Araştırma Yöntemleri ve Literatür Taraması

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Araştırma Yöntemleri ve Literatür Taraması

8 Eylül 2023 En İyi Ödev Ev Ödevleri Ödev Ödev Nasıl Hazırlanır? Ödevcim Ödevcim Ailesi Ödevim 0

Akademik dünyada bilgiye ulaşmanın ve yeni bilgi üretmenin temel yolu araştırmadır. Araştırma süreci, bilimsel yöntemlerin kullanılması, verilerin toplanması ve analiz edilmesi gibi karmaşık adımları içerir. Bu sürecin ilk ve kritik adımlarından biri ise literatür taramasıdır. Bu makalede, araştırma yöntemleri ve literatür taramasının önemi üzerine odaklanarak bu iki unsuru ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

Araştırma Yöntemleri Nedir?

Araştırma yöntemleri, bir araştırma sorusunu veya hipotezi yanıtlamak için izlenen yol veya stratejiyi ifade eder. Bu yöntemler, araştırma sürecinin nasıl yürütüleceğini ve verilerin nasıl toplanacağını belirler. Araştırma yöntemleri, araştırmanın amacına, türüne ve kapsamına bağlı olarak değişebilir. İşte bazı temel araştırma yöntemleri:

 1. Nicel Araştırma: Nicel araştırma, sayısal verilerin toplandığı ve analiz edildiği bir yöntemdir. Bu yöntem, ölçülebilir sonuçlar elde etmeyi amaçlar. Anketler, deneyler ve istatistiksel analizler nicel araştırma örneklerindendir.
 2. Nitel Araştırma: Nitel araştırma, derinlemesine anlayış sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde katılımcılarla mülakatlar yapılır veya gözlem yapılır. Veriler metinler veya temalar halinde analiz edilir.
 3. Deneysel Araştırma: Deneysel araştırma, neden-sonuç ilişkilerini incelemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde bağımsız değişkenlerin kontrol edilmesi ve sonuçların incelenmesi amaçlanır.
 4. Gözlemsel Araştırma: Gözlemsel araştırma, olayları ve davranışları gözlemleyerek veri toplama yöntemidir. Araştırmacılar, gözlemlerini sistematik bir şekilde kaydederek sonuçlara ulaşırlar.
 5. Karışık Yöntemler: Bazı araştırmacılar, hem nicel hem de nitel verileri bir araya getirerek karışık yöntemleri kullanır. Bu, araştırma sorularını daha kapsamlı bir şekilde incelemeye yardımcı olabilir.

Literatür Taraması Nedir?

Literatür taraması, belirli bir araştırma konusuyla ilgili mevcut yazılı kaynakları inceleyerek bilgi toplama sürecidir. Bu kaynaklar, bilimsel makaleler, kitaplar, tezler, konferans bildirileri ve diğer akademik yazılı materyaller olabilir. Literatür taraması, aşağıdaki amaçlarla yapılabilir:

 1. Mevcut Bilgiyi Anlama: Literatür taraması, konuyla ilgili mevcut bilgiyi anlama ve bu bilgiyi sentezleme fırsatı sunar.
 2. Araştırma Sorularını Belirleme: Literatür taraması, araştırma sorularını ve hipotezleri belirlemede rehberlik eder. Mevcut literatür, araştırma ihtiyaçlarınızı belirlemenize yardımcı olabilir.
 3. Yöntem Seçimi: Literatür taraması, hangi araştırma yöntemlerinin kullanılacağına dair ipuçları sağlayabilir. Daha önceki çalışmalar, hangi yöntemlerin etkili olduğunu gösterir.
 4. Kuram Oluşturma: Literatür taraması, teorik bir çerçeve oluşturmanıza yardımcı olabilir. Mevcut teorileri ve yaklaşımları inceleyerek kendi kuramınızı geliştirebilirsiniz.
 5. Veri Analizi İçin Hazırlık: Literatür taraması, veri analizi için gerekli olan araçları ve teknikleri belirlemenize yardımcı olabilir.

Araştırma Yöntemleri ve Literatür Taramasının Rolü

Araştırma yöntemleri ve literatür taraması, bilimsel araştırmanın temel taşlarıdır ve birbiriyle yakından ilişkilidir. İşte bu iki unsurun rolü:

 1. Araştırma Yöntemleri Belirleme: Literatür taraması, hangi araştırma yöntemlerinin kullanılacağını belirlemenize yardımcı olur. Mevcut çalışmaları inceleyerek hangi yöntemlerin daha etkili olduğunu anlayabilirsiniz.
 2. Teorik Temel Oluşturma: Literatür taraması, teorik bir temel oluşturmanıza yardımcı olur. Daha önceki çalışmaları inceleyerek konuyla ilgili mevcut teorileri ve yaklaşımları anlayabilir ve kendi araştırmanızı bu temel üzerine inşa edebilirsiniz.
 3. Veri Toplama ve Analizi: Literatür taraması, veri toplama ve analizi için hangi tekniklerin uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olur. Mevcut çalışmaları inceleyerek hangi veri toplama yöntemlerinin daha uygun olduğunu görebilirsiniz.
 4. Araştırma Sorularını ve Hipotezleri Belirleme: Literatür taraması, araştırma sorularını ve hipotezleri belirlemenize yardımcı olur. Daha önceki çalışmaları inceleyerek hangi soruların daha önce yanıtlandığını ve hangi konuların daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğunu görebilirsiniz.

Literatür Taraması Nasıl Yapılır?

Literatür taraması yaparken şu adımları izleyebilirsiniz:

 1. Konu Belirleme: İncelemek istediğiniz konuyu belirleyin. Araştırma sorularınızı ve hedeflerinizi netleştirin.
 2. Veri Kaynakları: Hangi veri kaynaklarını kullanacağınızı belirleyin. Bu kaynaklar akademik veri tabanları, kütüphaneler, dijital arşivler ve çevrimiçi kaynaklar olabilir.
 3. Anahtar Kelimeler: Araştırma sorularınıza uygun anahtar kelimeler belirleyin. Bu kelimeleri kullanarak veri kaynaklarınızı arayın.
 4. Veri Toplama: İlgili makaleleri ve kaynakları toplayın. Her kaynağın özetini veya notlarını alın.
 5. Veri Analizi: Topladığınız verileri inceleyin ve analiz edin. Bu veriler araştırma sorularınıza nasıl cevap veriyor?
 6. Raporlama: Literatür taramasının sonuçlarını yazılı bir rapor haline getirin. Bu rapor, araştırma yöntemlerinizi ve literatürünüzü özetlemelidir.

Araştırma yöntemleri ve literatür taraması, bilimsel araştırmanın temel taşlarıdır. Doğru bir şekilde yapıldığında, araştırmanızın başarısını büyük ölçüde etkileyebilirler. Literatür taraması, mevcut bilgiye ulaşmanızı ve araştırma sorularınızı belirlemenizi sağlar. Araştırma yöntemleri ise bu soruları yanıtlamanız için kullanacağınız stratejileri belirler. Bu nedenle, her iki unsuru dikkatlice planlamak ve yürütmek, etkili bir araştırma yapmanın önemli bir parçasıdır.

Ödevcim, üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına katkıda bulunmayı amaçlayan bir platform olarak öne çıkıyor. Ücretli Soru Çözdürme hizmetimizle, öğrencilere derslerindeki zorlu sorunları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca, farklı üniversiteler hakkında detaylı bilgiler sunarak öğrencilerin eğitimlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Üniversite seçiminden ders notlarına kadar geniş bir yelpazede öğrenci odaklı içerik sunuyoruz. Ödevcim, öğrencilerin başarılarını artırmalarına yardımcı olmak için güvenilir bir kaynak olarak ön plana çıkıyor ve onlara eğitim hayatlarında rehberlik etmeye devam ediyor.

Bizimle çalıştığınızda, deneyimli ve uzman bir ekip tarafından hazırlanan çözümlerle öğrenme deneyiminizi geliştireceksiniz. Üniversite hayatının zorluğunu hafifletmek ve başarıya giden yolda size eşlik etmek için buradayız. Ödevcim, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için güvenilir bir destek kaynağıdır ve her adımda yanınızda olmaktan gurur duyar.

Üniversite yaşamının karmaşıklığını daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getiren Ödevcim, öğrencilerin akademik yolculuklarını desteklemek için burada. Eğitimde başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemek için sabırsızlanıyoruz.