Muhasebe Dersine Nasıl Çalışırız?

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Muhasebe Dersine Nasıl Çalışırız?

20 Ocak 2018 En İyi Ödev Ev Ödevleri Muhasebe Ödev Ödevcim Verimli Ders Çalışma Yolları 0

 •Düz Hesap Planı Kullanmak ve Öğrenmek
Hesap Kodu ve Hesap İsimleri
1)DÖNEN VARLIKLAR
10) HAZIR DEĞERLER

100)Kasa
101)Alınan Çekler
102)Bankalar
103)Verilen Çek Ve Ödeme Emirler(-)
108)Diğer Hazır Değerler

11)MENKUL KIYMETLER
110) Hisse Senetleri
111) Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bono
112)Kamu Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
118)Diğer Menkul Kıymetler
119)Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

12)TİCARİ ALACAKLAR
120)Alacaklar
121)Alacak Senetleri
122)Alacak Senetleri Reeskontu(-)
126)Verilen Depozito Ve Teminatlar
128)Şüpheli Ticari Alacaklar
129)Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

13)DİĞER ALACAKLAR
131)Ortaklardan Alacaklar
132)İştiraklerden Alacaklar
133)Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
135)Personelden Alacaklar
136)Diğer Çeşitli Alacaklar
137)Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
138)Şüpheli Diğer Alacaklar
139)Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

14)
15) STOKLAR
151)İlk Madde Malzeme
152)Yarı Mamüller – Üretim
153)Ticari Mallar
157)Diğer Stoklar
158)Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
159)Verilen Sipariş ve Avanslar

16)
17)
18 )GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180)Gelecek Aylara Ait Giderler
181)Gelir Tahakkukları

19) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190)Devreden KDV
191)İndirilecek KDV
192)Diğer KDV
193)Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
195)İş Avansları
196)Personel Avansları
197)Sayım Ve Tesellüm Noksanları
198)Diğer Çeşit Dönen Varlıklar
199)Diğer Dönen Varlıklar Karşılıklığı(-)

2) DURAN VARLIKLAR
22)TİCARİ ALACAKLAR
220)ALICILAR
221)ALACAK SENETLERİ
222)ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)
224)KAZANILMAMIŞ FİN.KİR.FAİZ GELİRLERİ(-)
226)VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
229)ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

23) DİĞER ALACAKLAR
231)Ortaklardan Alacaklar
232)İştiraklerden Alacaklar
233)Bağlı Ortaklardan Alacaklar
235) Personelden Alacaklar
236)Diğer Çeşitli Alacaklar
237)Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
239)Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

24)MALİ DURAN VARLIKLAR
240)Bağlı Menkul kıymetler
241)Bağlı Menkul Kıy. Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
242)İştirakler
243)İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
244)İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
245)Bağlı Ortaklıklar
246)Bağlı Ortaklık Sermaye Taahhütleri(-)
247)Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
248)Diğer Mali Duran Varlıklar
249)Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)

25)MADDİ DURAN VARLIKLAR
250)Arazi Ve Arsalar
251)Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri
252)Binalar
253)Tesis,Makine ve Cihazlar
254)Taşıtlar
255)Demirbaşlar
256)Diğer Maddi Duran Varlıklar
257)Birikmiş Amortismanlar(-)
268)Yapılmakta Olan Yatırımlar(-)
269)Verilen Avanslar

26) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260)Haklar
261)Şerefiyeler
262)Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
263)Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
264)Özel Maliyetler
267)Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268)Birikmiş Amortismanlar(-)
269)Verilen Avanslar
27) ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
271)Arama giderleri
272)Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
277)Diğer Tüketime Tabi Varlıklar
278)Birikmiş Tükenme Payları(-)
279)Verilen Avanslar


28)GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI
280)Gelecek Yıllara Ait Giderler
281)Gelir Tahakkukları

29)DİĞER DURAN VARLIKLAR
291)Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
292)Diğer KDV
293)Gelecek yıllara ihtiyaç stokları
294)Elden Çıkar. Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
295)Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
297)Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298)Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
299)Birikmiş Amortismanlar (-)


3) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
30. Mali Borçlar
300. Banka Kredileri
303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
309. Diğer Mali Borçlar


32. Ticari Borçlar
320. Satıcılar
321. Borç Senetleri
322. Borç Senetleri Reeskontu(-)
326. Alınan Depozito Ve Teminatlar
329. Diğer Ticari Borçlar


33. Diğer Borçlar
331. Ortaklara Borçlar
332. İştiraklere Borçlar
333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335. Personele Borçlar
336. Diğer Çeşitli Borçlar
337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)


34. Alınan Avanslar
340. Alınan Sipariş Avansları
349. Alınan Diğer Avanslar
35. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri


36. Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar
361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
37. Borç Ve Gider Karşılıkları
370. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
372. Kıdem Tazminatı Karşılığı
373. Maliyet Giderleri Karşılığı
379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları


38. Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
381. Gider Tahakkukları


39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391. Hesaplanan Kdv
392. Diğer Kdv
393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar


4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

40. Mali Borçlar
400. Banka Kredileri
405. Çıkarılmış Tahviller
407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
409. Diğer Mali Borçlar
42. Ticari Borçlar


420. Satıcılar
421. Borç Senetleri
422. Borç Senetleri Reeskontu(-)
426. Alınan Depozito Ve Teminatlar
429. Diğer Ticari Borçlar


43. Diğer Borçlar
431. Ortaklara Borçlar
432. İştiraklere Borçlar
433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436. Diğer Çeşitli Borçlar
437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
438. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar


44. Alınan Avanslar
440. Alınan Sipariş Avansları
449. Alınan Diğer Avanslar
47. Borç Ve Gider Karşılıkları
472. Kıdem Tazminatı Karşılığı
479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları


48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481. Gider Tahakkukları
49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
492. Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
493. Tesise Katılma Payları  

499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar


5. ÖZ KAYNAKLAR


50. Ödenmiş Sermaye
500. Sermaye
501. Ödenmemiş Sermaye(-)


52. Sermaye Yedekleri
520. Hisse Senetleri İhraç Primleri
521. Hisse Senedi İptal Kârları
522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
524. Maliyet Artışları Fonu
529. Diğer Sermaye Yedekleri


54. Kâr Yedekleri
540. Yasal Yedekler
541. Statü Yedekleri
542. Olağanüstü Yedekler
548. Diğer Kâr Yedekleri
549. Özel Fonlar


57. Geçmiş Yıllar Kârları
570. Geçmiş Yıllar Kârları
58. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
580. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
59. Dönem Net Kârı (Zararı)
590. Dönem Net Kârı
591. Dönem Net Zararı(-)


6. GELİR TABLOSU HESAPLARI
60. Brüt Satışlar
600. Yurt İçi Satışlar
601. Yurt Dışı Satışlar
602. Diğer Gelirler
61. Satış İndirimleri(-)
610. Satıştan İadeler(-)
611. Satış İndirimleri(-)
612. Diğer İndirimler(-)
62. Satışların Maliyeti(-)
620. Satılan Mamuller Maliyeti(-)
621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
622. Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623. Diğer Satışların Maliyeti(-)
63. Faaliyet Giderleri(-)
630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
631. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
632. Genel Yönetim Giderleri(-)


64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar
640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642. Faiz Gelirleri
643. Komisyon Gelirleri
644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
645. Menkul Kıymet Satış Kârları
646. Kambiyo Kârları
647. Reeskont Faiz Gelirleri
648. Enflasyon Düzeltme Kârları
649. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar
65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)
653. Komisyon Giderleri(-)
654. Karşılık Giderleri(-)
655. Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
656. Kambiyo Zararları(-)
657. Reeskont Faiz Giderleri(-)
658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
659. Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-)
66. Finansman Giderleri(-)
660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
67. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
68. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
689. Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
69. Dönem Net Kârı Veya Zararı
690. Dönem Kârı Veya Zararı
691. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
692. Dönem Net Kârı Veya Zararı
697. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
698. Enflasyon Düzeltme Hesabı
7. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)


70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
71. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
710. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı
711. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
712. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı
713. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı
72. Direkt İşçilik Giderleri
720. Direkt İşçilik Giderleri
721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
722. Direkt İşçilik Ücret Farkları
723. Direkt İşçilik Süre Farkları
73. Genel Üretim Giderleri


730. Genel Üretim Giderleri
731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri
734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
74. Hizmet Üretim Maliyeti
740. Hizmet Üretim Maliyeti
741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
75. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
750. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
751. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
752. Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları
76. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
760. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
761. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
762. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
77. Genel Yönetim Giderleri
770. Genel Yönetim Giderleri
771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
78. Finansman Giderleri
780. Finansman Giderleri
781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
782. Finansman Giderleri Fark Hesabı


7. MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ)


79. Gider Çeşitleri
790. İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
791. İşçi Ücret Ve Giderleri
792. Memur Ücret Ve Giderleri
793. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
794. Çeşitli Giderler
795. Vergi, Resim Ve Harçlar
796. Amortisman Ve Tükenme Payları
797. Finansman Giderleri
798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
799. Üretim Maliyet Hesabı
8. SERBEST HESAPLAR
9. NAZIM HESAPLAR
9. Nazım Hesaplar

Bu hesap kod ve isimleri Muhasebenin temelidir. İlk adım bunu öğrenmekten geçer. Eksili hesaplar gider hesaplarıdır ve orada muhasebeleştirilir.

  •Hesap ve Kodları Nasıl Kullanılırız?

Örneğin:Bir Ticari İşletme 10.000 TL mal almış:Karşılığını nakit ödemiştir.

KDV :%10

Çözüm: 

153 Ticari Mallar        10.000

191 İnd. Kdv             1.000

                                        100 Kasa 11.000

Bu işlemi nasıl muhasebeleştiriyoruz? Püf noktası nedir ?

• Şöyle örnekleyelim: Bir mağazadan elbise aldık varsayalım. Bu durumda mağazaya bir para ödememiz gerekir. Biz kasaya borçluyuz . Bu işlemde aynen zihinde bu şekilde  yerleşmelidir. Kim borçlu , kim alacaklı bunu bilmek yeterlidir.

• Kafadan hesap yapılmamalıdır. Hesap makinası kullanma alışkanlığı kazanılmalıdır.

•Her işlem diğer hesaba aktarılırken dikkatle aktarılmalı kontrol edilmelidir.

•Çok soru çözmek gereklidir. Borç,alacak ilişkisi zihinde oturacak dereceye kadar soru çözülmesi bırakılmamalıdır.

•Ezberden çok mantığı kavranması gerekir.

•Muhasebe dikkat işidir; En ufak bir hata tüm işlemlerin sil baştan yapılmasına neden olur.Borç , alacak hanesi denk çıkmaz mizan tutmaz.Gelir Tablosunda zarar,kar işlemleri yanlış bilgi verir.

Bu yüzden her ayrıntıya dikkat edilmelidir.

•Düzenli tekrar yapılması ile o;göz korkutan muhasebe sizin için bulmaca  kadar  eğlenceli bir hale bürünür.

 

Bir yanıt yazın