Bilgi Çalışmaları – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Çok Kültürlü Eğitim Komiteleri – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Çok Kültürlü Eğitim Komiteleri – Hizmet İçi 30 Eylül’de, Merkezi Yönlendirme Komitesi ve her okuldan iki temsilci yerel bir kolejde (hepsi birlikte elli kişi) bir araya geldi. Eva, kayıt ve dağıtılmış ad etiketleri için tablolar oluşturdu. Okulların çokkültürlülüğü desteklemek için şimdiye kadar yaptıklarını gösteren reklam panoları vardı. Her katılımcı, Merkezi Yönlendirme Komitesi üyelerinin bir listesini, sahaya…
Devamı


11 Mayıs 2021 0