak kent merkezli olmak üzere çeşitli sektörlerdeki mevcut büyüme, kırsal kesimdeki yoksulların büyük çoğunluğunu ve toplumun diğer geri kesimlerini de bünyesine katmakta başarısız olmuştur. Nüfusun yaklaşık %70’inin kırsal alanlarda yaşadığı Hindistan, ağırlıklı olarak tarım toplumu olmaya devam ediyor.

Tarım sektörü, bağımsızlıktan bu yana geçen elli yılda, tarımsal üretimdeki önemli artışlarla birlikte önemli bir büyüme kaydettiyse de, kırsal nüfusun genel geçim kaynağı düşük kalmaktadır.

Genel olarak eğitim eksikliği ve özel olarak istihdam edilebilir beceriler, bu insanlara geçimlerini sağlamak için ham emeğe güvenmekten başka bir şey yapmaları için çok az seçenek bırakıyor ve bu da düşük kazanç ve daha sonra yoksulluk ile sonuçlanıyor. Bu nedenle topluluk düzeyinde TVET gelişimi, büyümenin kapsayıcılığını ele alacak, toplulukların acil ekonomik ve sosyal ihtiyaçları ile TVET ilişkisini destekleyecek ve iş ve girişimcilik fırsatları yaratacaktır.

Ulusal Bir Öncelik Olarak Beceri Gündemi

Bu çalışma, beceri gelişiminin gündemin üst sıralarında yer alması ve sürdürülebilir büyümenin takip edilmesi ve bu çerçevede Hindistan’ın geliştirilmesi için zamanında yayınlanacaktır. Yeni bir Beceri Geliştirme ve Girişimcilik Bakanlığı’nın faaliyete geçmesi, bu amaca yönelik memnuniyetle karşılanan bir gelişmedir.

Yeni Bakanlık, ülke çapındaki tüm beceri geliştirme çabalarının koordinasyonundan, vasıflı insan gücü talebi ve arzı arasındaki boşluğun en aza indirilmesinden, mesleki ve teknik eğitim çerçevesinin oluşturulmasından, becerilerin yükseltilmesinden, yeni bakanlıkların inşa edilmesinden sorumludur. Beceriler ve yenilikçi düşünce sadece mevcut işler için değil, aynı zamanda yaratılacak işler için de geçerlidir.


Küresel pratik Nedir
Evrensel KÜRESELLEŞME
Küresel evrensel farkı


Bakanlık, ‘Nitelikli Hindistan’ vizyonuna ulaşmak için hız ve yüksek standartlara vurgu yaparak beceri gelişimini büyük ölçekte geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yetkilerin takibi, işlevsel kolları Ulusal Beceri Geliştirme Ajansı (NSDA), NSDC, Ulusal Beceri Geliştirme Fonu (NSDF) ve 33 SSC’nin yanı sıra NSDC’ye kayıtlı 187 eğitim ortağı tarafından desteklenmektedir.

Bakanlık ayrıca, alandaki mevcut beceri geliştirme merkezleri, üniversiteler ve diğer ittifaklar ağıyla da çalışmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, beceri geliştirme çabalarının çok seviyeli katılımı ve daha etkili bir şekilde uygulanması için ilgili Merkez Bakanlıklar, Eyalet hükümetleri, uluslararası kuruluşlar, sanayi ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ile işbirlikleri başlatılmıştır.

Hindistan, beceri geliştirmeye yönelik farklı stratejik yaklaşımlar kullanıyor:

ben. TVET sistemlerinin güçlendirilmesi;
ii. özel sektörün TVET’e aktif olarak dahil edilmesi;
iii. beceri politikasını ulusal kapsayıcı büyüme gündemiyle uyumlu hale getirmek ve
iv. sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme için becerileri bütünleştirme.

Bu bağlamda, Hindistan becerilerin gelişimini hızlandırmak için makro düzeyde üç girişimde bulunmuştur. Kamu-Özel Ortaklığı modeli, özel sektör ve hükümet arasında 51-49 özsermaye oranına sahip bir girişim olan NSDC’nin oluşturulmasıyla kanıtlanmıştır.

Sektör Konseylerinin oluşturulması ve okulların özel sektör tarafından benimsenmesi de özel sektörün beceri geliştirmedeki tartışılmaz rolünü ortaya koymuştur. Sektörün bundan daha uzun vadede faydalanacağı için, endüstrileri ve özel sektörü eğitim ve öğretim sunmaya dahil eden daha yenilikçi ortaklıklar geliştirmek için bu çabaların sürdürülmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Özel sektörün kalite güvencesi ve düzenleyici mekanizmalara katılımı, beceri sonuçlarına ve niteliklere daha fazla güveni artıracaktır. TVET’in sonuçlarını genişletmek ve büyütmek için bu gelişimsel müdahalelere ve daha fazlasına ihtiyaç vardır.

Hayat boyu öğrenme, sürdürülebilir kalkınma ve yeşillendirme, yenilikçilik, çok paydaşlı ortaklık ve kapsayıcılığı destekleyen TVET dönüşümlerini takip etmeden mevcut TVET hükümlerini büyütmek yeterli değildir.

Bu hedefin peşinde, TVET imajı, yatay ve dikey hareketlilik, özel ve topluluk katılımı, güncellenmiş müfredat ve kalite, TVET öğretmen eğitimi, beceri uyumsuzluğu, yaygın ve gayri resmi eğitimin tanınması dahil olmak üzere bir dizi kilit zorluğun üstesinden gelinmesi gerekmektedir. 

Küresel Öncelik Olarak Beceri Gündemi

Daha da önemlisi, bu kitabın yayınlanması, birçok ülkenin 2015 Sonrası eğitim gündeminde beceri geliştirme ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini dile getirme çabalarıyla örtüştüğü için zamanındadır.

UNESCO’nun eğitim ve öğretimi 2015 sonrası söylemle ilgili hale getirmedeki ana odak noktası, kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli eğitim sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmektir. Gündem dönüştürücü, evrensel ve insan haklarına ve etnik çeşitliliğe dayalı insancıl bir eğitim vizyonundan ilham alıyor.

Gündem, tüm ortamlarda ve her düzeyde herkes için kaliteli yaşam boyu fırsatları teşvik etmeyi taahhüt eder. Bu, iş ve yaşam için kaliteli TVET’e adil ve artırılmış erişimi ve cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere hem gençler hem de yetişkinler için okuryazarlığı içerir.

Bunu yapmak için ülkeler, Dünya Eğitim Forumu’ndaki Incheon Deklarasyonu aracılığıyla, ülke bağlamına göre eğitime yapılan kamu yatırımlarını artırmayı ve öncelikleri bölgesel ve uluslararası ölçütlerle daha iyi hizalamayı taahhüt etmişlerdir.

Çok paydaşlı deklarasyon, UNDP, UNFPA, Dünya Bankası, UNICEF, UNCHR ve UN Women ile birlikte UNESCO tarafından sağlam bir şekilde destekleniyor ve her biri Üye Devletlerin ülke düzeyinde uygulama ve düzenlemelerde destekleneceği eğitim yetkilerini ve girişimleri temsil ediyor. 

Bunlara paralel olarak ILO, OECD, ASEAN, SAARC ve ADB gibi küresel ve bölgesel oyuncuların benzer çabaları vardır. Dördüncü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde (SDG’ler) eğitimsel dönüşümler desteklenmektedir.

ILO, sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işi aktif olarak teşvik etmeye çalışır ve bu da, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin bir parçası olarak insana yakışır iş gündemini ileriye taşımak için önemli bir kaldıraç görevi görür.

Hindistan’da meydana gelen gelişmeler çerçevesinde, ulusal gündeminde uzun vadeli beceri geliştirme hedefini güçlü bir şekilde sürdürme potansiyeline sahip Hindistan’ın, kendisini küresel söylemle uyumlu hale getirdiğine ve bu itibarla bir lider olarak ilerlediğine dair büyük bir güven vardır.