Müfredatta Bilginin Düzenlenmesi – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Müfredatta Bilginin Düzenlenmesi – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

16 Eylül 2021 2018 eğitim programı özellikleri müfredat.meb.gov tr 2020 Talim Terbiye kök değerler Talim Terbiye müfredat 0
Bologna Süreçleri – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Mesleki Bilginin Müfredattaki Tezahürleri

Bu bölümdeki çizimler, hem müfredatta hem de ödevlerde yazılı ve yasalaştırılmış mesleki müfredatta bilginin konumlandırılmasını ele almaktadır. Mesleki bilginin çeşitli ve karmaşık doğası, sadece bu şekilde değil, özellikle müfredatın tasarlanmasında örneklerle gösterilmektedir.

Mesleki bilginin bir parçası olarak tezahürlerinde disiplin bilgisi nasıl ele alınır? Young (2008) ve Wheelalan (2010) öğrencilerin çeşitli bilgi türlerini ve bunların çeşitli tezahürlerini tanıması ve bunlarla çalışması gerektiğini belirtmektedir.

Mesleki bilgiyi anlamak ve uygulamak için, sadece mesleki bilginin bütünleşik bütünü değil, disiplin bilgisinin özü öğretilmelidir. Farklılıkları ve sınırları görmeyi öğrenmek, uyarlanabilir ve konumlanmış tam teşekküllü performans için çok önemlidir.

Ayrıca, mesleki uygulamanın mevcut dinamikleri ve beraberindeki yaşam boyu öğrenme talebi, bu tür profesyonelleri gerektirmektedir. Bu argümanı takiben, müfredatın konusu, disiplinin ilkelerini anlamaya ve aynı zamanda mesleki bilginin bir parçası olarak tezahürlerini anlamaya ve kullanmaya yetecek kadar, neyin parçası olması gerektiğinin nasıl betimleneceğidir.

Ek olarak, meslek bilgisinin yerleşik, somutlaşmış, dağıtılmış kısmını mesleki müfredatta nasıl konumlandıracağız? Bu sorular aşağıdaki örneklerde ele alınmaktadır.

Müfredatta Bilginin Düzenlenmesi

Mesleki eğitimde nitelikler veya mesleki performans için mutabık kalınan standartlar, müfredat içeriklerinin tanımlanması ve düzenlenmesi için başlangıç ​​noktasıdır. 1990’larda mesleki programların müfredatlarında müfredat içeriklerini tasarlama ve düzenleme ilkelerini tanımlamak için bazı araştırmalar yapıldı.

Araştırma, mesleki eğitimin mesleki uygulamaya daha duyarlı hale getirilmesi ve (daha sonra) mesleki eğitimin bireysel farklılık ve ihtiyaçlarının benimsenmesi için mesleki eğitimde politika odaklı bir yenilik hareketi olan programların modülerleştirilmesi bağlamında yapılmıştır. öğrenciler. Esneklik bu dönemde anahtar kelimeydi ve odak noktası en başta müfredatın örgütsel yönlerini etkileyen araçsal olmasına rağmen müfredat içeriğinin düzenlenmesi anlamına geliyordu.

Araştırma sonuçları, içeriklerin tanımlanması ve düzenlenmesi için dört farklı bakış açısı gösterdi; bunlar birbirini dışlayan bakış açılarından ziyade farklı vurgulara atıfta bulunur. Vurgular, kursların yeterlilik düzeyine ve işyerinde öğrenimin miktarına göre değişiyordu.

Talim Terbiye Kurulu
MEB müfredat
müfredat.meb.gov tr 2021
Talim Terbiye müfredat
10 kök değer MEB
müfredat.meb.gov tr 2020
Talim Terbiye kök değerler
2018 eğitim programı özellikleri

Müfredat tasarımına ilişkin dört bakış açısı veya mantık şunlardı:

1. İçerik, tutarlılık ve görev dizileri gibi iş süreçlerinin içeriğine ve doğasına, ayrıca işbirliğinin doğasına veya atölye kültürünün tipik yönlerine ve işteki risklere atıfta bulunan mesleki uygulama mantığı;
2. karmaşık görevleri veya tam olarak tanımlanmamış problemleri öğrenme gibi insanların öğrenme şeklini ve içerikleri düzenlemenin sonuçlarını ifade eden öğrenme mantığı;
3. Öğrenme materyalleri, bağlamlar, ödevler ve öğrenmeyi destekleyen öğrencilerin gruplandırılması gibi “didaktik” düzenlemelerde disiplin bilgisinin dönüştürülmesine atıfta bulunan “didaktik” (alan-özgü pedagoji) mantığı;
4. Öğrenmeyi geliştiren sosyal ve kültürel bağlamlara ve iletişime atıfta bulunan pedagoji mantığı.

Bu mantıklar, müfredatı tiplendirmek için faydalı oldu. Tematik veya tam görev öğrenmeyi (problem tabanlı öğrenme gibi) vurgulayan bir eğitim anlayışına sahip meslek programları, tüm bakış açılarını dikkate almaya çalışmıştır. Çıraklığın okul bileşenine yönelik müfredatta, genellikle “didaktik” mantık hakimdi.

Mesleki programların simülasyonlarda veya gerçek üretim süreçlerine sahip öğrenen şirketlerde yer aldığı mevcut yaklaşımlar, meslek pratiğinin mantığını içerikleri düzenlemek için bir başlangıç ​​noktası olarak almakta, ancak bunu pedagoji mantığı ile birleştirmektedir.

Mesleki müfredattaki içeriklerin tasviri, düzenlenmesi ve dizilişi hakim olan mantığa göre farklılık gösterir. Aalsma bunu kitabında, süreç operatörleri için programın içeriğinin nasıl düzenleneceğine dair bir öğretmen ve bir süpervizörle işyerinde yaptığı bir tartışmayı kullanarak çok canlı bir şekilde anlatıyor.

Önerilerini didaktiğin mantığından yola çıkarak çerçeveleyen öğretmen, “kemer gözü” kavramını karmaşıklığından dolayı üçüncü sınıfta konumlandırmıştır. İşyeri denetçisi, programın başında “kemer gözü”nün çok önemli bir içerik olması gerektiğini iddia etmiş ve böylece önerisini mesleki uygulama mantığından yola çıkarak oluşturmuştur.

Güçlü öğrenme ortamları kavramı üzerine bir araştırma projesinin sonuçları, müfredat içeriğinin gerçek kompozisyonuna daha fazla odaklanan diğer üç ilkeye göre müfredat içeriklerinin düzenlenmesine ilişkin uygulamaları göstermiştir. De Bruijn ve Leeman, 2004-2005 yıllarında güçlü öğrenme ortamları perspektifinden birkaç mesleki program okudu.

Müfredat içeriklerinin organizasyonu ile ilgili üç bileşen tanımladılar: (1) öğrenme için başlangıç ​​noktası olarak mesleki kimliğin oluşumu, (2) özgünlük ve (3) tematik ve konu odaklı içeriklerin uzlaştırılması.

Üçüncüsü, bu bileşene şu şekilde atıfta bulundukları için mesleki bilginin konumlandırılmasını özellikle ele almaktadır:

Otantik öğrenme, temel bilgileri öğrenerek ve belirli becerilerde eğitimle desteklenir. Program, bileşenleri mümkün olduğunca birbiriyle ilişkilendirecek şekilde tasarlanmıştır. Matematik ve bilim, sırayla uygulama ile ilgili olan mesleki teoriyi desteklerken, pratikte öğrenme programda sabit bir faktördür. Diğer unsurlar (diller ve genel girişimcilik becerileri gibi) birbiriyle optimal olarak ilişkilidir ve mümkün olduğunda özgün öğrenmeyi destekler. Kursun daha fazla konu odaklı bileşenleri, gerçek ödevler ve beceri eğitimi birbiriyle ilişkiliyse, öğrencilerin daha iyi anlamalarına ve performans göstermelerine yardımcı olur.

Araştırma sonuçları, bazı programların müfredatı mesleki bilgi etrafında, projeler şeklinde bütünleşik tezahürü içinde düzenlemeyi başardığını ve disiplin bilgisini destekleyici unsurlar olarak düzenlediğini göstermiştir.

Bununla birlikte, pratikte içeriğin tanımlanmasına ve bölümlerinin birbirleriyle (yani bir gün veya hafta içinde) ve sıraların (bir yıl ve yıllar arasında) düzenlenmesine yönelik açık dikkat kıt görünmektedir. Çoğu durumda, gerekçe çok açık bir şekilde ifade edilmedi, koordinatörler ve öğretmenler, öğrenilmesi gerekenler açısından sıklıkla yeterlilik profillerine ve standarda atıfta bulundular.

HBO uygulaması biraz farklıdır, çünkü çoğu kurs için ulusal olarak kabul edilmiş nitelikler yoktur ve akreditasyon prosedürleri, tanımlanan içerikler ve sıralar veya kombinasyonlardaki kompozisyon için temelli bir müfredat gerektirir.

Halihazırda MBO’da müfredat içeriklerinin tanımlanması ve düzenlenmesi konusu, yakın zamanda daha bütünsel yeterlilik profillerine sahip yeni bir yeterlilik yapısı belirlendiği için yeniden özel ilgi görmektedir. Yukarıda bahsedilen mantıklardan hangisinin seçileceği veya mantıklar arasında nasıl denge kurulacağı ve çeşitli bilgi türlerinin nasıl düzenlenip ilişkilendirileceği gibi konular yine ön plana çıkmaktadır.