Web Tabanlı Öğrenme – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Web Tabanlı Öğrenme – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

23 Ağustos 2022 İnternet TABANLI ÖĞRENME özellikleri Uzaktan eğitim ve internet tabanlı eğitim farkı Web TABANLI öğrenme nedir 0
Gömülü Teori

Web Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Tutumlarda Cinsiyet Farklılıkları

Son birkaç yılda, web tabanlı öğrenme Tayvan’daki üniversitelerde yaygın bir şekilde yayılmıştır. Web tabanlı öğrenme ortamlarında, öğrenciler çeşitli yeni öğrenme fırsatlarına sahip olabilirler. Öğrencilerin BT’ye (Bilgi Teknolojisi) yönelik tutumları, çevrimiçi öğrenme performanslarını etkileyebilir.

Ülke genelinde web tabanlı öğrenmenin önemi göz önüne alındığında, öğrencilerin algılanan tutumlarının daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu çalışma, Tayvan’daki üniversite öğrencilerine web tabanlı öğrenmeye yönelik tutumları hakkında anket yapmak için çevrimiçi bir anket geliştirdi. Daha sonra cinsiyetin yanıtlar üzerindeki rolü araştırılmıştır. Son olarak, web tabanlı öğrenmeye ilişkin görüşleri hakkında daha fazla bilgi sağlamak için bazı öğrencilerle görüşülmüştür.


Tez Ücretlerini Öğrenmek İçin Whatsapp Tuşunu Kullanın ve Detayları Bildirin. Bize Ulaşmak İçin Tıklayınız.


İlgili Literatür

Web tabanlı öğretim, karmaşık konuları öğrenmenin daha kolay ve eğlenceli bir yolunu sunarken, öğrencilerin geri bildirimle çok sayıda zor konuyu derinlemesine keşfetmelerine olanak tanır. Lupo ve Erlich, yeni BT araçlarıyla öğretimin öğrenme sürecine büyük katkı sağladığını öne sürdüler. Suanpang, Petocz ve Kalceff, çevrimiçi eğitim gören öğrencilerin öğrenmeye karşı son derece olumlu tutumlar geliştireceklerini buldu.

Yakın zamanda yapılan bazı araştırmalar, öğrencilerin web tabanlı öğrenmeye ilişkin yetenek ve tutumlarındaki cinsiyet benzerliklerini veya farklılıklarını da göstermiştir. Çalışmalarından elde edilen bulgular, kız öğrencilerin bilgisayar öğrenme fırsatlarından erkeklere göre daha az yararlanma olasılıklarının daha düşük olduğunu gösterdi; erkeklerin genellikle bilgisayar konusunda kadınlardan daha deneyimli olduklarını ve bilgisayar konusunda kadınlara göre daha olumlu tutum ve öz-yeterliğe sahip olduklarını öne sürdüler.

Sussman ve Tyso, siber uzayın, diğer iletişim modlarına benzer şekilde, iletişimde cinsiyet farklılaşmasının ve iletişimde sergilenen gücün devam ettiği erkek egemen bir atmosfer olarak kaldığını düşünüyorlardı.

Jackson’ın araştırmasında elde edilen sonuç, kadınların ve erkeklerin interneti eşit şekilde kullandığını, ancak farklı şekillerde kullandığını gösterdi. Shashaani ve Khalili’nin belirttiği gibi, bilgisayarlara olan güven ve bilgisayar kullanıcılarının klişe görüşleri açısından önemli cinsiyet farklılıkları vardı.

Kız öğrenciler, bilgisayar kullanımında eşit cinsiyet yeteneğine ve yeterliliğine daha güçlü inançlar gösterdiler, ancak bilgisayarlarla çalışma yeteneklerine düşük güven duyduklarını belirttiler.

Durndell ve Haag ayrıca, ortalama olarak kadınların erkeklere göre interneti daha az kullandıkları, internete karşı daha az olumlu tutum, daha fazla bilgisayar kaygısı ve daha düşük bilgisayar öz-yeterliği bildirdikleri sonucuna varmışlardır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin web tabanlı öğrenmeye yönelik algılarını incelemek ve cinsiyet farklılıklarını keşfetmektir.

Konular ve Prosedür

Bu çalışmada, Tayvan’da üniversite öğrencilerinin web tabanlı öğrenmeye yönelik tutumları arasındaki cinsiyet farklılıklarını inceleyecek ve cinsiyet ile web tabanlı öğrenme arasındaki ilişkiyi araştıracağız. Burada ayrıca farklı sosyo-kültürel bağlamların öğrencilerin tutumları ve performansları üzerindeki etkileriyle ilgileniyoruz.

Veri toplamak için iki araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmış ve çevrimiçi anket yapılmıştır. Anket Nisan ile Mayıs 2005 arasında yayınlandı. Bu araştırmaya katılanlar, yaşları 18 ile 23 arasında değişen 1166 Tayvanlı üniversite öğrencisinden (580 erkek ve 586 kadın) oluşuyordu. Bunlar Tayvan’daki 48 üniversiteden geliyordu.

Bu anket 5’li Likert tipi 15 maddeden oluşmakta ve cevaplar 1=kesinlikle katılmıyorum ile 5=kesinlikle katılıyorum şeklinde kodlanmıştır. Bu maddeler, öğrencilerin sırasıyla web tabanlı öğretimde yer alan erişim, kullanım, pedagoji, öznellik ve topluluk ilişkisi yönleri hakkındaki tutumlarını araştırmayı amaçlamıştır.

Madde ortalamalarının cinsiyetlere göre eşitliğini karşılaştırmak için bir dizi t testi kullanılmıştır. Daha sonra bazı kız öğrencilerle, fikirlerini derinlemesine araştırmak için web tabanlı öğrenmeye ilişkin bakış açıları hakkında daha fazla bilgi sağlamak için görüşülmüştür.


Web TABANLI öğrenme nedir
Uzaktan eğitim ve internet tabanlı eğitim farkı
İnternet TABANLI ÖĞRENME özellikleri
Görsel tabanlı öğrenme Araçları
Zeki Öğretim Sistemleri
Programlı öğretim
İnternet destekli öğretim
Google Akademik


Sonuçlar

Madde yanıtlarına ilişkin cinsiyet karşılaştırmalarını göstermektedir. Bu sonuç, 6-8. maddelerin ve 11-13. maddelerin erkekler ve kadınlar arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel farklılıklar göstermediğini göstermiştir; ancak, diğer maddeler istatistiksel cinsiyet farklılıklarını ortaya çıkardı.

Kadınların 1-3. maddelerdeki ortalama puanlarının erkeklere göre anlamlı derecede düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar, erkeklerin büyük ölçüde internetin yaygınlaşmasını ve gelişmesini dijital uçurumu azaltmak ve daha eşitlikçi ve adaletli bir toplum oluşturmak için daha iyi bir araç olarak algıladıklarını ortaya koydu.

“Anne-babanın sosyal ekonomik durumu veya cinsiyeti öğrencilerin bilgi okuryazarlığını belirleyebilir (4.maddeler)” ifadesine kadınlar kesinlikle katılmazken, “Herkes interneti akademik performansını zenginleştirmek ve geliştirmek için kullanabilir.

Sonuçlar ayrıca web tabanlı öğrenmenin algılanan kullanışlılığına ilişkin önemli cinsiyet farklılıklarına işaret etti (madde 9-10). Erkek öğrenciler, web tabanlı öğrenmeye karşı kız öğrencilere göre daha olumlu tutum sergilediler. Kadınlarla karşılaştırıldığında, web tabanlı öğrenme modelinin geleneksel olandan daha iyi olduğu ve web tabanlı öğretimin çağdaş öğrenme modellerinin en iyi seçimi olduğu konusunda daha fazla fikir birliği gösterdiler.

Aksine, Tablo 1’de gösterildiği gibi, bazı veriler (madde 11-13), web tabanlı öğrenmede özerklik veya güçlendirme ile ilgili algılarında erkekler ve kadınlar arasında anlamlı bir farklılık ortaya koymamıştır.

Erkekler ve kadınlar bu görüşlere yönelik benzer tercihleri ​​paylaşma eğilimindeydiler. Ancak, erkekler için sanal ortaklık ve web tabanlı etkileşim ortalama puanları hala kadınlardan daha yüksekti (madde 14-15). Erkekler, sanal öğrenme ortaklarına veya web tabanlı öğrenme ortamlarındaki etkileşimlere nispeten daha fazla tercih gösterdi.

Kız öğrencilerin web tabanlı öğrenmeye yönelik tutumları hakkında daha nitel bilgi elde etmek için, yazarlardan biri tarafından bağımsız derinlemesine görüşmeler yapmak üzere 12 kız öğrenci seçilmiştir.

Görüşmeler Nisan ve Mayıs ayları arasında planlandı ve öğrencilerin bilgisayar ve internetle ilgili önceki eğitim deneyimleri üzerine biyografilerini oluşturmalarına olanak sağladı. Daha sonra yükseköğretimde web tabanlı öğrenme ile ilgili formal ve informal deneyimler hakkında sorular sorulmuştur. Görüşülen kişiler, web tabanlı öğrenme konusunda kendi hikayelerini ve görüşlerini oluşturmaya teşvik edildi.

Nitel veriler incelendikten sonra, görüşülen öğrencilerin çoğunun web tabanlı öğrenmenin başarısı için “cinsiyet stereotipi” ve “kültür”ün önemli faktörler olduğu konusunda tutarlı bir bakış açısına sahip olduğu bulunmuştur. Genel olarak, çoğu öğrenci, web tabanlı öğrenmede yer alan erişim, kullanım, pedagoji, topluluk ilişkisi boyutlarına yönelik olumlu veya iyimser tutumlar ifade etmemiştir. Bulgular, gösterilen nicel sonuçlarla oldukça tutarlıydı.

Sürekli olarak yeni e-öğrenme yöntemleri geliştirildi ve günümüzde üniversite öğrencileri öğrenmek için birçok farklı yöntemi kullanabilirler. Öğrenciler, çeşitli web tabanlı öğrenme modellerine uyum sağlama yetenekleri açısından farklılık göstermiştir. Ayrıca web tabanlı öğrenmeyi cinsiyet, ırk ve ilgi alanları gibi bireysel farklılıklarına göre farklı yorumlarlar. Bu çalışmanın bulguları, üniversite öğrencilerinin Tayvan’daki web tabanlı öğrenmeye yönelik tutumlarının çeşitli yönlerinde önemli cinsiyet farklılıkları olduğunu göstermiştir.

Web tabanlı öğrenme, hem erkeklerin hem de kadınların kendilerini yaratıcı ve işbirlikçi öğrenenler olarak algılamalarına yardımcı olabilir. Ancak yüksek öğrenimde cinsiyet eşitliği, kadınları erkeklerle eşit duruma getirmekten daha fazlasıydı. Katılımın önündeki engelleri ve kadınların fırsatlarını ve seçimlerini kısıtlayan klişeleri ortadan kaldırmak için birçok çaba vardı.

Tüm öğrenciler için daha iyi öğrenme ortamları sağlamak amacıyla cinsiyet eşitliğini ve web tabanlı öğrenmeyi keşfetmek için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın bir sonraki adımı, web tabanlı öğrenme ile ilgili cinsiyet farklılıkları veya sosyal-ekonomik statü çalışmalarını daraltmak veya genişletmek hakkında daha güçlü bilgiler sağlamaya çalışmalıdır.