Teorik Örnekleme Yönleri

Okuryazarlık ve Biliş – Kenya’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Okuryazarlık ve Biliş Müslüman medreselerde ve devlet okullarında okuryazarlık kazanımının bilişsel sonuçları bu bölümün konusudur. Metni anlama becerilerinin geliştirilmesi, yöntemleri büyük ölçüde farklılık gösterse de, her iki öğretim türü için de merkezidir. Kısaca, Kuran okullarında okuryazarlığın ibadet ve ritüel amaçları vardır ve öğretim, Arapça ezbere öğrenilecek olan Kuran’ın öğretilmesine odaklanmıştır. Devlet okullarında okuryazarlık, İngilizce ve…
Devamı


6 Mayıs 2022 0