İş Dokusu – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

İş Dokusu – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

30 Ağustos 2021 Aynı dokuyu oluşturan hücrelerin ortak özellikleri Aynı dokuyu oluşturan hücrelerin ortak ve farklı özellikleri Doku hücreleri nedir 0
Araştırma Nedir?

Galiçya’da İş Piyasasının Mevcut Durumu

Şimdiye kadar sunulan sosyo-demografik veriler göz önüne alındığında, Galiçya’daki işgücü piyasası için olumsuz sonuçlara yol açan aktif nüfus artışının durgunlaşması şaşırtıcı değildir: iş kaybı ve işgücü piyasasında kuşak değişikliğinin olmaması gerekir.

Aslında, De Miguel ve ark. (2011), Galiçya’daki aktif nüfustaki düşüş, farklı analizlerde dikkate alınması gereken bir sosyo-ekonomik sabittir. İspanya’nın aktif nüfusunun yüzdesi Galiçya’nın yüzdesini 6 ile aşıyor; bu, trendin tam tersi olduğu 1990’ların başında gerçekleşmedi.

Aynı zamanda, 2016 yılında işsiz işçi sayısının 18.500 kişi azaldığını, ancak rakamlar işgalin yalnızca 17.000 kişi arttığını gösteriyor. 16 ila 34 yaş arasındaki işçiler toplamın yalnızca dörtte birini temsil ediyor. Galiçya nüfusu, 50 yıl boyunca aktif çalışanların %20’sini aşıyor. Ayrıca, işsizlik oranı 2013 yılından itibaren kademeli olarak azalmakta olup, o yıl %22 iken 2016 yılında %17,2’ye gerilemiştir.

Çalışanların eğitim düzeyine göre, 2016 yılında en yüksek işsizlik yüzdesi okuma yazma bilmeyen grupta (%52,3) olup, bunu CNED- göre eğitimi orta öğretimle sınırlı olan işçiler (IGE 2017d) izlemektedir. 14 (INE 2014; IGE 2017d), buna %37,3 ile Zorunlu Orta Öğretim, Bakalorya ve orta Mesleki Eğitim (VET) dahildir. Üçüncü sırada (%32,8) ilköğretime sahip işsizleri ve son olarak da %12,1’lik bir işsizlik oranıyla -yüksek derecede mesleki eğitim ve öğretim ve üniversite eğitimlerini içeren- yüksek öğrenim görmüş işsizleri buluyoruz.

Sosyo-ekonomik gerçekliği birincil, ikincil, inşaat, hizmet ve faaliyet dışı farklı üretim sektörleri perspektifinden değerlendirdiğimizde, 2016 yılında hizmet sektörünün neredeyse üç sektörle birlikte en yüksek işsizlik oranına sahip ekonomik kategori olarak öne çıktığını görüyoruz. Galiçya’daki her dört işsizden biri bu sektörden geliyordu (%64.31), bunu toplamın %12.38’i ile sanayi […] sektörü izledi, bu yüzde inşaat alanına çok benzer bir yüzde (%11.35) oranındadır.

Bunu akılda tutarak, birincil sektörün %4,03 oranı ile daha az işsizi içerdiğini ve işsizlerin %7,93’ünün faaliyetsiz kategorisinde yer aldığını belirtmek gerekir. Bununla birlikte, dikkate aldığımız ekonomik sektöre bağlı olarak farklı derecelerde olsa da, yıllık işsizlik düzeyi (2013-2016) genelleştirilmiş bir şekilde düşmektedir.

Ayrıca, eğitimi ortaöğretimle sınırlı olan işçilerin meslekleri %53,43 ile yüksek eğitim görmüş olanlar (%41,87) ile bunu takip etmektedir. Kalan eğitim seviyeleri, eğitimi olmayanlar için istihdamın %0,08’ini ve ilköğretime sahip olanlar için %4,52’sini içermektedir.

Ekonomik sektörlere göre veriler açısından bakıldığında, hizmet sektörü %70,68’lik doluluk oranı ile diğer sektörlerin üzerinde öne çıkıyor. Bu nedenle, çok işçi çalıştıran sektörlerin işsiz sayısının da daha fazla olduğu varsayılmalıdır. Diğer sektörler kalan işgal yüzdesini biriktiriyor: %29,32.

Doku Nedir
Kan doku
Resimde doku
NG Seramik iş başvurusu Formu
Sinir doku
Doku hücreleri nedir
Aynı dokuyu oluşturan hücrelerin ortak ve farklı özellikleri
Aynı dokuyu oluşturan hücrelerin ortak özellikleri

Galiçya Özerk Bölgesindeki İş Dokusunun Bazı Özellikleri

İspanya’da, enerji ve sanayi sektörleri, büyük ve orta ölçekli şirketlerin çoğunu biriktirmektedir. Bu anlamda, enerji sektörü çok sayıda büyük şirkete sahiptir (%1.7), bunu imalat sanayi, maden çıkarma sanayi ve finansal aracılık sektörü (%0,4) izlemektedir.

Bu arada mikro girişim, finansal aracılık, gayrimenkul veya ticari hizmetler sektörleriyle – diğer sektörlerden daha yüksek bir ortalama ile, konaklama ve ticaret veya araç onarımı ile ilgilidir. Eğitim sektörü ile ilgili olarak, küçük ve orta ölçekli şirketlerin varlığının altını çizmemiz gerekiyor.

Öte yandan, Galiçya iş gerçekliği esas olarak maaşlı çalışanı olmayan şirketlerden (%54) oluşurken, mikro işletmeler çalışanları olan şirketler arasında çoğunluktur (%42,36). Orta ve büyük ölçekli firmalar ise 1105 rakamına ulaşıyor ve aralarında iş gücü büyüklüğü nedeniyle öne çıkan iki firma var: biri tekstil sektöründen, diğeri otomotiv sektöründendir.

Bu nedenle, üçüncül sektör en fazla şirketi içerir, kesin olarak toplamın %78.69’u. Bu sektör orta ve büyük şirketlerin çoğunu (653) kapsıyor, toplamda 1105 şirketten bahsediyoruz. Sanayi sektörü Galiçya’da bir referans kategorisi değildir, çünkü mikro işletmelerin çoğunlukta olduğu bir sektör olan bölgemizde faaliyet gösteren toplam firma sayısının sadece %6,24’ünü içermektedir.

İnşaat sektörü (%15.07), çalışanı olmayan şirketlerin yüksek oranda varlığı ile karakterize edilir ve mikro işletmelerle birleştiğinde, bu sektörde bulunan hemen hemen tüm firmaları içerir -28.973- inşaat alanında faaliyet gösteren toplam 29.777 şirket Galiçya’da yer alır.

Galiçyaca Bağlamda Sürekli Mesleki Eğitim: İş Uygulamasının Faktörlerini Tanımlama

Şimdi Galiçya’nın özerk bölgesinde sürekli eğitim gerçeğini bağlamsallaştırmaya çalışacağız. Başka bir bölümde, İspanya’da CVET sağlamaktan sorumlu farklı acentelere hitap ettiğimizi hatırlamakta fayda var. Kamu idareleri veya üniversitelerin yanı sıra özel eğitim kurumları veya farklı sektörlerdeki şirketlerden de söz edilmelidir.

Dikkatimiz ikincisine, yani Galiçya’da yürütülen bir çalışmayı referans olarak kullanarak ve onu diğer raporlar ve istatistiksel verilerle ilişkilendirerek bölgedeki ticari kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen eğitim eylemlerine odaklanmaktadır.

Galiçya’da Sürekli Eğitim Modelinin İşleyişine İlişkin Temel Hususlar

Galiçya şirketlerinin bir bütün olarak eğitim durumu, Galiçya’daki mikro işletmelerin baskınlığı tarafından belirlenen firmaların büyüklüğü dışında, İspanya’nın geri kalanından çok fazla farklı değildir. Bu şekilde Galiçya’daki orta ve büyük şirketlerin çoğunluğu çalışanlarına yönelik eğitimler gerçekleştirirken, mikro işletmeler ve küçük işletmeler oranlarının oldukça altında kalmaktadır.

İspanya’da 2006’dan beri, istihdam için eğitimden (FPE) bahsediyoruz: son yıllarda, özellikle 2013’ten bu yana, yeni sürekli eğitim modeline katkılarında özerk bölgelerin rolünü artıran bir iş ve eğitim anlaşması, çok yıllı senaryoda eğitim faaliyetlerinin planlama ve değerlendirme sürecinde daha fazla işbirliği ile gerçekleştirilir.

Bu şekilde, mevcut düzenlemeler CVET’i FPE sisteminin eğitim girişimlerinden biri olarak görmektedir: şirketlerin çalışanlarına, becerilerini ve mesleki niteliklerini geliştirmelerini ve hatta yenilerini kazanmalarını sağlamak için programladığı eğitim vardır.

FUNDAE (2017a) tarafından sağlanan veriler dikkate alındığında, çalışanlarına sürekli eğitim veren toplam şirket sayısında dalgalanmalar olmuştur.

Daha spesifik olarak, 2011’de hem İspanyolca hem de Galiçyaca seviyelerinde güçlü bir yükseliş var. Toplam kayıtlı şirket sayısının 2010 yılında İspanyol şirketlerinin %11,6’sı ve Galiçya şirketlerinin %15,82’si eğitim vermiştir. 2012 yılında bu oranlar sırasıyla %14,36 ve %19,46’dır.

Ancak, 2014’te ulusal ve bölgesel düzeylerde ciddi bir düşüş başladı ve İspanya ve Galiçya’da sürekli eğitim geliştiren şirketlerle ilgili olarak sırasıyla %11,36 ve %13,64’lük mevcut yüzdelere ulaştı.

Bu rakamlar ve eğitim dalgalanmaları, Galiçya’da gerçekleştirilen ve katılımcı şirketlerin %34’ünün 2012’de ve %50,6’sının 2013’te eğitim eylemleri geliştirdiğini gösteren bir çalışma ile büyük ölçüde örtüşmektedir.