Davranış Modellerinin İçerik Analizi – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

 Davranış Modellerinin İçerik Analizi – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

27 Haziran 2022 Betimsel araştırma modeli nedir Betimsel içerik analizi 0
İstatistik ve Araştırma Tasarımı

 Davranış Modellerinin İçerik Analizi

Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitimde popüler bir nitel araştırma yaklaşımı haline gelen içerik analizi yöntemini kullanarak asenkron tartışma forumlarında sosyal mevcudiyet ve işbirlikli öğrenme davranış kalıplarını incelemektir.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük bir üniversitede uzaktan kursa kaydolan öğrencilerin iki çevrimiçi tartışma forumu, kodlama şemaları kullanılarak iki kodlayıcı tarafından analiz edildi.

Sonuçlar, öğrencilerin işbirlikli öğrenme sürecinde birbirlerine yardımcı olmak için sosyal burada bulunmanın duygusal, etkileşimli ve uyumlu davranışları sergilediklerini ortaya koymuştur. Ek olarak, bu çalışma, öğrenciler aktif olarak kaynak ve geri bildirim alışverişinde bulunurken, ayrıntılı ve zorlayıcı davranışlarda eksiklik olduğunu buldu.

Sonuç olarak, işbirlikli öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak için uzaktan eğitimcilerin sosyal buradalık düzeyini artırmaya yönelik öğretim yöntemlerini göz önünde bulundurmaları gerektiği tartışılmıştır. Bu çalışma, uzaktan eğitim ortamında öğrenmenin sosyal boyutlarının etkisini incelemek isteyenler ve nitel içerik analizi yöntemlerini kullanmak isteyenler için faydalı olacaktır.

Yeni nesil uzaktan eğitim, öğrencilerin öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile eşzamanlı veya eşzamansız olarak etkileşime girmelerini sağlayan etkileşimli bilgisayar teknolojisinin kullanımı olarak nitelendirilmektedir. Özellikle, iki yönlü bilgisayar aracılı iletişim (CMC) teknolojisi, coğrafi olarak farklı alanlardaki öğrenciler arasında çevrimiçi işbirliğine dayalı öğrenmeyi mümkün kılmıştır.

CMC teknolojisinin yardımıyla, yüksek öğretimdeki eğitimciler, öğrenciler arasındaki etkileşimin artmasının öğrenme sonuçlarını ve öğrenci memnuniyetini artırabileceği inancıyla, işbirlikli öğrenme yöntemlerini uzaktan eğitim kurslarına dahil etmeye çalışmışlardır.

Eğitimciler arasında işbirlikçi öğrenme yaklaşımlarına yönelik popüler desteğe rağmen, önceki araştırmalar, öğrencilerin işbirlikçi öğrenme deneyimlerinden genellikle memnun olmadıklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını ileri sürdü.

İşbirlikçi öğrenmenin sadece öğrenciler birlikte çalışmakla görevlendirildiği için gerçekleşmediğini anlamak önemlidir. Bir dizi uzaktan eğitim araştırmacısı, grup üyeleri arasındaki bağlılık veya yakınlık hissinin işbirlikli öğrenme süreçlerinde önemli bir rol oynadığını savundu.

Bu nedenle mevcut çalışma, bir CMC öğrenme ortamlarında bir kişinin başkaları tarafından algılanma ve başkalarıyla etkileşim kurma derecesi olarak tanımlanan sosyal buradalık davranışlarının işbirlikçi öğrenme süreçlerinde nasıl sunulduğunu incelemeyi amaçlamıştır.

Teorik Temeller

İşbirlikçi Öğrenme

Sosyal yapılandırmacılık, insanların başkalarıyla anlamlı etkileşimler yoluyla kendi bilgilerini inşa etmelerini önerir. Vygotsky’ye göre, bir kişinin bilişsel gelişimi, büyük ölçüde başkalarıyla olan ilişkilerine bağlıdır.

Vigotsky’nin Yakınsal Gelişim Bölgesi (ZPD) hakkındaki fikri, “yetişkinlerden veya daha yetenekli akranlardan öğrenme yardımı sağlandığında gerçek veya bağımsız problem çözme ile performans arasındaki mesafe”, insanların bilgilerini sosyal etkileşim ve başkalarıyla işbirliği yoluyla inşa ettiklerini öne sürer.

Örnek olarak, düşük yetenek düzeyine sahip öğrenciler, gelişmiş ve yüksek başarı gösteren akranlarının yardımıyla ZPD’lerine ulaşabilirler. İşbirlikçi öğrenme yaklaşımları, öğrencilere bilgilerini paylaşma ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için sosyal bilgi oluşturma sürecine katılma fırsatları sağlar.


Betimsel içerik analizi
Betimsel araştırma modeli nedir
Betimsel analiz
Betimsel analiz ve içerik analizi arasındaki fark
Tematik içerik analizi
PLANLANMIŞ davranış Kuramı
Nitel içerik analizi nasıl yapılır
Tümevarımsal analiz


Sosyal varlık

Araştırmacılar çevrimiçi eğitimde sosyal boyutun önemini fark ettiğinden, sosyal mevcudiyet ve öğrencilerin öğrenme deneyimleri ile ilişkisine artan bir ilgi olmuştur. Sosyal mevcudiyet teorisinin kökeni iletişim araştırmaları ve eğitim psikolojisindedir.

Short, Williams ve Christie, sosyal mevcudiyeti “etkileşimde diğer kişinin belirginlik derecesi ve bunun sonucunda kişilerarası ilişkilerin belirginliği” olarak tanımlar.

Göz teması, gülümseme ve fiziksel yakınlık gibi yakınlığın ve psikolojik mesafe gibi yakınlığın, bireyin algılanan sosyal varlığını geliştirdiği ve bunun tersi olduğu bilinmektedir. Daha sonra, özellikle çevrimiçi öğrenme bağlamları, asenkron öğrenme bağlamları, görsel veya sözlü ipuçlarının olmaması ve gecikmeli iletişimin doğası nedeniyle temel sorunlara sahiptir.

Mevcut çalışma

Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim alanında giderek artan bir nitel araştırma yöntemi haline gelen içerik analizi yöntemini kullanarak asenkron tartışma forumlarında ortaya çıkan sosyal mevcudiyet ve işbirlikli öğrenme davranış kalıplarını incelemektir.

Mevcut çalışma için araştırmacı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük bir üniversitede sağlık eğitimi alanında uzaktan eğitime kaydolan iki öğrenci grubu seçti. Bu ders, öğrencilerin ağırlıklı olarak çevrimiçi olarak sınıf toplantıları ile iletişim kurdukları karma bir uzaktan eğitim olarak düşünülebilir.

Kurs ödevlerinin bir parçası olarak, öğrencilerden kapsamlı bir HIV-AIDS önleme topluluk planlama belgesi geliştirmek için ortak bir grup projesi üzerinde çalışmaları istendi. İşbirlikçi grup projesi için öğrenciler şu gruplara ayrıldı: a) davranışlar, b) kaynaklar, c) epidemiyoloji ve d) müdahale komiteleri. Kurs eğitmeni, işbirlikçi öğrenme projesini kolaylaştırmak için çevrimiçi tartışma forumları kurdu.

Yöntem

Kaynaklar Komitesi (n=5) ve Epidemiyoloji Komitesi (n=4) olmak üzere iki grup, bu iki gruptaki çevrimiçi gönderilerin diğer gruplardan daha fazla olması nedeniyle bu çalışma için seçilmiştir. İki kodlayıcı, iki kodlama şeması kullanarak çevrimiçi tartışma forumlarının tüm transkriptlerini kodlamaya katıldı. İşbirlikli öğrenme davranışları için Curtis ve Lawson (2001) tarafından oluşturulan kodlama şeması kullanılmıştır.

Davranış kategorileri a) planlama, b) katkıda bulunma, c) girdi arama, d) teknoloji ve e) sosyal etkileşimden oluşur. Sosyal burada bulunma davranışları için aynı transkriptler Rourke, Anderson, Garrison ve Archer tarafından geliştirilen kodlama şeması kullanılarak analiz edilmiştir.

Bu kod şeması üç davranış kategorisi içerir: a) duygusal, b) etkileşimli ve c) uyumlu. Ancak eğitim süresi boyunca, iki kodlayıcı, orijinal kodlama şemalarını mevcut ortamda uygulamak için netleştirmenin ve değiştirmenin gerekli olduğunu buldu. Bu nedenle, iki kodlayıcı arasındaki tartışmalar yoluyla küçük değişiklikler yapıldı.

Kodlama Kuralları

Bir analiz birimi, tek bir “işlev” veya “amaç” ileten bir anlam birimidir. Genellikle bir paragrafın tek bir işlevi taşıdığı kabul edilir. Ancak bazı durumlarda, bir paragrafın birden fazla anlam birimi olabilir. Bu durumda, bir paragraf anlamlı alt bölümlere ayrılmıştır.

Analizin maksimum birimi bir paragraftı ve minimum birim tamamlanmış veya tamamlanmamış bir sözceydi. Her analiz birimine yalnızca tek bir davranış kategorisi ve kodu atanmıştır. Herhangi bir anlaşmazlık, kabul edilebilir bir anlaşma yüzdesine ulaşılana kadar iki kodlayıcı tarafından tartışıldı.