Maddi ve Biçimsel Teori

Sanal Sınıf Geliştirme – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Sanal Sınıf Geliştirme Çalışma, Hong Kong’daki ortaokullarda sanal sınıfın gelişimini hizmet içi öğretmen bakış açısıyla araştırıyor ve öğretmenlerin sanal sınıfa yönelik endişelerine ve sanal sınıf tasarlama konusundaki tercihlerine odaklanıyor. Nicel anket verileri 352 ortaokul öğretmeninden, nitel görüşme verileri ise ankete katılan öğretmenlerden 8’inden toplanmıştır. Sonuçlar, üzerinde çalışılan öğretmenlerin çoğunun temel kaygılarının, tipik kullanıcı dışı endişe…
Devamı


27 Mayıs 2022 0