Bilim Öğrenim Topluluğu – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

 Davranış Modellerinin İçerik Analizi – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

 Davranış Modellerinin İçerik Analizi Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitimde popüler bir nitel araştırma yaklaşımı haline gelen içerik analizi yöntemini kullanarak asenkron tartışma forumlarında sosyal mevcudiyet ve işbirlikli öğrenme davranış kalıplarını incelemektir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük bir üniversitede uzaktan kursa kaydolan öğrencilerin iki çevrimiçi tartışma forumu, kodlama şemaları kullanılarak iki kodlayıcı tarafından analiz edildi. Sonuçlar, öğrencilerin…
Devamı


27 Haziran 2022 0