Teori Üretimi

Yapısal Bilgi Sınırı – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Alan Bilgisinin Organizasyonu Modelimiz, tanımlanabilen ve pedagojik veya epistemolojik olarak düzenlenebilen bilgi öğelerine (yani ikinci dil işbirlikçi öğrenme ortamı için dilbilgisi kurallarına) sahip olduğumuz yapılandırılmış bilgi alanları için geçerlidir. Bir bilgi öğesinin, bilgiElement(knowledgeElementId) yüklemi tarafından temsil edilen bir kimliği vardır. Bilgi öğelerinin pedagojik ve epistemolojik organizasyonu için genetik grafik yaklaşımını benimsiyoruz. Genetik grafik, öğrenenin bir…
Devamı


9 Mayıs 2022 0