Tartışma ve Sonuç – Estonya Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Tartışma ve Sonuç – Estonya Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

16 Ekim 2021 Atatürk dönemi Millî eğitim politikası Cumhuriyetten günümüze eğitim Sistemi Eğitim alanında yapılan İNKILAPLAR PDF Toplumcu kültürlerde eğitimin özellikleri 0
Disiplinlerarası Çalışma – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Tartışma ve Sonuç

Estonya toplumunda ve eğitim sisteminde meydana gelen büyük değişikliklerin arka planına karşı, bu araştırmanın amacı, Estonya’da eğitimin yaşam başarısı için ne kadar önemli olduğu ve HE’nin ne kadar erişilebilir olduğu konusunda halkın eğitime ve eğitim eşitsizliğine yönelik tutumlarını incelemekti. Estonya toplumunda olduğu görülmektedir. Sosyal statünün algılanan eğitim değeri ile nasıl ilişkili olduğu ve HE’ye erişim fırsat eşitsizliğinin değerlendirilmesi ile özellikle ilgilendik.

Sosyal gruplar arasındaki farklılıklara bakmak ilginç bir teorik tartışmaya yol açar, çünkü eğitimsel seçimlerin ve kararların sadece becerilere ve yeteneklere bağlı olmadığı, aynı zamanda eğitimin değeri ve eğitime erişim için algılanan fırsatlar hakkındaki inançlara da bağlı olduğu ileri sürülmüştür. Tutumların eğitim kararlarını gerçekten belirleyip belirlemediğini test etmemiş olsak da, tutum ve algıların sosyal statü grupları arasında, genellikle beklediğimiz şekilde farklılık gösterdiğini gözlemledik.

Hipotezimize uygun olarak, ilk merkezi bulgumuz, genel olarak Estonya’da eğitimin çok önemli olarak kabul edilmesiydi – çoğu insan eğitimin hayatta başarı için önemli olduğu konusunda hemfikirdir. Bununla birlikte, eğitimin algılanan değerinin sosyal statü çizgileri boyunca farklılık gösterdiğini de bulduk.

Eğitim, daha düşük sosyal statü grupları arasında daha az “değerli” olarak kabul edilir ve daha az eğitimli insanlar ve daha düşük öznel sosyal statüye sahip insanlar, eğitimin hayatta ilerlemek için önemli olduğuna bir şekilde daha az “iknadır”. Ayrıca, serbest meslek sahiplerinin ve işverenlerin, eğitimin ilerlemek için önemli olduğuna inanma olasılıklarının hizmet sınıfına göre daha düşük olduğunu bulduk.

Bu bulgu Estonya toplumu için özeldir, önceki araştırmalar Estonya’da serbest çalışan girişimcilerin çok az eğitim almasının nadir olmadığını göstermiştir.

Bu nedenle, serbest meslek sahipleri, Estonya toplumunda hayatta ilerlemek için eğitimin gerekli olmadığını iddia ederken kendi deneyimlerine güvenebilirler. Ayrıca, sosyal statünün bazı etkilerini bulduğumuz gerçeği, daha düşük sosyal statülerde eğitimin o kadar önemli görülmediği teorik yaklaşımların çoğuyla uyumludur, çünkü insanların yaşam amaçları farklıdır ve zorunlu olarak gerekli değildir. HE’yi içerir.

Eğitim sonuçları açısından bu, daha düşük sosyal statü gruplarının bunu seçtikleri için HE’ye daha az katıldığı anlamına gelir. Ancak verilerimiz kesitsel olduğu için insanların eğitim seçimlerini bu değerlere göre yapıp yapmadıklarını ya da yapacaklarını göremiyoruz.

Bunun yerine, bu değerlerin daha düşük sosyal statü pozisyonlarında elde edilen sosyal pozisyonun post-hoc bir gerekçesi olabileceği, HE elde etmenin daha az uygulanabilir olduğu ve bu nedenle önemli olmadığı iddia edilebilir. Mevcut çalışma, algılar ve sonuçlar (eğitim başarısı, eğitim tercihleri) arasındaki nedenselliği ve bu değerlerin gerçek etkisini incelememiştir.

Bunun için farklı türde verilere (boylamsal veriler) ihtiyaç vardır ve bu, gelecekte faydalı bir araştırma çalışması olacaktır. Şimdilik sadece, daha düşük sosyal statü gruplarının eğitimin hayatta ilerlemek için önemli olduğuna inanma olasılıklarının biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Atatürk dönemi eğitim sistemi
Eğitimin millî olması
Cumhuriyetten günümüze eğitim Sistemi
Atatürk, eğitim Devrimleri
Toplumcu kültürlerde eğitimin özellikleri
Atatürk dönemi Millî eğitim politikası
Atatürk, eğitim reformları
Eğitim alanında yapılan İNKILAPLAR PDF

Araştırmanın ikinci ana bulgusu, genel olarak Estonya’daki insanların HE’ye erişim fırsatlarının eşit olmadığına inanma eğiliminde olmalarıydı. İnsanlar, üniversite eğitimine erişimin ailenin zenginliğine bağlı olduğunu düşünürken, sosyal konumdan (cinsiyet, etnik köken ve/veya sosyal statü) kaynaklanan dezavantajlar biraz daha az hissediliyor.

Zenginlik yönü, öğrencilerin yarısının öğrenim ücreti ödediği Estonya’daki HE’deki genel durum nedeniyle daha belirgin olabilir, bu rakam Avrupa’daki en yüksek rakamlar arasındadır. Ayrıca, yüksek öğrenime algılanan erişimin aynı zamanda düşük sosyal konumlardan (düşük eğitim, düşük öznel sosyal statü ve düşük gelir) bireysel kişilerin sosyal statüsüne de bağlı olduğunu bulduk. eşitsiz.

Verilerimizle eğitime yönelik tutumların gerçek davranış ve eğitim başarısı ile ilişkili olup olmadığını test edemesek de, önceki çalışmalara dayanarak, eğitime erişime yönelik bu algılanan kısıtlamaların (bu bireylerin veya onların çocuklarının) gerçek eğitim başarısını olumsuz yönde etkileyebileceği varsayılabilir. örneğin, ‘göreceli riskten kaçınma’ hipotezinin önerdiği gibi.

Algılarda gözlemlenen sosyal statü farklılıkları, sosyal statü nedeniyle Estonya’da artan eğitim eşitsizliği gösteren önceki çalışmaların bulgularına karşılık gelmektedir.

Çalışmanın üçüncü temel bulgusu, Estonya’daki azınlık grubu olarak Estonyalı olmayanların, Estonyalılara göre HE’ye erişim şansındaki kısıtlamaları algılama olasılığının daha yüksek olduğu hipoteziyle ilgiliydi. Bulgularımız, Estonyalı olmayanların, HE’ye erişimin yalnızca daha zengin aileler için uygun olduğunu ve cinsiyet, etnik köken ve/veya sosyal statüye dayalı olarak HE’ye erişim söz konusu olduğunda dezavantajların olduğunu algılama olasılığının gerçekten daha yüksek olduğunu gösterdi.

Estonyalı olmayanların dezavantajlı eğitim fırsatları göz önüne alındığında, bu grubun HE’den uzak durma riski yüksektir, çünkü ona erişmenin mümkün olduğunu görmemektedirler. Bu nedenle, eğitim fırsatları hakkındaki olumsuz tutumlar, Estonyalı olmayanların HE için çaba gösterme cesaretini kırabilirken, Estonyalı olmayanların olumsuz tutumları da Estonya’daki mevcut eğitim fırsatlarına yönelik güçlü bir eleştiri olarak görülebilir ve onları konuşmaya ve konuşmaya teşvik edebilir. haksızlığa karşı önlem alın.

Aynı zamanda, eğitimin değerinde hiçbir etnik grup farklılığı gözlenememiştir. Estonyalı olmayanlar, eğitimi Estonyalılar kadar yaşam başarısı için önemli bulmaktadır. Özellikle bu grupta ‘istenen’ ile ‘mümkün olarak görülen’ arasında bir tutarsızlık olduğu iddia edilebilir diye düşünüyoruz. Estonyalı olmayanlar eğitime Estonyalılar kadar değer veriyorlar, ancak üniversitelere gitme şansları konusunda çok daha kritiktir.

Bu bizi, eğitimin algılanan değeri ile yüksek öğrenime erişim için algılanan şanslar arasındaki ilişkiye dair mevcut araştırmanın dördüncü ana bulgusuna götürür. Özellikle, değerlerde ve algılanan erişim şanslarında bazı tutarsızlıklar bulduk.

Genel olarak daha yüksek bir eğitim değeri, eğitime erişimde daha az algılanan eşitsizlikle ilişkilendirilirken, düşük öznel sosyal statüye sahip olanlar ve Estonyalı olmayanlar arasında ilişki önemli ölçüde daha az olumluydu. Diğer bir deyişle, bu gruplarda eğitime genellikle yüksek değer verildiğinde bile erişim eşit olarak algılanmamaktadır. Bulgular, eğitime genellikle yüksek değer verilmesine rağmen, algılanan erişim şanslarıyla ilişkilendirilme biçiminin her zaman evrensel olmadığını göstermiştir.

Özetlemek gerekirse, sonuçlarımız Estonya’da daha düşük sosyal statü gruplarının kendilerini YÖ için ‘uygun değil’ olarak görmelerinin potansiyel riskine işaret ediyor. Değerlerin gerçek eğitim başarısı üzerindeki etkisinin mevcut araştırmada test edilmediğini ve dolayısıyla bir varsayım olarak kaldığını akılda tutmak önemlidir.

Bununla birlikte, özellikle alt sosyal sınıfların eğitimin eşit olarak mevcut olmadığına inanmaları, kendileri ve çocukları için yaptıkları eğitim seçimleri üzerinde etkileri olabilir.

Ayrıca, daha yüksek sosyal sınıfların fırsat eşitsizliğini algılama olasılıkları daha düşük olduğundan, bu onların Estonya toplumundaki mevcut eğitim eşitsizliği düzeyini kabul etme ve bununla ilgili endişe duyma olasılıklarının daha düşük olduğunu göstermektedir. Bunun da eğitim politikasına ilişkin tercihleri ​​üzerinde etkileri olabilir.