Eğitim Hedeflerinin Niteliksel İyileştirilmesi – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Eğitim Hedeflerinin Niteliksel İyileştirilmesi – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

26 Şubat 2022 Eğitimde program GELİŞTİRME örnekler Eğitimin temel sorunları türkiye'de eğitim sorunları ve çözüm 0
İnceleme Gruplarının Belirlenmesi

GELECEK İÇİN BEKLENTİLER

Yukarıda ima edildiği gibi, en büyük ASEAN ülkelerinin öngörülebilir gelecekte evrensel ilköğretime ulaşma şansları konusunda biraz karamsarız. Gerek nüfus kontrol programlarında gerekse eğitim tesislerinin genişletilmesinde dikkatli bir planlamayla ve ekonomik alanda gayri safi milli hasılanın artırılmasıyla, 1990’larda bir zamanda hedefe ulaşılabileceği düşünülebilir.

Ancak planlayıcıların ihtiyaç duyduğu nüfus sayımı verileri her zaman doğru değildir ve gelişmekte olan ülkelerde plan tasarlama ve bunları yönetme sürecini verimli bir şekilde yönetmek genellikle zordur. Ayrıca, daha büyük ülkelerdeki ekonomik büyüme oranı, eğitim fırsatlarını genişletmenin maliyetlerini karşılamak için yetersiz olabilir.

Yaygın eğitim ve teknik/mesleki programlardaki geliştirme projelerinin çoğu hala deneme aşamasındadır, dolayısıyla etkileri henüz bilinmemektedir. Sistematik biçimlendirici değerlendirme pek çok projeye dahil edilmemiştir.

Bu nedenle, projelerden sorumlu kişiler, hataları düzeltmek ve zayıflıkları güçlendirmek ve böylece projeleri hedefte tutmak için faaliyetlerinin ilerlemesini izleyememiştir. Bununla birlikte, son yıllarda, program bileşenlerinin iyileştirilmesi için kullanılan sonuçlarla birlikte, etkili değerlendirmede cesaret verici bir artış olmuştur. Daha fazla sayıda eğitimci gerekli becerileri edindikçe, gelecekte bu tür daha dikkatli bir değerlendirme beklenebilir.

Yukarıdaki niteliklere rağmen, ASEAN ülkelerinin son yirmi yılda karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma yollarından ve giriştikleri dahiyane yeniliklerden büyük ölçüde etkilendik. ASEAN ülkelerinin, evrensel eğitim sunma sorununa saldırma konusunda oluşturdukları örnekte dünyanın gelişmekte olan ülkelerine öncülük ettiğini tahmin ediyoruz.

Daha önce belirtildiği gibi, herkes için eğitim hedefine ne kadar yaklaşacakları, esas olarak nüfus artışını azaltmadaki başarıları, eğitim planlaması ve uygulamasında yapabilecekleri iyileştirme derecesi ve kazanabilecekleri para miktarı ile belirlenecektir. eğitim kurumuna koyun.

Eğitim Hedeflerinin Niteliksel İyileştirilmesi

Yakın zamanda sömürge kontrolünden kurtulan uluslar, genellikle eğitim fırsatlarının miktarını artırmaya odaklanır, daha sonra kaliteyi iyileştirmeye odaklanır. Güneydoğu Asya’da böyle olmuştur. 1950’lerde ve 1960’ların başında ASEAN bölgesindeki eğitimden sorumlu kişiler, öğretmen ve okulların sayısını olabildiğince hızlı bir şekilde artırmaya çalıştılar, ancak bu süreçte eğitimin kalitesi artmadı. Gerçekten de, daha az öğrencinin okula gittiği 1930’lar veya 1940’ların düzeyinden genellikle kötüleşti. Ancak, 1970’lerde, tüm ASEAN üyeleri, öğrenme düzeyini geliştirmek için büyük çaba sarf ettiler.

Bu tür çabalar, öğretim programının amaçlarını hem toplumun hem de bireysel öğrenicinin ihtiyaçlarına daha uygun hale getirmeye yöneliktir. En temel temel amaç evrensel okuryazarlık ve aritmetik üretmektir.

Diğer bir amaç ise öğrencilerin her sınıf düzeyi veya yaş düzeyi için başarı düzeyini yükseltmektir. Etnik gruplar arasındaki, dil grupları arasındaki, kentsel ve kırsal çocuklar arasındaki, sosyal sınıf düzeyleri arasındaki ve erkek ve kızlar arasındaki çeşitli gruplar arasındaki başarı farkını azaltmaya yönelik çabalar da vardır.

Bu hedefler dünyanın çoğu bölgesinde ortaktır, ancak ASEAN ülkelerinin bu göreve yönelik sistematik yaklaşımları özellikle dikkate değerdir.


Eğitimin temel sorunları
Eğitimde program GELİŞTİRME örnekleri
Türkiye de eğitim politikaları ve sorunlar
türkiye’de eğitim sorunları ve çözümleri
Eğitimde Program geliştirme Kitabı
Eğitimde program DEĞERLENDİRME Süreçler yaklaşımlar ve Modeller
Eğitimde Program GELİŞTİRME kitabı PDF
Türk eğitim sisteminin Sorunları pdf


KALİTATİF İYİLEŞTİRMEYİ ETKİLEYEN KOŞULLAR

Niteliksel gelişmeye dayanan önemli bir koşul, yirminci yüzyılın ilk yarısında ilgili olduğu düşünülen eğitim türü ile son yıllarda ilgili olduğu düşünülen eğitim türü arasındaki farklılıktır. Daha önceki bölümlerin gösterdiği gibi, beş ASEAN ülkesinden dördü 1940’ların başına kadar Avrupalı ​​sömürgecilerin kontrolü altındaydı ve II. Dünya Savaşı sırasında hepsi Japon askeri güçleri tarafından işgal edildi.

Bu dönemlerde eğitimin temel amacı, tipik olarak okulların sömürgecilerin anavatanlarındakilerin imajına göre şekillendirilmesi anlamına gelen sömürge yöneticilerinin amaçlarına hizmet etmekti. Kolonilerde yalnızca küçük bir seçkinler eğitim gördü ve kalite standartları ile müfredatın odak noktası, egemen uluslardan ithal edilenlerdi.

1940’ların sonlarında ve 1950’lerde ASEAN ulusları tarafından bağımsızlık elde edildikten sonra, yerli eğitim liderleri eğitimin yönünü değiştirme arzusunu dile getirdiler, okul tekliflerini yeni gelişen, bağımsız toplumların ve iyi ülkelerin sosyoekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına uygun hale getirdiler. bireysel vatandaşların isteklerine uygundur.

1960’larda ve 1970’lerde, ulusal müfredat geliştirmede bir artış oldu ve eğitim liderleri daha kendinden emin ve kendi yönlerini belirlemeye ve eğer Batı’dan ödünç alırlarsa, kendi hedefleri ve gelenekten ziyade analiz eder.

Gelenek ve okullardaki çocuk sayısını artırmaya yönelik baskıların yanı sıra, eğitimin kalitesini etkileyen bir diğer faktör de öğretmen yetiştirmenin doğası olmuştur. Sömürge zamanlarında, birçok ortaokuldaki ve genellikle ilköğretim sınıflarındaki eğitmenler, sömürgeci güçten gelen yabancılardı.

Bağımsızlığın ardından, çoğu durumda yabancılar evlerine döndüler ve yerli öğretmenler genellikle eğitim personeli eksikliği olan yeni hükümetlerde liderlik pozisyonlarını kabul ettiler. Sonuç olarak, okullar öğretmenlerinin önemli bir bölümünü kaybettiler, tam da yeni uluslar okul sayısını artırmaya çalışıyorlardı.

Öğretmen ihtiyacını karşılamak için kısa kurslar kuruldu veya öğretmenlere sadece ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra sertifika verildi. Öğretmenlerin eğitimi 1950’lerin başından bu yana yıllar içinde gelişmesine rağmen, neredeyse tüm ASEAN ülkelerindeki sınıflarda hala standartların altında sertifikalara sahip önemli sayıda öğretmen bulunmaktadır.

Daha az yeterli hazırlığa sahip olan daha yaşlı öğretmenler altında öğrencilerin ilerlemesine ilişkin çalışmalar, bu tür öğrencilerin okulda ve daha yeni ve daha ileri öğretmen eğitimi almış eğitmenler tarafından öğretilenlerde başarılı olamadıklarını göstermiştir. Bu nedenle, eğitimin kalitesi, öğretmenlerin hazırlıklarının yeterliliğinden güçlü bir şekilde etkilenmiştir.

Kalite üzerinde bir başka etki de, özellikle ders kitaplarının olmak üzere, öğretim materyallerinin yeterliliği olmuştur. Daha büyük ASEAN ülkelerinde, metinler genellikle yetersiz olduğundan, çocuklar kitapları paylaşmak zorunda kaldılar veya birçok okulda yalnızca öğretmenin bir kitabı oldu. Bazen mevcut materyallerin kalitesi düşük olabilir; bunun en büyük kusurlarından biri, ders kitaplarında kullanılan dilin öğrencilerin okuma düzeyi için çok karmaşık olmasıdır.

Ders kitapları mevcut olmadığında veya uygun olmadığında, öğretmenler genellikle ders anlatma ve ezberden okuma yaklaşımını benimserler veya öğrencilerin not defterlerine kopyalamaları için materyalleri kara tahtaya kopyalarlar.

Öğrenme kalitesi, öğrencilerin derslerine harcadıkları zamandan da etkilenmiştir. Okul günü iki veya üç saat kadar kısa olduğunda ve sınıfın bir öğretmen tarafından yetersiz yönetimi öğrencilerin ders çalışmak için harcadıkları zamanı azalttığında, öğrenmedeki ilerleme zarar görür.