Anket Görevleri – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Anket Görevleri – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

17 Haziran 2022 Anket Araştırması Nedir Anket DOLDURARAK para kazanma Anket ve anket türleri 0
İstatistik ve Araştırma Tasarımı

Anket Görevleri

Anket, Fen Bilimleri Bölüm Başkanları (HOD’ler) ve fen bilimleri öğretmenleri ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Ankette yer alan sorular aşağıdaki konuları kapsıyordu:

 • öğretmenlerin arka planında demografi
 • fen derslerinde veri kaydedici kullanıp kullanmadıkları
 • veri kaydedicilerin birlikte kullanıldığı etkinlik türleri
 • veri kaydı faaliyetlerinde öğrencilerin ve öğretmenlerin rolleri
 • öğrencilerin veri kaydedicilerle çalışmaya nasıl hazırlandıkları
 • öğretmenlerin öğrencilerin grafikleri yorumlayıp açıklayamayacağına ilişkin algıları
 • öğrencilere grafiklerin yorumlanmasında nasıl rehberlik edildi
 • öğrencilerin sorgulamaya dayalı araştırmalara katılıp katılmadıkları
 • Öğretmenlerin veri kaydedicileri kullanmasına yardımcı olmak için önemli görülen destek yapıları
 • Öğretmenlerin veri kaydedicilerin kullanımını entegre etmelerine yardımcı olacak eğitim türü
 • öğretmenlerin veri kaydedicilerin kullanışlılığına ilişkin algıları
 • Öğretmenlerin veri kaydedicileri kullanırken karşılaştıkları zorluklar

Uygulama

Anket aracındaki maddelere iki pilot denemeden sonra son hali verilmiştir. Daha önceki anketlerin iki versiyonu, olası yanıtları toplamak ve soruların netliği hakkında geri bildirim almak için Ocak-Haziran 2004 arasında altı ay boyunca denenmiş ve test edilmiştir.

Çoğunlukla açık uçlu sorulardan oluşan 1. Deneme, Ulusal Eğitim Enstitüsünde mesleki gelişim lisansüstü programlarına devam eden 12 ortaokul ve 2 yüksekokuldan 5 HOD ve 17 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir.

İlk denemeden toplanan verilerden, araç, seçeneklerin veya seçimlerin katılımcıların yanıtlarından türetildiği çoktan seçmeli soruları içerecek şekilde geliştirildi. Anketin ikinci versiyonu, başka bir geri bildirim almak için 4 ortaokuldan 2 HOD ve 10 öğretmen ile test edildi.

Nihai anket aracında, yanıtlayıcıların çoktan seçmeli soruların çoğu için birden fazla seçenek seçmelerine izin verilmiş ve yanıtlayıcılara seçeneklerde verilmeyen diğer yanıtları belirtmeleri için bir ‘diğerleri’ seçeneği sunulmuştur.

Öğretmenlerin, öğrencilerin grafikleri analiz etmedeki zorlukların üstesinden gelmelerine nasıl yardımcı oldukları, sorgulamaya dayalı araştırmalar yürütürken öğrencilerin karşılaştıkları problemler olarak algıladıkları ve problemlerin üstesinden gelmelerine nasıl yardımcı oldukları gibi daha az tanımlanmış konulara yanıt vermeleri için öğretmenler için az sayıda ücretsiz yanıt sorusu tutuldu. zorluklar.

Gerçek anket, okulların erişimi için 5 haftalık bir süre boyunca çevrimiçi olarak yayınlandı. 158 ortaokul, 16 genç kolej ve 1 merkezi enstitü, çevrimiçi ankete yanıt vermek üzere davet edildi.

Okul müdürlerine ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne, her okuldan bilim başkanı dahil olmak üzere 6 öğretmen talep eden mektuplar ve e-postalar gönderildi. Anketin sonunda, 151 okuldan 114 HOD’den (beklenen 175 sayısının %65,1’i) ve 479 fen bilgisi öğretmeninden (beklenen 875 öğretmen sayısının %54.7’si) yanıtlar alındı. Ankete verilen genel yanıt oranı %56.5’tir.


Anket Yöntemleri
Anket türleri
Anket ve anket türleri
Güvenilir anket siteleri
Anket Araştırması Nedir
10 soruluk anket örnekleri
Bilimsel araştırma anket örnekleri
Anket DOLDURARAK para kazanma


Anket Bulguları

Ankete katılan öğretmenler ve HOD’ler 14 genç kolejden (2 yıllık program 17-18 yaşındakileri “A” düzeyi sınavına hazırlayan program), 7 bağımsız okuldan (13-16 yaşındakiler için 4 yıllık ortaöğretim) geldi. okul programlarının ve idaresinin uygulanmasında özerklik), 19 özerk okul (daha geniş bir yelpazede yenilikçi ve zenginleştirme faaliyetleri sağlamak için biraz özerkliğe sahip 13-17 yaşındakiler için 4-5 orta öğretim) ve 111 diğer ortaokul (hükümet ve okul dahil) 13-17 yaşlarını “O” seviyesi sınavına hazırlayan devlet destekli okullar). En yüksek yanıt oranları bağımsız okullardan (%62,5, 8 bağımsız okuldan 7’si) ve genç kolejlerden (%66,7, 16 JC’den 14’ü) geldi.

Kullanıcıların, geçmiş kullanıcıların ve kullanıcı olmayanların profili

Analizimizde, katılımcılar, kullanıcılar (son 1-2 yıl içinde veri kaydedicileri kullanan öğretmenler), eski kullanıcılar (2 yıldan daha önce veri kaydedici kullananlar) ve kullanıcı olmayanlar (veri kaydedicileri son 1-2 yılda kullananlar) olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı. hiç veri kaydedici kullanmamış). 593 katılımcının %66,4’ü (394) kullanıcı, %15,3’ü (91) eski kullanıcı ve %18,2’si (108) hiç veri kaydedici kullanmamıştır.

Kullanıcıların en yüksek yüzdesi bağımsız okullardan geldi (30 katılımcıdan 27’si %90,0), bunu yüksekokullar (%76,5, 68 katılımcıdan 52’si) ve özerk okullardan (%75,6, 78 katılımcıdan 59’u) geldi. 392 katılımcının yaklaşık %85’i fen müfredatlarında yalnızca bir ila üç konuda veri kaydedici kullandıklarını belirtti.

Ankete katılanlar arasında en büyük grubu 5 yıldan az öğretmenlik deneyimine sahip öğretmenler oluşturdu (%36,0, 593 kişiden 214’ü). Bununla birlikte, fen öğretiminde 20 yıldan fazla deneyime sahip öğretmenlerin en yüksek kullanıcı oranını oluşturduğunu (115 katılımcının %75,7’si) oluşturması ilginçtir. en küçük kullanıcı yüzdesi (214 katılımcının %57,5’i).

Genç öğretmenlerin eski meslektaşlarına göre BT konusunda daha bilgili olmaları ve bu nedenle teknolojiyi denemeye daha hazır olmaları beklenebilir. Bir HOD, yeni öğretmenler olarak, daha az deneyimli öğretmenlerin muhtemelen okulların taleplerine uyum sağladığını ve teknoloji kullanımını denemek için zaman bulamadıklarını belirtti.

Daha genç öğretmenlerden farklı olarak, daha deneyimli öğretmenler, veri kaydediciler okullara dağıtıldığında satıcılar tarafından belirli veri kaydedici markalarını kullanma konusunda da eğitildi ve birçoğu, bu veri kaydedicilerin kullanımını çeşitli bilim disiplinlerine entegre etme atölyelerine de katılabilirdi.

Veri kaydedicileri kullanmayı neden bıraktıkları sorulduğunda, geçmişteki 91 kullanıcı zaman eksikliğinden (%47,1) ve yetersiz dizüstü bilgisayarlar gibi ekipmanla ilgili sorunlardan (%35,1) bahsettiler, veri kaydedicilerin kurulumu zahmetlidir ve çok fazla sorun giderme gerektirir, çünkü iki ana caydırıcı

Müfredatları tamamlamak için zamana duyulan ihtiyacın yanı sıra, geçmiş birçok kullanıcı, görevi tasarlamanın, veri kaydedicileri kurmanın, öğrencilerin bunları kullanmaları ve verileri yorumlamaları için eğitim almanın tüm zaman alıcı faktörler olduğunu ifade etti. Hiç veri kaydedici kullanmamış olsalar da, kullanıcı olmayan 108 kişinin %81.3’ü, veri kaydedicilerin fen öğrenimi, özellikle gösteriler, proje çalışması, saha çalışması ve zenginleştirme için kullanılmasında potansiyel gördü.

Veri Kaydedicilerin Kullanımı

Anket bulguları, tüm kullanıcıların (hem şimdiki hem de geçmişteki) veri kaydedicileri esas olarak gösteriler (%59,4) ve çalışma kitabı ve çalışma sayfalarından (%56,3) set deneyleri için kullandığını göstermektedir. Zenginleştirme (%19,6), alan çalışması/proje çalışması (%19,0), öğrenci tarafından başlatılan araştırmalar (%11,5) ve müfredat dışı etkinlikler (%5,6) gibi etkinliklerde kullanım çok daha azdır.

Bu eğilim, farklı okul türlerinden kullanıcılar arasında, farklı yıllarda fen öğretimi deneyimine sahip katılımcılar arasında ve 3 fen disiplininde yaygındır. Bu nedenle, fen sınıfımızda veri kaydedicilerin kullanımının hala büyük ölçüde öğretmen tarafından yönlendirildiği ve esas olarak doğrulama deneyleri için olduğu görülebilir. Öğrencilerin sorgulamaya dayalı etkinliklere katılımını sağlamak için aracın potansiyelinden yararlanıldığını gösteren çok az kanıt vardır.