Örneklem – İspanya’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Örneklem – İspanya’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

31 Ağustos 2021 Evren ve örneklem örneği Evreni bilinen örneklem hesaplama Makalede örneklem Nedir Tezde evren ve örneklem örnekleri 0
Mesleki Becerileri Güncellemek – Danimarka Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Ampirik Analiz: Bağlam, Yöntemler, Örneklem ve Sonuçlar

Bu bölümde, ikili tip MEÖ’nün hangi bağlamda geliştiğini, neden araştırmamızı yapmaya karar verdiğimizi, araştırma stratejimizi, örneklemimizin özelliklerini ve elde ettiğimiz ana sonuçları açıklıyoruz.

Bağlam

Uygulamada güçlü bir şekilde kök salmış ve iş dünyasının ihtiyaçlarına duyarlı olandan daha iyi bir Mesleki Eğitim ve Öğretim yoktur. Bu inanç 1990’da kabul edilen ve ülke genelinde MEÖ’nün güncellenmesi ve yenilenmesiyle sonuçlanan Eğitim Yasası’nın anahtarıydı; 2002 yılında Mesleki Eğitim ve Öğretim Yasasında ve ardından 2006 ve 2013’te onaylanan Eğitim Kanunlarında da korunmuştur.

Şirketler içinde geliştirilecek zorunlu bir iş deneyimi modülü, seviye ne olursa olsun tüm farklı nitelikler için tüm Mesleki Eğitim ve Öğretim müfredatının bir parçasıydı. Ayrıca, bu modül, belirli bir yeterliliğin tüm müfredatının %20 ila %30’unu oluşturuyordu. Bu nedenle, İkili Mesleki Eğitimin ilkelerinden biri, sistem1’de zaten yerleşik ve yasalaştırılmıştır.

Saniter, Tutlys ve Marhuenda’nın (2015) gösterdiği gibi, İkili Mesleki Eğitim ve Öğretimin Almanya, Avusturya, İsviçre veya Danimarka gibi ülkelerde istikrar koşulları altında ekonomi devam ederken yararlı olma eğiliminde olduğu konusunda önemli bir anlaşma var gibi görünüyor. ve büyüme, sözde belirgin bir etki, ancak bu ülkelerdeki ikili sistem de dijitalleşme sürecindeki değişikliklerden kaynaklanan bir krizle karşı karşıyadır.

Öte yandan, bu ülkeler, ekonomik büyüme yavaşladığında İkili Mesleki Eğitim ve Öğretimin tehlikede olduğunu ve okul temelli Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemlerinin krize çok daha iyi direndiğini görmüşlerdir. Dahası, ikili sistemler, aslında istikrarın temel taşı olduğu sistemler, şu anda iş süreçlerindeki değişiklikler ve işin tanımıyla ilgili baskı altındayken, öğrenciler geçmişte olduğundan daha büyük oranlarda üniversitelerde yüksek öğrenimi tercih ediyor.

2012’de İspanya, 2008’de başlayan ve on yıl süren mali krizin en kötüsünü yaşıyordu ve ülke son derece yüksek işsizlik oranları yaşamaya devam ediyor (2018 sonunda %15, 25’i aştı). Çalışma koşullarının kötüleşmesi ve yaşamın çeşitli alanlarının güvencesiz doğasının artması söz konusudur.

Bununla birlikte, farklı türden aktörlerden (AB’den sendikalara ve uluslararası şirketlere kadar) çeşitli sesler, mesleki eğitim ve öğretim içinde çıraklık ve uygulamalı eğitimin genç işsizliğiyle mücadelede, öğrenmeden istihdama geçişi kolaylaştırmada ve ihtiyaçlara cevap vermede kilit faktörler olduğunu iddia etmektedir. işgücü piyasası yetkinlikleri (Avrupa Komisyonu 2013). Bu amaçla, 2013 yılında Leipzig’de Avrupa Çıraklık İttifakı (EAFA 2013) kuruldu ve İspanya, şimdi yetkisini sadece büyük şirketlere değil KOBİ’lere de genişletmeye çalışan kendi ittifakını kurdu.

Evren ve örneklem örneği
Makalede örneklem Nedir
Tezde evren ve örneklem örnekleri
Evreni bilinen örneklem hesaplama
Örneklem eş ANLAMLISI
Evren ve örneklem ilişkisi
Araştırmada evren ve örneklem örnekleri
Kartopu örnekleme

Bu seslerin, sıradan İspanyol Mesleki Eğitim ve Öğretim sisteminin 1993’ten beri tüm öğrenciler için zorunlu bir ders olarak şirketlerde uygulamalı eğitim aldığı gerçeğini görmezden gelmesi şaşırtıcıdır. Örnekler, Avrupa Çıraklığı Teşvik Etmek için Avrupa İttifakı’nda bulunabilir. 

Bertelsmann (Euler 2013) veya Cámaras (González 2015) gibi kurumlar da Almanca konuşulan ülkelerde olduğu gibi en iyi ve tek seçeneğin İkili Mesleki Eğitim ve Öğretim olduğunu göz önünde bulundurarak pratik eğitimi teşvik etme fikrini destekledi. Bundesinstitut für Berufsbildung’un (GOVET-BiBb) çabaları da burada rol oynamıştır, çünkü Alman Ticaret Odaları ve Alman hükümeti tarafından desteklenen bu kurum, İkili Mesleki Eğitim ve Öğretimin değerlerini diğer ülkelere ihraç etmek için misyonlar göndermiştir. sürece itirazlara rağmen Çin, Kanada, Meksika, Kosta Rika ve İspanya’nın kendisinden farklıdır.

Gil ve López (2013) tarafından gösterildiği gibi, bu tür çabaların bir örneği, İspanyol gençleri arasındaki işsizliği azaltmanın bir yolu olarak Alman çıraklık eğitimlerindeki boşlukları doldurmaları için İspanyol gençlere bir Alman Çift Mesleki Eğitim ve Öğretim teklifidir. Ancak, bu, İspanya’daki İspanyol gençlerin Alman şirketlerine kaydolmak üzere işe alınmasından oluşuyordu.

İkili MEÖ’nün getirilmesi yoluyla genç işsizliğinin azaltılmasının bir yolu olarak mesleki eğitimi geliştirme isteği, Kararname’nin çıraklık sözleşmeleri ve Çift Mesleki Eğitim ve Öğretim’in arkasındaki ana nedenlerden biridir. Bununla birlikte, İspanyol hükümeti ve istihdam idareleri, bu tür önlemlerin gençlere yönelik sözleşmelerin sayısı üzerindeki etkisinin uygun kayıtlarını tutmak için hiçbir çaba göstermedi.

Kendi çabalarımıza rağmen, 1980’den beri var olan bir olasılık olan üretken sistemin çıraklık sözleşmelerinden nasıl yararlandığına dair birincil veya ikincil yeterli, erişilebilir bilgi bulamadık.

İspanya’da İkili Mesleki Eğitim ve Öğretimin uygulanmasının, mali krizin istihdam ilişkilerini kötüleştirdiği bir zamanda başladığı düşünüldüğünde, bu şaşırtıcı bir bulgudur. İşler gereksiz hale getirilirken, Dual MEÖ vaat edilmiş bir genç istihdam alanı olarak ortaya çıktı. Bununla birlikte, bölge veya meslek alanı bazında, çıraklık sözleşmeleri yoluyla ne kadar işin reforma tabi tutulduğu veya yaratıldığı konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

İspanyol İkili MEÖ’nün tanımındaki Almanca referans, bir gerçeklikten çok bir niyettir. İspanyol bağlamı, kendisine bu kadar yabancı olan bir modeli sürdüremez. Kamu idaresi ve sosyal ve eğitim kurumları, İspanya’da neredeyse yalnızca Mesleki Eğitim ve Öğretim okulları tarafından desteklenen ilgili işlevleri Alman sisteminde kapsar. Alman iş dokusu ile gelenek ve özellikler açısından büyük farklılıklar, farklı kültürel ve politik geleneklere ek olarak, uygulanmasını zorlaştırmaktadır.

Yöntemler

Kaç Mesleki Eğitim ve Öğretim okulunun İkili Mesleki Eğitimi uyguladığını belirlemek için önce resmi bilgi kaynaklarına başvurduk; ancak, Eğitim ve İstihdam Departmanları işe yaramaz hale geldi. Onların bilgileri ya eksikti (İstihdam Departmanı ham veri sağlamadı ya da bilgiyi kamuya açık ve şeffaf hale getirmek için çıraklık ve eğitim sözleşmelerinden topladığı verileri analiz etmedi) ya da mevcut olduğunda, bölgesel kuruluşlar tarafından sağlanan verilere karşılık gelmiyordu. Eğitim bölümleri. Eğitim Bakanlığı’ndan (SGOFP 2015) elde edilebilen tek rapor, süreç hakkında geçerli herhangi bir bilgi gösteremediği için hem basit hem de belirsizdi.

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın