Okuryazarlık – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Okuryazarlık – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

24 Şubat 2022 Dijital okuryazarlık Okuryazarlık Nedir UNESCO okuryazarlık tanımı 0
Teorik Örnekleme Yönleri

ÜLKENİN KALKINMA İHTİYAÇLARI

Bir eğitim sistemi, kendi başına tam bir işlevsel birim olmakla birlikte, ait olduğu ülkenin bir alt sisteminden başka bir şey değildir. Böyle bir alt sistemin değerlendirilmesi ancak daha büyük sistemle ilgili olarak yapılabilir. Alt sistem girdileri, çıktıları veya verimliliği ne kadar iyi olursa olsun, daha büyük sistemin doğasına uymadığı sürece bu anlamsızdır.

Aynı şekilde bir eğitim sisteminin de iyi olması için ülkenin şartlarına uygun olması gerekir. Toplumdan aldığı girdiler, kullandığı çalışma teknikleri kültüre uygun olmalı ve ürettiği çıktılar ülkenin kalkınma ihtiyaçları ve hedefleri ile ilgili olarak arzu edilir olmalıdır.

Başka bir deyişle, Tayland eğitim sisteminin sorunları ve önceliklerinin tartışılması, yalnızca Tayland’ın kalkınma ihtiyaçları ve hedefleri bağlamında geçerlidir. Dolayısıyla bu bölüm, eğitim sisteminde gerekli ayarlamaları tartışmak için bir temel olarak, özellikle eğitimden maksimum katkı gerektiren alanlarda Tayland’ın kalkınma ihtiyaçlarını analiz ederek başlamaktadır. 1979’da Tayland’ın kalkınma ihtiyaçları (eğitim sisteminin birincil ilgi alanlarındaki) aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Okuryazarlık

En az bir dili, tercihen kendi ülkesinin ulusal dilini okuma-yazma bilmek, modern dünyada bir insan hakkı olarak kabul edilebilir. Birey ve toplum için önemlidir. İşlevsel olarak, okuma yazma bilmeyen vatandaşlar toplumla ve özellikle hükümetle iletişim kurmakta yetersiz kalmaktadır.

Sosyal açıdan, toplum üyelerini bir sosyal gruba bağlayan kültürel bir bağ olan dil, okuma yazma bilmeyen üyeler üzerinde etkili olamamaktadır. Bu sorunla ilgili ilginç bir gerçek de, gelişmekte olan ülkelerde okuryazar olanların yüzdesi sabit, hatta biraz azalırken, nüfus artışına bağlı olarak okuma yazma bilmeyenlerin mutlak sayısının artıyor olmasıdır.

Tayland’da 10 yaş üstü insanların sadece yüzde 15’i okuma yazma bilmiyor. Ancak sayı olarak bu 6.6 milyon. Ek olarak, bu istatistikte 3. Sınıftaki 10 yaşındaki çocukların okuryazar sayıldığı, gerçekte ise yaklaşık yüzde 40’ının 4. Sınıfı bitirdikten sonra hatta daha önce okulu bıraktığını ve sonrasında çok sayıda çocuğun okulu bıraktığını belirtmek gerekir. uzak bölgelerde yaşayanlar çok geçmeden cehalete düşerler. Bu nedenle, Tayland’daki okuma yazma bilmeyen oranının istatistiklerde belirtilenden daha yüksek olması muhtemeldir.

Bu nedenle, okuryazarlık Tayland’ın başlıca kalkınma ihtiyaçları arasındadır. Tayland, kalkınmanın bir sonraki aşamasına geçmek istiyorsa, 6,6 milyon veya daha fazla vatandaşın mümkün olduğunca çok sayıda okuryazar olması gerekir. Eğitim, bu ihtiyaca şimdiye kadar olduğundan daha etkili ve verimli bir şekilde cevap vermelidir.


Okuryazarlık Nedir
Okuryazarlık türleri
Şemsiye okuryazarlık türleri
Dijital okuryazarlık
Görsel okuryazarlık Nedir
UNESCO okuryazarlık tanımı
Okuryazarlık makale
Erken okuryazarlık nedir


Çevre Bilgisi

İnsan, kendi fiziksel ve sosyal çevresinde yaşamını sürdürür, eğer insan kendisini çevreleyen şeyin doğasını anlamıyorsa ya da bu konuda yanlış fikirlere ya da kavramlara sahipse, yaşam bireysel ve toplumsal düzeyde zor olmaya mahkûmdur. Okuryazarlığın bu tür cehaleti ortadan kaldırmada bir etkisi olabilir.

Birçok Taylandlı, özellikle köylü çiftçiler, fiziksel veya sosyal çevrelerinin çoğu hakkında ya cahildir ya da yanlış bilgilendirilmiştir. Ne yazık ki bazen bilgili kişilerin bu kitleyi aydınlatmaya yardımcı olmak yerine onların cehaletlerinden yararlanma ve onları suistimal etme fırsatını yakaladıkları görülmektedir.

Ülke, insanlar arasındaki bilgiyi geliştirmek için eğitim sistemine büyük ölçüde bağımlı olmak zorundadır. Eğitim, bilimsel teorileri ve ilkeleri geçmişte olduğundan daha fazla vurgulamalı ve kendi kendine öğrenmeyi teşvik etmelidir. Ayrıca bilgili insanlarda cahilleri sömürme değil, aydınlatma isteği uyandırmalıdır.

Başarmak için Azim

Bireysel ya da kolektif yaşamımızın kalitesi, temelde maddi ve manevi yönleriyle elde ettiğimiz şeylerle belirlenir. Tayland’ın “var olanla yetinme” felsefesinin klişesine rağmen, Thais, önceki memnuniyetlerinden kaynaklanan düşük yaşam seviyesini kabul etmekten mutlu değil.

Bu nedenle hoşnutluk, Thais’nin gerçek yaşam felsefesi değildir; daha ziyade, iyileşme için hiçbir umut göremediğinde kendini teselli etmek için kullandığı psikolojik bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın kullanılmasında yanlış bir şey yoktur; gerçekten de, çok iyi ve ucuz bir zihinsel hijyendir. Ama bunun sadece geçici bir mekanizma olduğunu kabul etmeli ve onu gerçek yaşam felsefesiyle karıştırmamalıdır.

Bu doğru bir analizse, Tayland halkını yaşam kaliteleri için önemli olan alanlarda “başarmak için azimlerini” geliştirmeye ikna etmek zorunda kalacak. Böyle bir talep Taylandlılar tarafından kolaylıkla anlaşılacaktır, çünkü Taylandlıların diğer bazı ülkelerin halklarından ve hatta Tayland’da yaşayan diğer bazı etnik gruplardan daha az ısrarcı olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bu gelişmeyi sağlamaya çalışması gereken eğitim sistemidir.

Ulus Duygusu İnşası

Bir ulus, belirli bir toprak bölgesinde yaşayan bir grup insandan daha fazlasıdır. Ayrıca aidiyet ve katkı anlamına gelir. Son derece başarılı ve ilerici bireylerden oluşan bir grup, eğer bu bireylerin her biri kolektif ilerleme ruhuna sahip değilse ve ulusal hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmaya hazır değilse, herhangi bir ulusal ilerleme kaydetmeyebilir. Uzun vadede, her insan kendi kişisel refahına ya da kendi kliği ya da klanına giden yolu arar; bu, ilerlemeden ziyade ulusal çöküşle sonuçlanabilir.

Tayland, çeşitli hükümdarlarının adanmış liderliği altında, halkın ulusal bir kaygı ruhu sergilemesini sağlamada oldukça başarılı olmuştur; bununla birlikte, bunu krala bağlılıklarından mı yoksa kolektif ilerleme için hissettikleri ihtiyaçtan mı yaptıkları açık değildir.

Hangisi olursa olsun, bir şeye başlamadan önce kralın vecizesini beklemek yeterli değildir, çünkü toplumun sorunları ve ihtiyaçları artık o kadar karmaşık ve çeşitlenmiştir ki, kralın hatta hükümetin bunları görmesini beklemek imkansızdır. tüm. Halk, ilerleme için ulusal hedeflerin formüle edilmesinde yer almalıdır, çünkü aksi takdirde kişisel çıkar için bencil bir toplumsal istismara dönüşebilir. Böyle bir tutumun küçük yaşlardan itibaren bireylerin zihinlerinde oluşturulması gerekir; ve eğitim güçlü bir yardım eli vermelidir.