Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Projesi Yaptırma

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Projesi Yaptırma

20 Mayıs 2019 Bilişsel Sinizm Algısı Davranışsal Sinizm Algısı Demografik Değişken Duyuşsal Sinizm Algısı Faktör Analizi İşten Ayrılma Niyeti İşten Ayrılma Projesi Yaptırma Örgütsel Sinizm Sinizm Algısı Projesi Yaptırma 0

 

Aşağıdaki spss projesini hemen yaptırmak için tıklayınız…


Araştırma amacı:

Bu araştırmanın genel amacı, özel eğitim kurumlarında çalışmakta olan öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyetine etkisini incelemektir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;

1. Demografik değişkenlerin frekans ve yüzdelerini vererek çalışma grubunu anlatınız?

2. “İşten ayrılma niyeti” değişkeni için “(ayr1 + ayr2 + ayr3) / 3” işlemini yapınız.

3. Örgütsel Sinizm Ölçek maddelerine faktör analizi uygulayarak, değişkenleri oluşturunuz?

4. Örgütsel Sinizm ile alt boyutları olan bilişsel sinizm algısı, duyuşsal sinizm algısı, davranışsal sinizm algısı ve işten ayrılma niyeti ölçeklerini geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin analizleri yaparak yorumlayınız.

5. Öğretmenlerin genel örgütsel sinizm algısı, bilişsel sinizm algısı, duyuşsal sinizm algısı, davranışsal sinizm algısı ve işten ayrılma niyeti düzeyleri nedir?Yorumlayınız.

6. Öğretmenlerin işten ayrılma niyeti a. Cinsiyete, b. Yaşa ve c. Hizmet yılına göre farklılaşmakta mıdır? Yorumlayınız.

7. Öğretmenlerin örgütsel sinizm algısının alt boyutları bilişsel sinizm algısı, duyuşsal sinizm algısı, davranışsal sinizm algısı a. Cinsiyete, b. Yaşa ve c. Hizmet yılına göre farklılaşmakta mıdır? Yorumlayınız.

8. Öğretmenlerin bilişsel sinizm algısı, duyuşsal sinizm algısı, davranışsal sinizm algısı ile işten ayrılma niyeti arasında ilişki var mıdır? Yorumlayınız.

9. Öğretmenlerin bilişsel sinizm algısı, duyuşsal sinizm algısı, davranışsal sinizm algısı işten ayrılma niyetini etkiler mi? Yorumlayınız.

Yaşınız: ( ) 22-28 yas ( )29 -35 yas ( )36-42 yas ( ) 43 ve üzeri Cinsiyetiniz: ( ) Erkek ( ) Kadın Eğitim Durumunuz: ( ) Lisans ( ) Lisansüstü Hizmet yılınız: ( ) 1-2 yıl ( ) 3-5 yıl ( ) 6-10 yıl ( ) 10 yıldan fazla

%95 güven düzeyinde araştırma sorularına ilişkin sorulara cevap arayınız. Analiz sonuçlarını tabolaştırıp yorumlanızı yazınız.

ÖRGÜTSEL SİNİZM ÖLÇEĞİ

BİLİŞSEL

1. Çalıştığım kurumda, söylenenler ile yapılanların farklı olduğuna inanıyorum.

2. Çalıştığım kurumun politikaları, amaçları ve uygulamaları arasında çok az ortak bir yön vardır.
3. Çalıştığım kurumda, bir uygulamanın yapılacağı söyleniyorsa, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda kuşku duyarım.

4. Çalıştığım kurumda, çalışanlardan bir şey yapması beklenir, ancak başka bir davranış ödüllendirilir.

5. Çalıştığım kurumda, yapılacağı söylenen şeyler ile gerçekleşenler arasında çok az benzerlik görüyorum.

DUYUŞSAL

6. Çalıştığım kurumu düşündükçe sinirlenirim.

7. Çalıştığım kurumu düşündükçe hiddetlenirim.

8. Çalıştığım kurumu düşündükçe gerilim yaşarım.

9. Çalıştığım kurumu düşündükçe içimi bir endişe duygusu kaplar.

DAVRANIŞSAL

10. Çalıştığım kurum dışındaki arkadaşlarıma, işte olup bitenler konusunda yakınırım.

11. Çalıştığım kurumdan ve çalışanlarından bahsedildiğinde, birlikte çalıştığım kişilerle anlamlı bir şekilde bakışırız.

12. Başkalarıyla, çalıştığım kurumdaki işlerin nasıl yürütüldüğü hakkında konuşurum.

13. Başkalarıyla, çalıştığım kurumdaki uygulamaları ve politikaları eleştiririm.


Yukarıdaki spss projesini hemen yaptırmak için tıklayınız…

 

Bir cevap yazın