Mesleki Gelişimde Temel Konular – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Mesleki Gelişimde Temel Konular – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

24 Mayıs 2022 mesleki gelişim eğitimleri Mesleki gelişim faaliyetleri nelerdir? Mesleki Gelişim Sınav Soruları 0
Ölçüm Sorunları

Mesleki Gelişimde Temel Konular

Bilgi okuryazarlığı, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme kapasitesiyle yetkilendirileceği ve öğrenmeleri üzerinde daha fazla özerklik kazanacağı ve öğrenmelerinden sosyal sorumluluklar kazanacağı şekilde çerçevelenmelidir. Bilgi okuryazarlığı eğitiminde mesleki gelişim konusunda uygulayıcılardan fikir toplamak için odak grup tartışmaları ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik.

Araştırma bulguları, uygulayıcıların öğretmenlerin tanınması ve okullarda bilgi okuryazarlığının uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemleri konusunda endişeli olduklarını göstermektedir. Mesleki gelişim, okul eğitiminde kapasite geliştirmenin içeriğine ve pedagojisine odaklanmalıdır.

Mesleki gelişimde üç temel konu vurgulanmıştır: kapasite geliştirmeyi gerçekleştirmek, okul müdürleri ve öğretmenlerin fikir birliğini ve desteğini almak ve uygulayıcılara kendi gelişimlerini organize etme esnekliğine izin vermek. Hizmet içi ve hizmet öncesi öğretmenlerin mesleki gelişimi için dokuz modül de önerilmiştir.

Temmuz 2004’te, Hong Kong Özel İdari Bölge Hükümeti Eğitim ve İnsan Gücü Bürosu (EMB), “Öğrenme ve Öğretmeyi Bilgi Teknolojisi ile Güçlendirme” başlıklı bir belge yayınladı. Bu yeni stratejinin odak noktalarından biri, okul müdürlerini ve öğretmenleri bilgi teknolojisinin öğretme ve öğrenmeye entegrasyonuna yönlendirmek ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak için öğrencilerde uygun beceri, bilgi ve tutumları geliştirmektir.

Bunu gerçekleştirirken, EMB “öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitimde BT kullanımına ilişkin öğrenme hedefleri konusunda daha net bir resme sahip olmalarına yardımcı olmak için öğrenciler için geniş bir “bilgi okuryazarlığı” çerçevesi geliştirileceğini” önermektedir. Bu strateji, Hong Kong toplumundaki üç gelişmeden ilham aldı.

Birincisi, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilginin katlanarak artması ve bunun sonucunda ortaya çıkan bilgi ekonomisi, öğrencilerimizin bilgiyi işleme becerisi kazanmasını zorunlu kılmaktadır.

İkincisi, dijital kültürün artan popülaritesi ile öğrenciler, yirminci yüzyılın ortalarından beri meydana gelen tüm endüstrilerin dijitalleşmesine tepki vermek için bilgi ve iletişim teknolojisi becerileri ile donatılmalıdır. Üçüncüsü, ekonomik küreselleşme, öğrencilerimizin küresel bakış açıları geliştirmeleri ve farklı kültürel geçmişlerden insanlarla iletişim kurabilmeleri ve işbirliği yapabilmeleri gerektiğini gösterir.


Mesleki gelişim faaliyetleri nelerdir
mesleki gelişim dersi konuları
Kişisel ve mesleki gelişim faaliyetleri
mesleki gelişim ders notları pdf
Öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimleri
Öğretmenlerin mesleki gelişim için neler yapılabilir
Mesleki gelişim Nedir
Mesleki Gelişim Sınav Soruları


Hong Kong öğrencileri için bilgi okuryazarlığı, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme kapasitesiyle yetkilendirileceği ve öğrenmeleri üzerinde daha fazla özerklik kazanacağı ve sosyal sorumluluklar kazanacağı şekilde çerçevelenmelidir.

2003 yılındaki Bilgi Toplumu Dünya Zirvesi, “Her insanın Bilgi Toplumunu ve bilgi ekonomisini anlamak, aktif olarak katılmak ve bunlardan tam olarak yararlanmak için gerekli beceri ve bilgileri edinme fırsatına sahip olması gerektiğini” vurguladı.

Kapasite geliştirme, bu nedenle, bir öğrencinin bağımsız ve sosyal olarak çalışma kapasitesini geliştirdiği ve bilgi toplumuna ve daha geniş küresel topluluğa katıldığı, bundan yararlandığı ve katkıda bulunduğu sürece atıfta bulunur.

“Hong Kong Öğrencileri için Bilgi Okuryazarlığı Çerçevesinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı bir projede, dört kapsayıcı boyuta dayanan açık kodlama kullanılarak bilgi okuryazarlığının bir analizi yapılmıştır: bilişsel, üst-bilişsel, duyuşsal ve sosyo -kültürel boyutlar.

Bilgi okuryazarlığının dört boyutunun tümünü kucaklamak için daha sonra on bir standart formüle edildi. On bir standarttan dördü bilişsel, üçü üstbilişsel, ikisi duyuşsal, ikisi de sosyo-kültürel boyuttadır. Tablo 1 bu bilgi okuryazarlığı standartlarını özetlemektedir.

Araştırma Metodolojisi

Bilgi okuryazarlığı çerçevesi önerildikten sonra, bilgi okuryazarlığı çerçevesinin uygulanmasında uygulayıcıların ve ilgili paydaşların mesleki gelişim konusundaki görüşlerini anlamak için odak grup tartışmaları ve derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.

Odak Grup Tartışmaları

Eğitim derneklerinden, eğitim kurumlarından, 1998’deki BT pilot ilk ve ortaokullarından, orta, ilk ve uluslararası okullardan ve bilgi okuryazarlığı konusunda uzman panellerinden katılımcıların yer aldığı on yedi odak grup tartışma oturumu gerçekleştirilmiştir.

Dokuz ilkokul ve ortaokul grubu dahil edildi ve Hong Kong’da on sekiz bölgeyi birleştiren beş alanda katmanlara ayrıldı: Yeni Bölgeler Doğu, Yeni Bölgeler Kuzey, Yeni Bölgeler Batı, Kowloon ve Hong Kong ve Adalar.

Her ilçede rastgele on ilk ve on ortaokul seçilmiştir. Katılımcılar arasında öğretmenler, öğretmen-kütüphaneciler, okul müdürleri ve diğer meslek kuruluşlarının temsilcileri yer almıştır. Tablo 2, odak grup katılımcılarının demografik verilerini göstermektedir.

Derinlemesine görüşmeler

Her görüşme, eğitim ve genel olmak üzere iki görüşmeci grubu için iki görüşme kılavuzu ile yarı yapılandırılmıştı. Mülakat yönergeleri, yalnızca mülakatların düzgünlüğünü ve verimliliğini sağlamak, ancak esnekliğe izin vermek için kapsanması gereken başlıca alanları belirtti.

Her görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürmüştür. Tüm görüşmeler, izin alınarak dijital olarak kaydedildi ve daha fazla analiz için özetlendi. Yargı örnekleme yöntemi uygulanarak, derinlemesine görüşmeler için eğitim, bilgi teknolojisi, ticari ve endüstriyel profesyoneller de dahil olmak üzere on bir profesyonel grubu seçilmiştir. Tablo 3, görüşülen kişilerin demografik verilerini göstermektedir.

Mesleki Gelişimle İlgili Endişeler

Odak grup tartışmalarına ve derinlemesine görüşmelere katılanlardan bilgi okuryazarlığını okul müfredatına entegre etmenin beklenen zorlukları hakkında görüşlerini bildirmeleri istendi.

Görüşülen kişiler mesleki gelişim konusundaki endişelerini dile getirdiler ve bilgi okuryazarlığı eğitimi için bazı eğitim yöntemleri önerdiler. Bilgi okuryazarlığı eğitiminin uygulanmasında öğretmenlerin iş yükünün artması ve maruz kalacakları baskı konusunda da görüşlerini dile getirmişlerdir.

Ancak, uygulayıcıların bilgi okuryazarlığını tanıması gerektiği konusunda hemfikirdiler. Tablo 4, mesleki gelişimle ilgili kaygılar üzerine odak grup tartışmalarına yapılan yazılı geri bildirimden alınan farklı görüşlerin sayısını göstermektedir.

Odak grup tartışmalarındaki ve derinlemesine görüşmelerdeki katılımcıların çoğu, bilgi okuryazarlığı çerçevesinin uygulanmasında mesleki gelişim ihtiyacını kabul etti ve bazıları da bunun gerçekleştirilebileceği farklı yöntemler önerdi.

Örneğin, hem hizmet içi öğretmenlere hem de öğretmen adaylarına eğitim fırsatları sunulması gerektiği vurgulanmıştır. Mesleki gelişimin içeriği, uygulayıcılar için bilgi okuryazarlığının uygulanmasını ve uygulayıcılar arasında bilgi okuryazarlığı öğretme yeteneğinin geliştirilmesini içermelidir.

Ayrıca, mesleki gelişimin içeriğinin farklı uygulayıcıların bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya dayanması gerektiği belirtilmiştir. Öğretmenler daha sonra katılacak bilgi okuryazarlığı kurslarını seçerken kendi ihtiyaçlarını belirleyebilir ve bu nedenle eğitim kursları Hong Kong’daki öğretmenlerin mesleki gelişimi için mevcut bir mekanizma olan Sürekli Mesleki Gelişim planının bir parçası olacaktır.