Okuduğunu Anlama – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Okuduğunu Anlama – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

30 Ocak 2022 Okuduğunu Anlama Egitimhane. Okuduğunu anlama pdf Okuduğunu anlama stratejileri Okuduğunu anlamama neden kaynaklanır 0
Yeniden Kullanılabilir Dosya Formatı – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Sonuç Çıkarma

Veriler, onuncu sınıf öğrencilerimizin okul dışı etkinlikleri ile okul dışı İngilizce maruziyetlerinin ve kullanımlarının doğası ve miktarı arasında bir tutarsızlık olduğunu ortaya koymuştur. İzlanda’nın İngilizce’nin artık yabancı dil olmadığı yeni bir dil çağına girdiğine dair daha fazla kanıt sağlıyorlar. 

Bu nedenle, İngilizce öğretimi için yabancı dil pedagojisinin paradigmaları artık eğitim politikası ve öğretim uygulaması için bir temel sağlayamaz. Bu çalışma, okuldaki İngilizce ile öğrencilerin okul dışında tanışıp kullandıkları İngilizce arasındaki boşluğu doldurma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Öğrenciler genellikle bir dil olarak İngilizce’ye karşı iyi niyetlidirler ve İngilizce’yi şu anda ve gelecekte dil repertuarlarının önemli bir parçası olarak görürler.

Okulda çalıştıkları müfredatı ilgi çekici bulmamaları, materyallerin günlük yaşamlarıyla alakalı olmadığını gösterebilir. “Eski/yerleşik” yöntemleri en yararlı bulmaları, aslında okul dışından bildiklerine bir şeyler eklediklerini ya da ders olarak İngilizceyi okul dışında kullandıkları İngilizceden ayırdıklarını gösterebilir. Bu geleneksel etkinlikleri, üzerinde test edildikleri, ancak yaşamlarıyla çok az ilgisi olan okul görevleri olarak görürler.

En azından Kuzey ülkelerinde okulların İngilizce’nin toplumdaki yeni rolü durumuna tepki vermediğine ve öğrencilerin bir ders olarak İngilizcenin dil dağarcığının bir parçası olarak İngilizce ile çok az ilgisi olduğunu bulduklarına dair artan kanıtlar var. Bir ders olarak İngilizce ile günlük İngilizce kullanımının işlevsel gereksinimleri arasındaki boşluk, yerel üniversitelerde resmi ve akademik İngilizcenin artan kullanımıyla daha da kötüleşiyor.

Kabul edilebilir gayri resmi İngilizce öğrencileri, üniversite öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu resmi İngilizce türleriyle TV, film, müzik ve internet aracılığıyla karşılaşırlar. İzlanda gibi İngilizce’ye maruz kalmanın yoğun olduğu ülkelerde, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde İngilizce öğretim yaklaşımlarının acilen gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Bu, değişen bir dil bağlamında öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi ve gelişiminin radikal bir şekilde yeniden icat edilmesi anlamına gelir. Bu yazıda açıklanan yeni dilsel bağlam, büyük olasılıkla İngilizce’nin giderek daha fazla yer kapladığı ve İngilizce eğitimi, öğretmen eğitimi ve eğitim politikası için geniş kapsamlı etkileri olan diğer ülkeler için geçerlidir.


Okuduğunu anlamama neden kaynaklanır
Okuduğunu anlama stratejileri
Okuduğunu Anlama Egitimhane.
Okuduğunu anlama Eğitimi
okuduğunu anlama
Okuduğunu anlama pdf
Anlam üniteleri oluşturma nedir


İzlandalı Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Kelime Yeterliliği ve Okuduğunu Anlama

Bu bölüm, İzlanda’da yaşları 18 ile 20 arasında değişen (İzlanda’da ortaokul 16-19 yaş arası 3 yıldır) arasında İngilizce akademik kelime yeterliliği ve okuduğunu anlamadaki rolü üzerine kapsamlı bir çalışmanın bulgularını sunar. Bu çalışmanın yapıldığı tarihte, orta öğretim 16-20 yaş arası 4 yıldı). Veriler iki ankete, ülke genelinde altı lisede uygulanan akademik kelime yeterliliği testi (N = 249) ve üç ortaokulda uygulanan akademik metinlerin okuduğunu anlama testine (N = 168) dayanmaktadır. 

Okuduğunu anlama testi, önceki çalışmada kullanılanla aynı alıcı kelime görevini de içererek, bu görev için örneklem büyüklüğünü önemli ölçüde genişletmiştir (N = 249 + 168 = 417). Sonuçlar, ortalama olarak, orta öğretimlerini tamamlamak üzere olan İzlandalı öğrenciler arasındaki akademik okuma yeterliliğinin, IELTS standartlarına göre ölçüldüğü üzere Üniversiteye giriş için gereken minimum gereksinimleri zar zor karşıladığını göstermektedir. Ayrıca, akademik kelime bilgisi, özellikle üretken bilgi, üniversite düzeyinde okuma için yetersiz bulunmuştur. Alıcı akademik kelime bilgisi ile akademik okuduğunu anlama arasında güçlü bir pozitif ilişki bulundu.

İzlanda’daki üçüncül düzeydeki materyaller ve öğretim giderek artan bir şekilde İngilizce’dir ve önemli akademik İngilizce becerileri gerektirir. İzlanda üniversitelerinde EDİ programlarının yaygınlaşması ve önceki araştırma bulguları, yüksek düzeyde İngilizce yeterliliğine rağmen İzlandalı üniversite öğrencilerinin yaklaşık üçte birinin İngilizce kullanmakta zorlandıklarını göstermektedir.

Bu çalışmalar öz bildirimlere dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İzlanda’daki lise öğrencileri arasında akademik kelime dağarcığı ve akademik okuma akıcılığı açısından İngilizce’deki gerçek akademik yeterliliği ölçmektir. Akademik metinleri okuduğunu anlama ve akademik kelime dağarcığının pasif bilgisi gibi önemli becerilerin yanı sıra, diğer önemli beceriler de araştırılacak ve tartışılacaktır, yani akademik makale yazmak için faydalı olanlar gibi akademik dilin verimli kullanımıyla ilgili becerilerdir.

İzlanda’nın bazı komşu ülkelerinde, özellikle İngilizce’ye maruz kalmanın karşılaştırılabilir olduğu İskandinavya’da bir dizi çalışma yapılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin İngilizce akademik yeterliliklerinin eksik olduğunu ve birçoğunun üniversitedeyken İngilizce ile mücadele ettiğini bulmuşlardır.

İzlanda’da lise ve üniversite öğrencileri arasında genel İngilizce yeterliliğine ışık tutan birkaç çalışma yapılmıştır. Torfadóttir (2003), İngilizce’deki son zorunlu derslerini tamamlamak üzere olan lise liselerindeki İzlandalı öğrenciler arasında İngilizce’de en yaygın 2000 kelimenin alıcı kelime bilgisi üzerine bir araştırma yaptı. Torfadóttir, Meara’nın “Evet/Hayır” testini kullandı.

Bulguları, öğrencilerin en yüksek frekans düzeyindeki kelime bilgilerinin, özellikle Üniversite düzeyinde akademik metinlerin özelliği olan, genellikle yetersiz olduğunu göstermektedir. Berman (2010), İzlanda’daki Fen ve Mühendislik Okulu’na gelen öğrencilerin yaklaşık %40’ının İngilizce üniversite ders kitaplarında okuduğunu anlama becerilerinden yoksun olduğunu bildirmiş ve bunun özelden ziyade genel okuma becerilerinin eksikliğinden kaynaklanabileceğini öne sürmüştür. 

Jeeves’in (2008) ortaokuldaki daha yüksek puan alan öğrenciler için İngilizce metinleri okuduğunu anlama güçlüğünün bir İngilizce okuma problemi olduğunu, çünkü öğrencilerin okuduğunu anlamada belirgin şekilde daha iyi performans gösterdiğini bulan Jeeves’in (2008) çalışmasında bu bir dereceye kadar doğrulanmıştır. Çalışmasında İngilizce’den ziyade İzlandaca test edin. Ancak, düşük yetenekli öğrenciler, düşük yetenekli öğrencilerin zorluklarının bir İngilizce okuma probleminden ziyade genel okuma problemleri olduğunu gösteren her iki testte de eşit derecede başarısız oldular.

İzlanda’daki üniversite çalışmaları için öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ve başa çıkma stratejilerini inceleyen bugüne kadarki en kapsamlı çalışma, Arnbjörnsdóttir ve Ingvarsdóttir tarafından yürütülen, kendi raporlarında yer alan bir çalışmadır. Çalışma, İzlanda Üniversitesi’ndeki binden fazla üniversite öğrencisinin deneyimlerini rapor ediyor. Öğrencilerin yaklaşık %65’i okuma, konuşma ve anlama konularında İngilizce yeterliliklerinin iyi veya çok iyi olduğunu belirtirken, %50’si yazma yeterliliklerinin iyi veya çok iyi olduğunu bildirmiştir.

Katılımcıların neredeyse %50’si İngilizce kullanmanın iş yüklerini artırdığını belirtiyor. Katılımcıların üçte birinden fazlası İngilizce akademik metinleri okumakta zorlandıklarını bildirmiştir. Sonuç olarak, öğrenciler içeriği derinlemesine anlama ve işleme pahasına dilsel etkinliklere çok fazla zaman ve çaba harcarlar. Son olarak, Pétursdóttir (2013) Akademik Kelime Listesindeki (Coxhead 2000) kelime bilgisinin, Reykjavik banliyösündeki iki lisedeki 122 İzlandalı öğrencisi arasında eksik olduğunu, özellikle üretken bilgi olduğunu bulmuştur. 3, 5, 7 ve 9 numaralı alt listelere eşit olarak dağıtılan rastgele seçilmiş AWL kelimeleri üzerinde çoktan seçmeli bir alıcı testte ortalama puan, %60 doğru cevaptı.