Gelişmiş Arama – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Göstergebilimsel Model – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Yabancı Dil Sınıfında Göstergebilimsel Model Burada tasvir edilen sınıf çalışması, dilin baskın iletişim modu olduğu fikrine meydan okuyan, imge, jest ve eylemin anlam oluşturmada oynadığı rolleri keşfetmeye çalışan, yakın zamanda sınıf pratiğine yönelik geliştirilen “çok modlu yaklaşımlara” yanıt vermektedir. Multimodalite, “bir göstergebilimsel ürün veya olayın tasarımında birkaç semiyotik kipin kullanımı ve bu kiplerin özel bir şekilde…
Devamı


6 Aralık 2022 0