Üretken Sistem – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Üretken Sistem – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

30 Ağustos 2021 Eğitimde sistem yaklaşımı nedir Eğitimin nitelik ve kalitesini geliştirmede en önemli Nitelikli eğitim nasıl olmalıdır? Sistem Yaklaşımı Modeli KPSS 0
Öğrenme Topluluklarını Teşvik Etmek – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Anketler

Anket ana değerlendirme aracıdır; ve katılan öğrenciler, eğitim eylemlerinin ana değerlendirme aracıdır. Değerlendirmelerde bunların etkisi kaçınılmaz olsa da, şirketler eğitimcilerden ve İnsan Kaynakları Departmanlarından tüm süreçte yer alan değerlendirici ajanlar olarak açıkça bahsetmemektedir.

Çoğunlukla, değerlendirme süreci, sürecin son aşaması olarak anlaşılarak eğitim eylemlerinin sonunda gerçekleştirilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, eğitim girişimlerinin organizasyon üzerindeki etkisi genellikle dikkate alınmaz. Eğitimin kuruluş ve çalışanları için gerçek niteliksel ve niceliksel gelişme sağlayıp sağlamadığını belirlemek için bir süre sonra ikinci bir değerlendirme yapılmalıdır.

Sonuç olarak, Galiçya’nın antrenman gerçekliğini İspanya’nınkiyle karşılaştırmak için veri sağlamak gerekli görünüyor. Son 3 yılda, bölgedeki eğitim oranı İspanya ile karşılaştırıldığında arttı ve günümüzde 5,8 puan üzerinde – sırasıyla %28.5 ve %22,7. Bu, Galiçya mikro işletmelerinin eğitim girişimlerine katılımındaki artışla açıklanmaktadır.

Öte yandan, kadınlar, özellikle ulusal verilerle karşılaştırıldığında, Galiçya şirketlerinde eğitim söz konusu olduğunda en az dikkat çeken meslek grubu olmaya devam ediyor. Birincil sektör, eğitim veren şirketlerin en düşük yüzdesini sunuyor, bu nedenle çok az sayıda şirket var. 

Bu durum birkaç yıldır hem ulusal hem de bölgesel düzeyde çok yaygın. 2016 yılı ulusal verilerini analiz edersek, İspanya’da eğitim veren tüm şirketlerin sadece %3,94’ü tarım sektöründe faaliyet gösterirken, ticaret ve konaklama sektörlerini hesaba katmadan hizmet sektöründe bu oran %34,32’dir.

Galiçya’nın yüzdeleri çok farklı değil çünkü İspanya’nın geri kalanında olduğu gibi eğitim faaliyetlerinde bulunan Galiçya şirketlerinin %30,3’ü hizmet sektöründe faaliyet gösterirken, %4,64’ü tarım alanında faaliyet gösteriyor.

Bununla birlikte Galiçya’nın sanayi sektörünün göreli ağırlığının daha büyük olduğunu vurgulayabiliriz: İspanya’daki %18,6’ya kıyasla katılımcıların %26’sı, çevrimiçi eğitimin Galiçyaca rakamlarının ülkeninkinden daha üstün olduğu bir modalite olması ve katılımcıların %23,7’si İspanya’nın geri kalanında %21.5 ile karşılaştırılır.

Sistem yaklaşımı örnekleri
Eğitimde sistem yaklaşımı nedir
Sistem yaklaşımı Nedir
Nitelikli eğitim için neler yapılabilir
Sistem Yaklaşımı Modeli KPSS
Nitelikli eğitim nasıl olmalıdır
Eğitimde kalite nedir
Eğitimin nitelik ve kalitesini geliştirmede en önemli

Üretken Sisteme ve İşçilerin Eğitimine İlişkin Sonuçlar ve Yeni Zorluklar

CVET’i sadece FPE’de değil, aynı zamanda İspanya’daki işgücü piyasasının iyileştirilmesinde de kilit bir unsur olarak görüyoruz. Mevcut durum, yeni bir istihdam kavramına, yani güvencesiz, yerinden edilmiş ve geçici olarak çeşitli değişikliklere işaret ediyor ve CVET, çalışanların günümüzde iş verimliliğini etkileyen sosyal değişikliklere uyum sağlamalarına katkıda bulunuyor.

Galiçya’daki bu sosyal değişimlerden biri de nüfus dönüşümleri olmuştur. Galiçya’nın sosyo-ekonomik verileri, istihdamın iyileşmesine ve ayrıca 2007’de krizin başlangıcından öncekine benzer faaliyet seviyelerine ulaşılmasına yol açabilecek nüfus artışı ihtiyacını açıkça göstermektedir.

Ele alınması gereken bir diğer faktör de, Galiçya’nın belirli bölgelerinin nüfus azalmasının yanı sıra nüfusun yaşlanması sorunu ve her iki olgunun Galiçya ekonomisi için istenmeyen sonuçlarıdır.

Farklı gruplar – sosyal dernekler, politikacılar, iş örgütleri vb. – Ortak Tarım’ın iyileştirilmesi ve yeniden dönüştürülmesi yoluyla, esas olarak Galiçya’nın doğu yarısında (Lugo ve Ourense) özerk topluluğumuzdaki birincil sektörü yeniden etkinleştirme gereğini belirttiler. 

Tedbirler, sektöre ekonomik yardımın iyileştirilmesine, yeniden yapılanma ve bölgesel sömürü programlarına, diğer üretken sektörlerin yapısal desteğine vb. odaklanmalıdır. De Miguel ve ark. (2011) yaşlılara yönelik kamu politikalarının geliştirilmesini savunmaktadır.

Eylemler daha fazla ve daha iyi sağlık ve bakım hizmetlerine odaklanmalıdır. Bu girişimler, yaşlıların yaşam kalitesini iyileştirirken, sağlık hizmetleriyle ilgili işlerin yaratılmasını da teşvik edecektir.

Öte yandan Galiçya’nın rekabet gücünü ve üretkenliğini artırmak için stratejik bir modernizasyon ve iş uyum planı tasarlamak gerekiyor.

Bölgenin tüm siyasi ve ekonomik varlıkları, çeşitli hedeflerle ilgili olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmalıdır: iş dinamiklerini yeniden yönlendirmek ve Galiçya’nın potansiyeli ve mevcut kaynaklarıyla ilişkili daha içsel kalkınmayı teşvik etmek – şu anda yeterince kullanılmamış veya terk edilmiş. Bu doğrultuda, yerli sanayiyi teşvik eden ve Ar-Ge yatırımlarını artıran bir ekonomi politikasının gerekliliğinden bahseden Guisán’ın önerilerine (2017a) katılıyoruz.

Bu önerileri haklı çıkarmak için iki basit neden var: Bölgedeki üniversite mezunlarının artması ve daha iyi mesleki fırsatlar aramak için Galiçya’dan ayrılmak zorunda kalan şirketlerin ve kurumların kalifiye personeli bünyesine katamaması gerekir.

Galiçya’nın sosyo-ekonomik durumu ışığında bu gerekli dönüşümler, İspanyol eğitim politikaları için yeni çıkarımlar ve zorluklar sunuyor. Bu bağlamda, çalışanların eğitiminde eğitim sınırlaması olgusu kolaylıkla gözlemlenmektedir.

Bu, daha çok büyüklükle işaretlenmiş bir iş bağlamında, başka bir deyişle, büyük şirketler eğitmen olarak hareket ettiğinde olur. Bunun yanı sıra, İspanya’da ve Galiçya’da eğitim eylemlerinin vergi muafiyetleri ile ilişkili olduğunu veya motive edildiğini ve ortalama bir İspanyol şirketinin eğitime yaptığı yatırımın genellikle eğitime ilişkin kamu finansman politikaları ve bunların faaliyetleri tarafından yüksek oranda koşullandırıldığını hatırlamakta fayda var. 

Bu nedenle, mikro işletmelerin ve küçük işletmelerin sunulan eğitimleri iyileştirmek için eğitim programlarına erişimlerinin artırılması ve özel ihtiyaçlarına yönelik politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.

İspanyol politikaları, İspanya işgücü piyasasının çoğunluğunu oluşturan KOBİ’lerde CVET’i teşvik etse de, büyük şirketler, kamu finansman sistemine daha fazla erişimleri olduğu için, çalışanlarının eğitimine hala daha fazla önem veren şirketlerdir. Ayrıca, FPE sisteminde yapılan son değişiklikler ve mevzuat düzenlemelerinin sürekli olarak ilan edilmesi, alt sistemin konsolidasyonunu ve farklı prosedürleri engellemektedir.

Bu, sürekli eğitim için katılımı ve olumlu dinamiklerin oluşturulmasını engellemektedir. Aynı şekilde, genellikle belirli eğitim ihtiyaçları olduğu için özellikle ileri yaştaki işçiler tarafından ihtiyaç duyulduğu akılda tutularak, sunulan eğitimin çalışan nüfusun özelliklerine uyarlanması ihtiyacının dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, 2015 FPE sisteminden sonra, FPE modelinin yönetiminde merkezi yönetimin giderek artan rolü – işçi örgütleri pahasına – CVET’in ana motivasyonunu bozmaktadır.

Halihazırda, karar verme sürecinde sendikaların ve işverenlerin varlığı azaltılmıştır; bu, esas olarak şirketlerde ne olduğunu bildikleri için sürekli eğitimin yönetimi ve planlamasında yalnızca bir geri adım olarak görülebilecek bir şeydir. eğitim ve yönetim ihtiyaçları ile ilişkisi. Bu nedenle, bu gruplar mevcut FPE modelinde daha fazla fikir ve kontrol fırsatına sahip olmalıdır.

Benzer şekilde ve FPE modelinin yeniden şekillendirilmesi nedeniyle İspanya’nın özerk bölgelerinin rolünün büyük ölçüde artmasına rağmen, gerçek şu ki hala çözülmesi gereken sorunlar var.

İspanya’da bir bütün olarak ve iş yapıları ile ilgili olarak özerklikler arasında muazzam bir heterojenlik var, bu da sürekli eğitimi kesinlikle etkiliyor. Amacı her yerel bölgenin sürdürülebilir insani gelişimine katkıda bulunmak olan Mesleki Eğitimi planlamak ve düzenlemek için bölgesel gerçekliği analiz etmek de gereklidir.