Metinsel Analiz – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Metinsel Analiz – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

18 Kasım 2022 Metin analizi ile alternatif görüş geliştirme arasında Metin analizi yöntemi Metin çözümlemesi örnekleri 0
Metinsel Analiz – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Öğrencilerin Dijital Eserlerinin Çok Modlu ve Metinsel Analizi

Dijital Müfredat Okuryazarlıkları (DCL) projesi paketinin bir parçası olarak yürütülen bir analize dayanmaktadır. DCL projesi, Pedagoji ve Uygulama Araştırma Merkezi’ndeki (CRPP) en önemli projelerden biridir ve diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki genel soruları ele alır:

1. Öğretmenler, öğrencileri bilim ve tarih alanında genişletilmiş projeler üzerinde çalışmaya nasıl hazırlar (yani, odaklanmış konular etrafında oluşturulmuş ve çeşitli (kaynak)kaynak materyalleri kullanarak)?
2. Öğrenciler projeleri üzerinde çalışırken dilsel ve çok modlu bilgileri nasıl toplar ve sentezler?

Bu makale özellikle, çok modlu bilginin stratejik kullanımına özel önem verilerek, bir öğrenme görevinin gerekliliklerinin yerine getirilmesinde sunulmak üzere öğrenciler tarafından hazırlanan dijital ürünleri analiz etmeye çalışan bir çalışmanın bulgularına odaklanmaktadır.

Görev taleplerine yanıt olarak, öğrenciler internetin siber ortamında bilgi aramaları yapmak, ilgili bilgileri çıkarmak ve öğrenme performanslarının kanıtı olarak bir yapı oluşturmak zorunda kaldılar.

Literatür İncelemesi

Çalışmamız, alandaki son iki gelişme tarafından bilgilendirildi. İlk olarak, Avustralya’da ortaya çıkan tür hareketinin teori ve pratiğinden yararlanıyoruz.

Bir türü, “konuşmacıların kültürümüzün üyeleri olarak katıldıkları aşamalı, hedefe yönelik, amaçlı bir etkinlik” olarak tanımlar. Türlere örnek olarak dişçi randevusu almak, sebze satın almak, hikaye anlatmak, makale yazmak, iş başvurusu yapmak, editöre mektup yazmak, birini akşam yemeğine davet etmek vb.

Türe ilişkin bu görüş, İlk ve Orta Okullar için İngiliz Dili Müfredatı 2001’de açıklamalar, açıklamalar, bilgi raporları, anlatılar, prosedürler, anlatımlar ve konuşmalar ve kısa işlevsel metinler dahil olmak üzere metin türleri biçiminde sunulur.

Her metin türü, belirli bir tür sosyal etkinlik gerçekleştirir ve belirli bir organizasyon yapısı ve belirli dil özellikleri kümeleri sergiler. Metin türleri, hayatımızda ve toplumda işlev gördüğümüz ve disiplin bilgisinin inşa edildiği ve aktarıldığı araçlar arasındadır. Aşağıda, okul tarihi ve bilimindeki metin türleri kısaca açıklanmaktadır.

Tarihteki Metin Türleri

Tarihte dört geniş metin türü vardır: geçmişi kaydetmeye veya kronikleştirmeye hizmet eden metinler, geçmişte nasıl bir şey olduğunu anlatan metinler, olayların neden veya nasıl gerçekleştiğini açıklamaya hizmet eden metinler ve belirli bir tartışmayı savunan argüman metinleri. geçmişin yorumu. Öğrenci yapıtlarını temel alarak kodladığımız en spesifik kategoriler şunlardır: Tarihsel anlatım, Bilgi raporu, Tarihsel anlatım, Faktöriyel açıklama, Sonuçsal açıklama, Açıklama, Tartışma ve Meydan Okuma.


Metin çözümlemesi örnekleri
Metin analizi
Metin analizi nedir
Metin analizi yöntemi
Metin analizi nasıl yapılır
Metin analizi nedir felsefe
Metin Analizi programı
Metin analizi ile alternatif görüş geliştirme arasında


Okul Biliminde Metin Türleri

Okul bilimindeki metinler dört geniş sosyal amaç türünü gerçekleştirir: bilim yapmak, olayları bilimsel olarak açıklamak, bilimsel bilgileri düzenlemek ve bilime meydan okumak. Okul bilimindeki başlıca metin türleri şunları içerir: Prosedür, Sıralı açıklama, Nedensel açıklama, Teorik açıklama, Faktöriyel açıklama, Sonuç açıklaması, Bilgi raporu, Açıklama ve Tartışma vb.

Multimodalite: Öte yandan, disiplinler arası öğretme ve öğrenmenin multimodal doğasına da dikkat çekiyoruz. “Çok modluluk” ile, anlamların oluşturulduğu ve bir eğitim kurumunda öğrenmenin çeşitli anlam oluşturma, göstergebilimsel kaynaklar, dil, görsel imgeler, jest ve ses ve diğerlerinin entegrasyonu yoluyla gerçekleştiği olgusunu kastediyoruz.

Mevcut araştırmadan elde edilen genel sonuçlardan biri, çok modlu metin analizinin son on beş yılda önemli ölçüde ilerleme kaydetmesine rağmen, artık çok modlu metinlerin yapısının ve anlam oluşturma potansiyellerinin tanımlanmasından ayrıntılı bir betimlemeye geçilmesi gerektiğidir.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin bu potansiyelleri günlük eğitim ortamlarında nasıl kullanabilecekleri ve kullandıkları ve disiplinlerin ve bunların okullardaki müfredat tezahürlerinin nasıl farklı şekilde yapılandırıldığı ve çok modlu metinsel deneyimleri çalıştırdığına dair yakından bir çalışmadır.

Örnek Seçimi ve Görev Tanımları

Bu çalışmaya yedi okul katılmıştır ve akademik olarak iyi performans gösteren okullardan akademik başarılarında ulusal ortalamanın gerisinde kalan okullara kadar uzanan bir süreklilik içinde akademik kapasitelerindeki farklılık nedeniyle seçilmişlerdir.

Bu okullar ayrıca BT becerileri müfredat profillerinde belirgin bir tezat oluşturuyor ve öğrencileri için BT zenginleştirme programlarını uygulama yaklaşımlarında farklılık gösteriyor. Bu nedenle, çalışmaya katılan öğrenciler, akademik yetenekleri ve BT bilgi birikimleri açısından bir karışımdı.

Öğrenciler, interneti kullanarak çevrimiçi bilgi aramalarını yürüterek ve bir yapay yapı oluşturarak, görevde öngörülen problem ifadesini işbirliği içinde çözmek için eşleştirildi.

Bu çalışmanın amacı doğrultusunda toplam 25 dijital eser toplanmış ve analiz edilmiştir. 7 okuldaki araştırma alanları, ya BT kaynak odaları ya da İnternet erişimi için LAN noktalarının mevcut olduğu bilgisayar laboratuvarlarıydı.

Öğrencilere Tarih ve Fen olmak üzere iki disiplin konusunu kapsayan toplam üç bilgi problemi çözme görevi uygulanmıştır. Her öğrenci çiftinin üç görevden birine atandığı toplam iki Fen ve bir tarih görevi tasarlandı.

Okullar, bireysel ihtiyaçlarına göre, çeşitli disiplin konuları için belirlenen müfredatta tanımlanan konuları ele alma sırasına göre esneklikle donatılmıştır.

Bu, bu araştırma çalışmasının yürütüldüğü noktada okullarda şimdiye kadar işlenen konular ile görev arasında bir eşleşme olduğundan emin olmak için katılımcı öğrencilere uygulanan görevlerin seçimini gerektirmiştir.

Tarih görevi, Erken Uygarlıklar konusundayken, iki Bilim görevi Uzunluk ve Hücreleri Ölçme konularındaydı. Bu belgenin ekinde öğrencilere verilen görevlerin ayrıntıları yer almaktadır.

Veri Toplama Prosedürleri

Programlar, katılımcı okullardaki sorumlu öğretmenlerle birlikte çalışılmıştır. Tüm deneysel oturumlar, genellikle sabahları gerçekleştirilen okul etkinliklerinin en az kesintiye uğramasını sağlamak için okul saatlerinden sonra öğleden sonra gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilere verilen bilgi problemi çözme görevini tamamlamaları için toplam 25 dakika verildi. Çevrimiçi ekran hareketleri, bir ekran yakalama yazılımı olan Snapzpro kullanılarak yakalandı ve kaydedildi. Tek tip deneysel koşulları sağlamak için, oturum süresince öğrencilere herhangi bir yardım sunulmamıştır.

Öngörülen 25 dakikalık süre sonunda öğrencilerin web hareketlerinin kaydı durdurulmuş ve video kayıtlarının Quicktime film dijital formatında elde edilmesi için işlem yapılmıştır. Öğrenciler tarafından oluşturulan ilgili eserler de bu çalışmanın veri analizi aşaması için ilgili filmlerle birlikte kaydedildi ve saklandı.