Okuryazarlık ve Biliş – Kenya’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Okuryazarlık ve Biliş – Kenya’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

6 Mayıs 2022 Dijital okuryazarlık beceriler Dijital okuryazarlık tür 0
Teorik Örnekleme Yönleri

Okuryazarlık ve Biliş

Müslüman medreselerde ve devlet okullarında okuryazarlık kazanımının bilişsel sonuçları bu bölümün konusudur. Metni anlama becerilerinin geliştirilmesi, yöntemleri büyük ölçüde farklılık gösterse de, her iki öğretim türü için de merkezidir.

Kısaca, Kuran okullarında okuryazarlığın ibadet ve ritüel amaçları vardır ve öğretim, Arapça ezbere öğrenilecek olan Kuran’ın öğretilmesine odaklanmıştır. Devlet okullarında okuryazarlık, İngilizce ve Kiswahili dilinde seküler bilgiyi kavramak için bir araç olarak edinilir.

Giderek daha fazla öz-yönelimli öğretim biçimleri yoluyla, giderek daha karmaşık biliş biçimlerine olanak sağladığı düşünülmektedir. Birbirine zıt kültürel geleneklerden kaynaklanan iki farklı öğrenme yaklaşımının etkileri, eğitim dillerindeki varyasyonları kopyalayan koşullar altında dini ve bilimsel metinlerin anlaşılması referans alınarak incelenir.

Anlama, gerçekleri, söylem parçalarını veya olayların anlatı yapısını daha sonra geri almak için bellekte depolamaktan fazlasını ifade eder. Birbirinden farklı bilgileri “anlamlandırma”yı içerir; yani okunan, duyulan veya gözlemlenene anlam vermek, verileri sonraki kullanım için düzenlemek, yargılar oluşturmak, çıkarımlarda bulunmak ve yeni bilgileri önceki bilgilerle bütünleştirmek.

Çok yakın zamana kadar, yazılı metnin anlaşılması üzerine yapılan araştırmaların çoğu, anlama görevlerinin benzer yaş ve eğitim tecrübesine sahip bireyler için nominal olarak eşdeğer yapılabileceği varsayımıyla bireysel farklılıklarla ilgiliydi.

Bu, farklı türdeki yazılı bilgilerin nasıl işlendiğine veya kullanıldığına dair çok az fikir sağlar ve daha da önemlisi, anlamanın yazılı materyalin anlamlılığından, konulara sunulan görevlerden ve anlamayı incelemek için oluşturulan test durumundan etkilenebileceğini kabul etmez. 

Bu sınırlamalar, gelişmekte olan ülkelerde okuryazarlığın kazanılması ve elde tutulmasının değerlendirilmesi söz konusu olduğunda özellikle ciddidir. Bireylerin okulda veya yetişkin okuryazarlık programları gibi okul benzeri durumlarda maruz kaldıkları yazılı metin türlerinin, esas olarak veya gerekli bilgilerin genellikle iletilme şekli açısından günlük yaşamla genellikle çok az ilgisi vardır.

Eğitsel metinlerin, sınıflarda kurgulanmış çalışma için kullanımlarından etkilenen ayırt edici, anlatısal bir biçimi vardır. Bilgi bölümlere ayrılır, neyin önemli olduğunun belirlenmesini kolaylaştırmak için tekrarlanır ve anlamayı teşvik etmek için sıralanır. Öğretim metninden öğrenme, sürekli izleme ile kesintiye uğrayan bilinçli bir süreçtir.


Okuryazarlık Nedir
Medya okuryazarlığı Nedir
Geleneksel okuryazarlık Nedir
Sayısal okuryazarlık nedir
Teknoloji okuryazarlığı nedir
Okuryazarlık türleri
Dijital okuryazarlık türleri nelerdir
Dijital okuryazarlık becerileri


Bu, ders kitabı bilgilerinin giriş incelemeleri ve sonuç alıştırmaları içeren üniteler halinde düzenlenmesi ve okumanın sözlü öğretim, alıştırmalar ve alıştırmalarla eklemlenmesiyle gerçekleştirilir. Daha ileri eğitim seviyelerinde, öğrenciler didaktik amaçları daha az açık hale getirilen resmi söyleme maruz kalırlar.

Bunlar genellikle sınıf eğitimini güçlendirmeyi veya genişletmeyi amaçlar ve okulun ilk yıllarından aşina olunan ders formatına göre yapılandırılmaları gerekmez. O zamana kadar okuma, öğretim konusundan yardımcı bir beceriye dönüştürülmüştür.

Kentsel, endüstriyel toplumlarda, günlük yaşamdaki birçok faaliyetin gerçekleştirilmesi, resmi öğretim ve/veya yazılı metinlerden edinilen bilgi ve becerilere dayanır. Bu, en çok makine teknolojileri sekreterlik ve büro işlerini içeren iş faaliyetlerinde, örneğin girişin çeşitli eğitim seviyelerinin tamamlanmasına bağlı olduğu karmaşık üretim organizasyonlarıyla ilişkili çoğu istihdam biçiminde belirgindir.

Ayrıca, son zamanlarda okuryazarlığı gerektirdiği veya resmi öğretim için uygun olduğu düşünülen, yemek pişirme, çocuk yetiştirme ve diğer dillerdeki kolaylık gibi becerilerin kazanılması için bile eğitici metinlerin önemi açıktır. Özetle, okul benzeri öğrenme durumlarında eğitici metnin anlaşılması, modern bir toplumda okuryazarlığın merkezinde yer alır.

Köylü toplumlarında okuryazarlığın daha sınırlı kullanımları vardır. Devletin iç idare ve yönetişim için ürettiği literatür dışında çok az yazılı metin mevcuttur.

Bu literatürün çoğu, ülkeye özgü olmayan ve yalnızca yönetim ve yönetişim için değil, aynı zamanda eğitim için de sömürge döneminden kalan bir dilde yayınlanmıştır. Kenya’da ve birçok Afrika ülkesinde durum budur. İngilizce, modern sektörün, ulusal ve uluslararası ticaretin, ulusal siyasi kurumların dilidir.

yargı ve ortaokullar ve ulusal yüksek öğrenim kurumlarının yanı sıra ilköğretimin üst aşamasındaki eğitim. Bununla birlikte, İngiliz okuryazarlığı ile köylü yaşamı arasındaki bağlantılar çok dolambaçlıdır.

En yaygın olarak dağıtılan İngilizce metinler, mamul mallara eşlik eden İngilizce talimatlardır. Yerli diller arasında bağımsızlıktan sonra ülkenin resmi dili olan Kiswahili, en çok konuşulan ve en gelişmiş basılı literatüre sahip dildir. Kiswahili metinleri ilkokulun tüm standartlarında kullanılmaktadır.

Yine de, en yaygın olarak bulunan Kiswahili metinleri, gazetelerde ve ticari reklamlarda ve talimatlarda görünen hükümet belgelerinin ve siyasi söylemlerin çevirileridir. Diğer yerel diller, otuzdan fazla tanınmış dil vardır ve büyük lehçeler, Kikuyu ve Somali’nin olası istisnaları dışında, önemli bir basılı literatüre sahip değildir.

Böylece İngilizce okuryazarlığı, modern sektöre katılıma ve modern teknolojinin sağladığı maddi faydalara erişim sağlar. Kiswahili, kentsel alanlardaki ince, kırılgan modern sektörü, nüfusun çoğunun yaşadığı kırsal kesime bağlar.

İngilizce veya Kiswahili dilinde okuryazarlık kentsel yaşama nüfuz ederken, kırsal alanlarda okuryazarlığın işlevsel kullanımları iki yönlüdür: birincisi, arazi satın almak ve kredi almak dahil olmak üzere hükümetle önemli iletişimler için ve ikincisi, çok çeşitli tüketim mallarından yararlanmak için. ve devlet hizmetleri. Okuryazarlığın geçimlik tarımla ya da genel olarak köylü tarımıyla pek ilgisi yoktur.

Kırsal alanlardaki öğrenciler, ulusal hükümet tarafından ilçe merkezlerine sınırlı miktarlarda ve oradan bireysel okullara sağlanan ders kitaplarına sınırlı maruz kalmaktadır. Ders kitaplarının eksikliği öğretim üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

Sınıflarda, basılı metinlerde sunulan bilgiler, genellikle alıştırma kitaplarına dönüştürülmek üzere dikte veya sınıf tekrarı yoluyla sözlü olarak iletilir.

Kenya okullarında kullanılan ders kitapları kendi kendine çalışma fırsatları olduğunu varsaysa da, bu nadiren olur. Ayrıca, okul okuması, eğitim müfredatında belirtilen ve ulusal sınavlar için öğretilen derslerin içeriği ile sınırlandırılmıştır.