Demografik Eğilimler – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Demografik Eğilimler – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

2 Mart 2022 Demografik geçiş modeli Demografik geçiş teorisi Tayland ekonomisi 0
Gömülü Teori

Demografik Eğilimler

Demografik eğilimlerle karşı karşıya kalan Tayland’ın, üretkenliği artırmak ve büyümeyi sürdürmek için nüfusunun beceri düzeylerini yükseltmesi ve komşu ülkelerden daha yüksek vasıflı işgücü çekmesi gerekecek. Ancak, siyasi değişimler ve bölge genelindeki işgücü talebindeki artış, göç oranlarını yavaşlattı.

Tayland’ın 2012’deki net göçünün, net göçün kabaca 1,1 milyon olduğu 2002 yılına göre önemli bir düşüşle 100.000 olduğu tahmin edildi. Bu rakamlar, son on yılda Tayland’a sadece daha az göçmen geldiğini değil, aynı zamanda daha fazla Taylandlının göç ettiğini ve ülkenin yetenek havuzunu daha da tükettiğini gösteriyor.

Tayland Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Kurulu Ofisi, 2015 yılında yaklaşık 4 milyon işçilik bir işgücü açığı öngördü. Önümüzdeki on yıl boyunca bu açığın 5,4 milyona ulaşması bekleniyor. Tayland’ın mevcut düşük ücretli göçmen istihdamı modelinin, büyüyen bir işgücü kıtlığını yeterince ele alması pek olası değildir. Tayland hükümeti ve işletme sahiplerinin bu nedenle göçmen işçiler için ücret seviyelerini yükseltmeyi veya daha teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime yönelik faaliyetleri yeniden yapılandırmayı ve Tayland’ın insan sermayesini yükseltmenin önemini daha da vurgulamayı düşünmeleri gerekecek.

Ekonomi ve Toplum

Tayland, bir nesilden daha kısa bir sürede düşük gelirli bir ülkeden üst-orta gelir statüsüne yükseldi. 1985 ve 1995 yılları arasında Tayland, yılda ortalama %8-9 büyüme oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biriydi. Bununla birlikte, 1997-98 “Asya krizi”nden sonra kayda değer bir toparlanmaya rağmen, büyük ölçüde küresel mali krizin etkileri ve 2010 ve 2013 yıllarında iç siyasi belirsizliğin etkisi nedeniyle ekonomik büyüme daha sonra yavaşlamıştır. 

Belirsizlik Tayland’ın büyüme beklentilerini etkilemeye devam ediyor. OECD, 2016-20 yılları için yılda ortalama %3,6 büyüme öngörüyor ve bu tahmin, ülkenin gelecekteki ekonomik yol haritasını çevreleyen risklerin yanı sıra zayıf üretkenlik ve becerilerle ilgili endişelerden de etkileniyor. Hala oldukça güçlü olmakla birlikte, Tayland insan sermayesi tabanını önemli ölçüde güçlendiremezse, büyüme diğer büyük ASEAN ekonomilerindeki seviyelerin önemli ölçüde altında olacaktır.

Geçmişteki ekonomik büyüme, yoksulluğun önemli ölçüde azalmasına ve önemli toplumsal kazanımlara katkıda bulunmuştur. Toplu olarak, Tayland, ilköğretime neredeyse evrensel erişimin sağlanması da dahil olmak üzere 2015 için belirlenen Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerinin çoğunu karşıladı. Son on yılda yoksulluk, 2000 yılındaki %42.6’lık zirveden 2012’de yaklaşık %12.6’ya düşürülmüştür.

Anne ve beş yaş altı ölüm oranları büyük ölçüde azaldı. Temiz suya erişim hem kentsel hem de kırsal alanlarda arttı ve artık evrensele yakın. Sanitasyona erişim de iyileşmiş ve kızların okula kaydolması da dahil olmak üzere diğer alanlarda kazanımlara katkıda bulunmuştur.

Bununla birlikte, ilerleme herkese eşit şekilde fayda sağlamadı ve kırsal kuzeydoğu, uzak kuzey ve uzak güney bölgelerinin yoksulluğu azaltma ve diğer Binyıl Kalkınma Hedeflerini karşılama açısından diğer bölgelerin gerisinde kalmasıyla iller arasında önemli farklılıklar devam ediyor. Gini katsayısı 2000’de 0,43’ten 2010’da 0,39’a düşmesine rağmen, eşitsizlik ülke için büyük bir zorluk olmaya devam ediyor. Taylandlıların en zengin %20’si 2010 yılında gelirin kabaca %50’sini alırken, en yoksul %20’si sadece %7’sini aldı.


Thailand
Tayland Kralı
Demografik geçiş teorisi
2013 yılı ILO verilerine göre dünyada kadınların işgücüne katılma oranı nedir
Demografik geçiş modeli
Türkiye işgücü piyasası Özellikleri
türkiye’de işgücü piyasası
Tayland ekonomisi


Bu oranlar 2002’den bu yana çok az değişti (Dünya Bankası, 2010). Yoksulluk, ülkedeki 7,3 milyon yoksulun yaklaşık %80’inin yaşadığı kırsal alanlarda giderek daha fazla yoğunlaşıyor (Dünya Bankası, 2013). Bu raporun da gösterdiği gibi, eğitim sisteminde bu tür eşitsizlikler yeniden üretiliyor ve bu eşitsizliklerin üstesinden gelmeye yardımcı olmaktan çok onları güçlendirme eğilimindedir.

Tayland, özellikle Güneydoğu Asya’daki düşük ücretli ulusların artan baskısı altında olduğu için, ihracatta rekabet gücünü sürdürmede zorluklarla karşı karşıya. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2014-2015 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu, Tayland’ı genel küresel rekabet gücü açısından 144 ülke arasında 31. sırada yer alıyor. Bu, Singapur ve Malezya’nın çok altında ve Endonezya ve Filipinler hızla yetişiyor.

İlköğretime katılım oranları yüksek olmasına rağmen, Tayland’ın eğitim sisteminin kalitesi diğer ASEAN ülkelerinin çoğundan daha düşük sırada yer almaktadır. Ülkenin gelecekteki konumu, 70. sırada yer alan inovasyon kapasitesi tarafından da tehdit ediliyor.

Tayland’ın 2009 yılında araştırma ve geliştirmeye (GERD) brüt harcaması, bölgedeki en düşük harcama seviyelerinden biri olan gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) %0,25’iydi. Yenilik ve yükseltme için özel sektördeki düşük talep, Tayland’ın beyin göçüne ve beceri uyumsuzluklarına katkıda bulunarak büyüme beklentilerini kısıtlıyor.

Pek çok gelişmekte olan ekonomi gibi, Tayland da daha yüksek kaliteli işler yaratma ve daha yüksek beceriler için daha fazla talebi teşvik etme zorluğuyla karşı karşıya. Tayland ekonomisi, dünyadaki en düşük oranlardan biri olan %1’den daha az resmi işsizlik oranı ile karakterize edilse de, işgücü piyasasında birkaç zayıflık belirtisi var.

Katılım oranları, özellikle kadınlar için düşüktür: Erkeklerin %79’una kıyasla, 15 yaş ve üstü kadınların yalnızca %62’si işgücü piyasasına katılmaktadır. İşçilerin büyük bir kısmı emek yoğun faaliyetlerde istihdam edilmektedir: istihdamın tarımdan sanayiye kayması durmuştur. Endonezya’da %34 ve Malezya’da sadece %13’e kıyasla tarım hala işgücünün %40’ını istihdam ediyor.

Serbest meslek veya katkıda bulunan aile üyeleri tarafından yapılan işler olarak tanımlanan savunmasız istihdamda çalışanların payı, Tayland’da 2013’te erkeklerde %54 ve kadınlarda %57’nin üzerinde yüksek olmaya devam ediyor. Kayıt dışı istihdam, özellikle genç Taylandlılar arasında daha da yüksektir.

Gençlerin ücretsiz aile işlerine girmeleri ve okuldan işe geçiş sırasında geçici veya geçici istihdam dönemleriyle karşılaşmaları muhtemeldir. Bu tür yüksek kayıt dışılık seviyeleri, hem ekonomik hem de eğitimsel gelişmeyi kısıtlamakta, düşük beceriler, düşük talep ve düşük üretkenlik gibi olumsuz bir döngü yaratmaktadır. Eğitim düzeyi de işsizliği etkiler; İşsizlik oranları ortaokul mezunlarına kıyasla sadece ilköğretimi olan bireylerde neredeyse iki kat daha yüksektir.