Eğitim İstatistiği Vize Sınavı Yaptırma

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Eğitim İstatistiği Vize Sınavı Yaptırma

3 Şubat 2020 Analiz sonuçları analiz tekniği Eğitim İstatistiği Çeviri Eğitim İstatistiği Makale Eğitim İstatistiği Ödev Eğitim İstatistiği Proje Eğitim İstatistiği Tez Eğitim İstatistiği Vize Sınavı Yaptırma evlilik terapisi Excel kullanılarak Excel ve Spss dosyası istatistik tutum ölçeği korelasyon sayfası korelasyon teknikleri merkezi eğilim ve değişim ölçüleri SPSS kullanımı tutum ölçeği tutum puanı tutum puanı değişkeni tutum puanı ortalamaları tutum puanı sayfası varyans analizi veride güvenlik Verilerde uç değer verileri kullanarak verilerin ön koşulları 0
Eğitim İstatistiği Vize Sınavı Yaptırma

 

Veri Analizi ve Eğitim İstatistiği konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahip olan Ödevcim, size Veri Analizi konusunda ve tüm alanlarda destek olmak için burada. Dilerseniz tüm ödevinizi biz hazırlayalım, dilerseniz size dilediğiniz konuda özel ders verelim. Ödevcim ekibine ulaşmak çok kolay. Hemen whatsapp destek hattımızdan veya akademikodevcim@gmail.com mail adresimizden bizlere talebinizi iletebilir, ücretlerimiz hakkında fikir edinebilirsiniz. Hemen aşağıdaki projeyi veya farklı projelerinizi yaptırmak için tıklayınız…


Excel ve Spss dosyası arşivlerimizde saklıdır.

Analizlerinizi size gönderilen xlsx dosyasındaki verileri kullanarak yapınız.

  1. Excel dosyasında, tutum puanı sayfasında verilen tutum puanı değişkeni için merkezi eğilim ve değişim ölçülerini hesaplayınız. Verilerde uç değer olup olmadığını ve puanların dağılımının normal dağılımdan sapma düzeyini istatistiksel olarak uygun yöntem kullarak araştırınız.
  2. Excel dosyasında, korelasyon sayfasındaki 1. – 6. veriler için verilerin yapısına da uygun olan korelasyon tekniklerini kullanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi hesaplayınız ve hesapladığınız korelasyonları yorumlayınız.
  3. Excel dosyasında, tutum puanı sayfasında verilen tutum puanları için ortalamanın 60 puandan büyük olduğu iddia edilmektedir. Söz konusu iddiayı hipotez testi aşamalarını göstererek 0,05 1. Tip hata düzeyinde test ediniz.
  4. Excel dosyasında t testleri sayfasındaki;

a) 1. Veri için A şubesi puan ortalamasının 60 puandan yüksek olduğu iddasını 0,01 birinci hata düzeyinde hipotez testi aşamalarını gösterek araştırınız. Verdiğiniz kararın gücünü ve etki büyüklüğünü hesaplayarak yorumlayınız.

b) 2. Veri için aynı okulda yer alan A ve B şubesinin istatistik tutum ölçeği ortalamaları arasında B şubesi lehine manidar fark olduğu iddiasını 0,01 birinci tip hata düzeyinde hipotez testi aşamalarını göstererek test ediniz. Verdiğiniz kararın gücünü ve etki büyüklüğünü hesaplayarak yorumlayınız.

c) 3. Veri için 25 kişilik bir grup üzerinden yürütülen bir deneysel çalışmada deney grubunun 10 puanlık performans testinden aldıkları öntest ve son test puanları arasında fark olup olmadığını 0,05 birinci tip hata düzeyinde hipotez testi aşamalarını göstererek test ediniz. Verdiğiniz kararın gücünü ve etki büyüklüğünü hesaplayarak yorumlayınız.

  1. Excel dosyasıda varyans analizi sayfasında aynı okuldaki 3 şubeye uygulanan istatistiğe yönelik tutum ölçeği puanları verilmiştir. Şubelerin tutum puanı ortalamaları arasında fark olup olmadığını 0,05 birinci tip hata düzeyinde test ediniz. Fark bulursanız hangi şubenin lehine olduğunu post hoc testiyle araştırnız ve hangi post hoc testini kullandığınızı gerekçesiyle açıklayınız. Elde edilen sonucu etki büyüklüğü ile birlikte yorumlayınız.
  2. Excel dosyasında nonparametrik sayfasındaki;

a) Birinci veride güvenlik çalıştıran, bazen güvenlik çalıştıran ve hiç güvenlik çalıştırmayan okulların sayıları arasında uyum var mıdır? Ki-kare uyum testi ile test ediniz.

b) İkinci veride eğitim düzeyi ile cinsiyet arasında ilişki olup olmadığını ki-kare analizi ile test ediniz ve contingency korelasyon katsayısını hesaplayınız. Sonuçları yorumlayınız.

c) Üçüncü veride evlilik terapisi alan grubun durumluk öfke puanlarının terapi sonrasında manidar bir düzeyde azaldığı söylenebilir mi? Birinci tip hatayı 0,05 alarak ve hipotez testi aşamalarını göstererk test ediniz.

d) Dördüncü veride İngilizce ve Fransızca öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilerin genel akademik başarıları arasında manidar bir fark var mıdır? Birinci tip hatayı 0,01 düzeyinde tutarak ve hipotez testi aşamalarını göstererek test ediniz.

e) Beşinci veride farklı okul türlerinde okuyan öğrencilerin yabancı dil (İngilizce) puan ortalamaları arasında fark olup olmadığını 0,05 birinci tip hata düzeyinde test ediniz ve sonuçları yorumlayınız.

DİKKAT: Analizler elden, Excel kullanılarak veya SPSS kullanılarak cevaplanabilir. Ancak özellikle SPSS kullanımında tablo ve grafikler kes-kopyala ve yapıştır mantığı ile taşınmamalı, probleme uygun olarak, APA 6 standartlarında raporlanmalıdır. Tablo ve grafiklerde zorunlu olmadıkça yabancı kelimeler kullanmayınız. Ödevi teslim ederken raporun yanısıra analiz dosyaları da gönderilmelidir. Analiz sonuçları ve raporu kendi adınız ve dersin kodunun bulunduğu bir klasöre kopyalayınız. Klasörü sıkıştırdıktan sonra schoolgy’yi veya e-posta ile gönderilmelidir.
Verilerin analiz sonuçlarını raporlarken ilk önce bir iki cümle ile hangi analiz tekniğini seçtiğinizi (eğer size hangi analizi kullancağınız söylenmediyse) açıklayınız. Seçtiğiniz analiz için verilerin ön koşulları (varsayımaları) sağlayıp sağalamadığını kontrol etmeyi unutmayınız.

Excel ve Spss dosyası arşivlerimizde saklıdır.


Veri Analizi konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahip olan Ödevcim, size Veri Analizi konusunda ve tüm alanlarda destek olmak için burada. Dilerseniz tüm ödevinizi biz hazırlayalım, dilerseniz size dilediğiniz konuda özel ders verelim. Ödevcim ekibine ulaşmak çok kolay. Hemen whatsapp destek hattımızdan veya akademikodevcim@gmail.com mail adresimizden bizlere talebinizi iletebilir, ücretlerimiz hakkında fikir edinebilirsiniz. Hemen yukarıdaki projeyi veya farklı projelerinizi yaptırmak için tıklayınız…


 

Bir yanıt yazın