İzlanda’da İngilizcenin Varlığı – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

İzlanda’da İngilizcenin Varlığı – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

19 Ocak 2022 Iceland izlanda'da yaşamak izlandanın başkenti 0
Kişiselleştirilmiş Öğretim Planlayıcısı – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

İzlanda’da İngilizce Eğitimi ve Kullanımını Çerçeveleyen

Politikalar ve Bağlamlar

Bu bölüm İzlanda’da İngilizce kullanımını çerçeveleyen sosyal, dilsel ve eğitim politikalarına genel bir bakış sunmaktadır. İzlandalılar, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana günlük yaşamlarında İngilizceye kolayca erişebildiler. İngilizce eğitimi erken başlar ve ortaokuldan mezun olduklarında İzlandalı öğrenciler on yıla kadar İngilizce eğitimi almış olur. İzlanda’daki İngilizcenin önemli varlığını yansıtmadıkları için, eğitim ve dil politikaları İzlanda’nın karmaşık dil ekolojisi ile uyumsuz olarak görülmektedir.

İngilizceyi diğer yabancı dillerle birlikte sınıflandıran Ulusal Müfredat Kılavuzları, uygulamayı kısıtlayabilir. Bölüm, İngilizce ile iletişimin kısa bir tarihsel özeti ile başlamaktadır. Tarihsel hesabın ardından, geçerli İskandinav ve İzlanda dil politikalarına bir giriş yapılır.

Bölümün büyük kısmı eğitim politikalarına, özellikle de ilk ve orta düzeyde çocuklara yönelik İngilizce eğitimi için Ulusal Müfredat Kılavuzlarına ayrılmıştır. Bölüm, öğretim uygulamaları ve açıklanan politika ve uygulamaların eğitimsel çıktıları üzerine yapılan çalışmalara kısa bir genel bakış ile sona ermektedir. Bulgular, çocukların İngilizce yeterliliklerinin çoğunu sınıf dışında edindiklerini göstermektedir.

İzlandalıların dilsel repertuarları ve içinde işlev gördükleri dilsel alanlar iyi anlaşılmamıştır. Bu bölüm, “İzlanda’da Yeni Bir Dilbilimsel Bağlamda İngilizce” uzunlamasına projesinin bulguları hakkında, özellikle İngilizce’nin kazanılmış yeterliliği ve işleviyle ilgili olan bu kitaptaki bölümlerin geri kalanı için bir zemin sağlar.

İzlandalılar, coğrafi olarak izole olmalarına rağmen, nesiller öncesine dayanan bir dil öğrenme ve yabancı dil karşılaşma geleneğine sahiptir. Son yıllarda İngilizce kolayca erişilebilir hale geldi ve İzlandalıların genel İngilizce yeterliliği nispeten yüksek. İzlanda, 2015 uluslararası TOEFL sınavlarında en başarılı on kişi arasında yer alıyor.

İngilizce eğitimi erken başlar ve ortaokuldan mezun olduklarında İzlandalı öğrenciler on yıla kadar veya daha fazla İngilizceye sahip olurlar. Bu, okul dışında yoğun maruz kalmaya ek olarak. Bu bölümde gözden geçirilen çalışmalarda gösterildiği gibi, öğrencilerin genç yaşta konuşma İngilizcesini anlama becerisine yoğun İngilizce maruziyeti yansımaktadır.

Bununla birlikte, dil ve eğitim politikaları İzlanda’daki bu İngilizce varlığını yansıtmaz ve İngilizce’yi sınıfla sınırlı olan diğer yabancı dillerle kategorize eden Ulusal Müfredat Kılavuzları da yansıtmaz. Bağlantısızlık, İngilizce öğretiminin uygulanmasını ve öğretimin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamadaki etkinliğini etkileyen gerilimlere neden olur. Dil ve eğitim politikası ile dilsel gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İzlanda’da İngilizcenin varlığına dair çok kısa bir tarihsel genel bakışla başlayan bu bölümün konusudur.


irlanda’nın ingilizcesi
izlanda’da yaşayan türkler
Iceland
izlanda’nın başkenti
İzlandaca
izlanda’nın zenginlik kaynakları
İzlanda dili
izlanda’da yaşamak istiyorum


İzlanda’da İngilizcenin Varlığı

Kısa Bir Tarihsel Bakış

İzlanda’daki dil teması, adanın coğrafi izolasyonuna rağmen yeni bir olgu değildir. Dış dünya ile temas, dokuzuncu yüzyılda yerleşim zamanından itibaren iyi belgelenmiştir. İlk olarak, ortak bir İskandinav dili olan Eski İskandinav dilinin karşılıklı olarak anlaşılabilir çeşitleri, diğer İskandinav halklarıyla ve hatta Britanya Adaları ve ötesindeki sakinlerle iletişim kurmak için kullanıldı. Danca, İzlanda’da on üçüncü yüzyıldan yirminci yüzyılın ikinci yarısında daha uzak bir Germen kuzeni olan İngilizce ile değiştirilene kadar ikinci bir dil haline geldi.

İzlanda, on üçüncü yüzyılın son bölümünden 1944’teki bağımsızlığına kadar bir Danimarka kolonisiydi ve Danca, bir dereceye kadar İzlanda’daki yüksek öğrenim, hükümet ve ticaret diliydi. Başlangıçta, Danca ile yoğun temasın İzlanda dili ve kullanımı üzerinde bir etkisi olabilir. Ancak 19. yüzyılın ortalarında Romantik hareketin etkisi altında şiddetli bir milliyetçilik gelişti ve İzlandacayı “arındırmak” ve onu “klasik Eski İzlanda modellerine” yaklaştırmak için başarılı çabalar gösterildi.

İzlandaca başından beri yazılı bir dildi ve resmi hükümet belgelerinin çoğu hem Danca hem de İzlandaca yazılmıştı. İzlanda’daki eğitimli sınıfların çoğu, eğitimlerini Danimarka’da aldı ve ticaret büyük ölçüde Danca’da yapıldı. Danca, aslında yüzyıllardır İzlanda’da ikinci bir dildi, ancak genel nüfusun, özellikle ticaret merkezlerinin dışında, Danca konuştuğu konusunda bazı şüpheler var.

Bununla birlikte, 1990’lara kadar, İzlanda okullarında öğretilen ilk yabancı dil Danca idi, yetişkinler ve çocuklar tarafından okunan popüler dergiler, filmler gibi çoğunlukla Danimarka’dan ithal edildi (Danimarka dilinde yazılmıştır). İzlandalıların Danimarka dili yeterliliğinin genişliğine veya derinliğine bakılmaksızın, Danimarka dili İzlanda’da yirminci yüzyılın ortalarına kadar sürekli bir varlıktı.

İzlanda’da İngilizce kullanımının ilk sözü, İzlanda’ya seyahat eden ziyaretçiler ve kaşiflerle yapılan on sekizinci yüzyıldaki günlük girişlerinde ve açıklamalarında görülür. Daha önce, İngilizler ve İzlandalılar arasında, bilim adamları tarafından “İngiliz Yüzyılı” olarak adlandırılan 15. yüzyılda ticaret gelişti, ancak ticaret sırasında dilin kullanımına dair hiçbir kaynak mevcut değil.

İngiltere ve İzlanda sularında avlanan İngiliz balıkçılarla ticaretin yeniden artması ve daha sık buharlı gemi ziyaretlerinin daha fazla yabancı yolcu getirmesi nedeniyle, İngilizce yeterliliğine duyulan ihtiyaç on dokuzuncu yüzyılın ortalarında arttı. Diğer ülkelerde olduğu gibi, İngiltere ile artan ticaret, İngilizce bilme ihtiyacını artırdı ve İzlandalı tüccarlar, oğullarını İngiliz dili ve kültürü okumak için İngiltere’ye göndermeyi avantajlı buldular. Evde yetişkin eğitimi, özellikle İngiliz ticaretine hizmet edenler için İngilizce çalışmalarını kapsamaya başladı.

Amerika’ya göç, İzlanda’daki İngilizce diline aşinalığı güçlendiren 1870’lerde başladı. İlk İzlandaca İngilizce sözlüğü 1896’da yayınlandı ve 1927’de Reykjavik’te bir İngilizce kitapçı kuruldu. Yirminci yüzyılın başında İzlandalılar eğitimlerini sık sık İngiltere’de aradılar. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları, dünya çapında daha fazla Anglo Sakson kültürel etkisine yol açarak İzlanda’ya da uzandı.

İngiliz askerlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda İzlanda’ya gelişiyle, özellikle İzlanda’nın İngilizler tarafından işgal edilen coğrafi bölgelerinde, İngilizce ile temas. İkinci Dünya Savaşı sırasında, yaklaşık 25.000 İngilizce konuşan asker, İzlanda’daki günlük yaşamın bir parçası haline geldi ve ardından 42.000’den fazla Amerikalı asker geldi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerikan varlığı 2006 yılına kadar devam etti.

İngiliz ve Amerikan askerlerinin hizmetlere ihtiyacı vardı ve yerel işletme sahipleri ve tezgâhtarlar kısa sürede biraz İngilizce öğrendi. O zamanlar İzlanda’nın yalnızca yaklaşık 120.000 nüfusu vardı, bu nedenle işgalin İzlanda’daki günlük yaşam üzerindeki etkisi savaş sırasında genişti. Keflavík’teki Amerikan askeri üssünün, İzlandalıların da dinlediği İngilizce eğlence yayınlayan ve üssün kapatıldığı 2006 yılına kadar İngiliz ve Amerikan popüler kültürünün yayılmasını kolaylaştıran kendi radyo ve televizyon istasyonları vardı.