Öğretim Süresi – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Öğretim Süresi – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

5 Mart 2022 Azami öğrenim süresi 2021 Azami öğrenim süresi dolan öğrenciler Azami öğrenim süresi hesaplama 0
Araştırma Kategorileri

21. Yüzyılın Temel Yetkinlikleri

2008 müfredatı, yeterlilik kavramını tanıttı ve tüm öğrencilerin elde etmesi beklenen beş temel yetkinliği belirledi: 1) iletişim kapasitesi; 2) düşünme kapasitesi; 3) problem çözme kapasitesi; 4) yaşam becerilerini uygulama kapasitesi; ve 5) teknolojik uygulama kapasitesi. Bu, bir dizi çağdaş müfredatta benimsenen yaklaşımla tutarlıdır.

Kutu 3.4. 21. yüzyıl için müfredat ve temel yetkinlikler

Modern müfredatta öğrencilerin 21. yüzyılda başarılı bir şekilde yaşamak ve çalışmak için ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri, davranış ve eğilimleri tanımlaması giderek yaygınlaşıyor. Çapraz beceriler olarak da adlandırılan bu yetkinlikler, günümüz dünyasında öğrenmenin disiplinler arası doğasına işaret ederek, genellikle müfredatın tüm konuları arasında köprü oluşturur. Avustralya’nın 2013 Ulusal Müfredatı, bu müfredatlar arası yetkinlikleri yedi “genel yetenek” şeklinde tanımlamaktadır:

1. okuryazarlık
2. aritmetik
3. bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) yeteneği
4. eleştirel ve yaratıcı düşünme
5. kişisel ve sosyal yetenek
6. etik anlayış
7. kültürlerarası anlayış.

Öğrencilerin 21. yüzyıl yetkinliklerini geliştirmek, rekabetçi, güvenli ve müreffeh bir Tayland için kritik olacaktır. Öğretmenlerin bu tür yeterliliklerin doğasını anlaması ve yeterlilik gelişiminin belirli konular, alanlar ve standartlarla ilişkisine ve yeterliliklerin öğretim programları ve sınıf etkinlikleri yoluyla nasıl geliştirilebileceğine dair net örnekler sağlanması gerekir.

2008 müfredatı temel yetkinlikleri içermekle birlikte, bu yetkinlikleri öğrencilerde tutarlı bir şekilde geliştirmez. Belge, “yeterliliklerin” gerçekte ne olduğu, müfredat yapısına nasıl uyduğu ve nasıl değerlendirileceği konusunda belirsizliğini koruyor. En önemlisi, yeterlilikler her ders için standartlar ve sınıf düzeyi göstergeleri için önemli görünmüyor ve müfredat öğretmenlere bunların ne kadar önemli oldukları ve öğretim programlarına nasıl dahil edilebilecekleri konusunda yetersiz tavsiye veriyor.

Örneğin, çeşitli öğrenme alanlarında bunların nasıl öğretilebileceğinin bir örneği olarak yeterlilikleri standartlara veya göstergelere eşlemez.2 Paydaşlar ayrıca gözden geçirme ekibine, temel yeterliliklerin ve öğrenicilerin arzu edilen sekiz özelliğinden bahsetmek için ihtiyaç duyduklarından bahsetti. mevcut Tayland ulusal ve bölgesel bağlamıyla daha uyumlu ve bunları yansıtacak şekilde revize edilmelidir.

2008 müfredatı, 21. yüzyıl yeterliliklerini kazanmak için müfredatlar arası öğrenmeyi desteklememektedir. Dersler veya öğrenme alanları şüphesiz müfredatı düzenlemenin en popüler yolları olsa da, 2008 müfredatı okullara ve öğretmenlere diğer yaklaşımlar hakkında çok az tavsiye veriyor. Müfredat belgesinde, sekiz konu temelli öğrenme alanı ve ilgili bölümler, disiplinler arasında öğrenmeyi nasıl bağlayacakları konusunda öğretmenlere sınırlı rehberlikle, oldukça ayrılmıştır.

Alternatif bir metodoloji, içeriği dersler arasında algılanan engelleri ortadan kaldıracak ve öğrencilerin öğrenmesini daha alakalı ve anlamlı hale getirecek müfredatlar arası öğrenme alanları (sürdürülebilirlik, medya okuryazarlığı veya insan hakları eğitimi gibi) halinde düzenlemek olabilir. Tayland’daki paydaşlar ayrıca öğrenme alanlarının yeniden tanımlanması, birleştirilmesi ve 21. yüzyıl yetkinliklerine odaklanacak şekilde azaltılması çağrısında bulundu.


Azami öğrenim süresi dolan öğrenciler
2547 sayılı Kanun
Azami öğrenim süresi 2021
2547 sayılı yasanın 44. maddesine göre fakültedeki azami öğrenim süresini aştınız
Azami öğrenim süresi hesaplama
Azami öğrenim süresi YÖK
yök önlisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliği
Ders muafiyeti 5 yıl şartı


Öğretim Süresi

Müfredat tarafından ademi merkeziyetçiliği teşvik etmek için kullanılan bir strateji, derslere minimum saat tahsis etmek ve her okula yerel bir müfredat geliştirmesi için biraz zaman bırakmaktır (okul temelli müfredat – 1.000 saatin 160 saati (veya %16) ilköğretimde ortaöğretim düzeyinde 1200 saatin 320 saattir. (veya yaklaşık %27’si)

Okula dayalı iki tür müfredat süresi vardır:

• Danışmanlık, öğrenci dernekleri ve gönüllü hizmet gibi öğrenci geliştirme faaliyetleri.
• “Hazırlıklarına ve önceliklerine bağlı olarak okullar tarafından sağlanan ek kurslar/etkinlikler”.

Bu okul temelli müfredatın öğrenci geliştirme etkinlikleri bileşeni nispeten açık olsa da, ek derslere veya etkinliklere ayrılan zamanın nasıl kullanılması gerektiği konusunda çok az rehberlik vardır. Lise düzeyinde, bu bileşen 10’dan 12’ye kadar olan Sınıflardan “1600 saatten az olmamak üzere” anlamına gelir.

İnceleme ekibi, okulların bu alanda takdirlerini nasıl kullandıklarına dair farklı raporlar duydu. Bazı paydaşlar, zamanın Olağan Ulusal Eğitim Testi (O-NET) için “sıkıştırmak” için kullanıldığını belirtti. Diğerleri, zamanın müfredatı daha alakalı hale getirmek ve lise öğrencilerinin farklı ilgi ve yeteneklerine yanıt vermek için çeşitli yollar sunmak için kullanıldığını iddia etti. Okulların kendi müfredatlarını nasıl tasarlayacakları ve öğrenme zamanını nasıl etkili bir şekilde yönetecekleri konusunda daha fazla rehberlikten yararlanacağı açıktı.

Okulların disiplinleri birbirine bağlamak için daha fazla alana sahip olması ve öğrencilerin temel yetkinlikleri kazanmaları için yeterli zamanın ayrılmasını sağlaması için her bir öğrenme alanı için zamanın daha esnek hale getirilmesi de düşünülebilir.

2008 müfredatı ve hükümet politikası hedefleri

Eğitim Reformunun İkinci On Yılı ve diğer hükümet politikası belgeleri, Tayland’ın eğitim politikası önceliklerini ortaya koymaktadır. Bunlar şunları içerir: 1) eğitim sisteminin daha fazla yerelleştirilmesi; 2) okuldan işe geçişleri desteklemek; 3) ülkenin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ekonomik topluluğuyla bütünleştirilmesi; ve 4) Tay kültürünün ve geleneklerinin korunması. 2008 müfredatı tüm bu önceliklerle uyumlu değildir ve müfredat belgesi, okullara ve öğretmenlere, onlara yönelik çalışmalarına yardımcı olacak rehberlikten yoksundur.

Ademi merkeziyetçilik ve artan yerel karar alma

2008 müfredatı, müfredatla ilgili bazı kararların sorumluluğunu yerel düzeye kaydırarak, hükümetin ademi merkeziyetçilik stratejisi için en azından prensipte destek sağlar. Standartlara dayalı bir müfredat, doğası gereği, tüm okullarda öğretilecek ve öğrenilecek içerik ve başarı standartlarını belirler, böylece okullara ve öğretmenlere yıllık / yarıyıl / dönem öğretim programını planlama ve ders planları ve sınıf etkinlikleri geliştirme sorumluluğu devreder. Yukarıda bahsedildiği gibi, 2008 müfredatı okullara “okul temelli” müfredatın geliştirilmesi için belirli bir saat ayırmaktadır.

Ancak bu, müfredatın yerelleştirilmesinin başarılı olduğu anlamına gelmez ve ayrıntılı bir şekilde ayrıntılı sınıf düzeyi göstergelerinin dahil edilmesinin aslında yerelleşme potansiyelini azalttığı iddia edilebilir. Bunun nasıl ele alınabileceğine ilişkin öneriler, aşağıdaki “uygulanan” müfredatla ilgili bölümde detaylandırılmıştır.