Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Projesi Yaptırma

  Aşağıdaki spss projesini hemen yaptırmak için tıklayınız… Araştırma amacı: Bu araştırmanın genel amacı, özel eğitim kurumlarında çalışmakta olan öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyetine etkisini incelemektir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 1. Demografik değişkenlerin frekans ve yüzdelerini vererek çalışma grubunu anlatınız? 2. “İşten ayrılma niyeti” değişkeni için “(ayr1 + ayr2…
Devamı


20 Mayıs 2019 0